Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHI TIẾT GỐI ĐỠ LỚN ĐH BÁCH KHOA

mã tài liệu 100400100026
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 559 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D...., Bản vẽ chi tiết sản phẩm CHI TIẾT GỐI ĐỠ LỚN ĐH BÁCH KHOA , đồ gá gia công,.....Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn....Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm quy trình công nghệ và làm đồ gá khoan và doa và.....ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHI TIẾT GỐI ĐỠ LỚN ĐH BÁCH KHOA
giá 495,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

CHI TIẾT GỐI ĐỠ LỚN ĐH BÁCH KHOA

Close