Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ MÁY TIỆN VẠN NĂNG DÙNG CƠ CẤU BÁNH RĂNG DI TRƯỢT

mã tài liệu 101100600002
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 200 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D..... , file DOC (DOCX), thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong máy, Thiết kế kết cấu máy, Thiết kế động học máy ............... nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế máy cắt kim loại
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ MÁY TIỆN VẠN NĂNG DÙNG CƠ CẤU BÁNH RĂNG DI TRƯỢT, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY máy tiện vạn năng dùng cơ cấu bánh răng di trượt, động học máy tiện vạn năng dùng cơ cấu bánh răng di trượt,THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ MÁY TIỆN VẠN NĂNG DÙNG CƠ CẤU BÁNH RĂNG DI TRƯỢT

A – THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ

1.Xác định thông số động học cơ bản của hộp tốc độ và phạm vi điều chỉnh số vòng quay.

Số cấp vận tốc trục chính Z:

Lấy tròn Z=24. Số vòng quay lớn trục chính:

Với

2.Chọn phương án không gian:

Vì ñaây laø cô caáu phaûn hoài neân ta choïn phöông aùn đơn giản.

Với Z=24=3.2.2.2

Phương án thứ tự :Z=3[1].2[3].2[6].2[12]=24

Vậy phương án này đạt

3. đồ thị số vòng quay :

i2=                    ;         i6=

i3=1                         ;                 i7

3. Xác định số vòng quay của trục chính :

                                                                   

4.Xác định tỉ số truyền đai:

Từ đồ thị số vòng quay ta có ,từ đề .

5.Xác định số răng của bánh răng:

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

6. Sơ đồ động và sơ đồ truyền lưc :

7. Tính toán số vòng quay thực tế :

  • Tính tất cả các số vòng quay thực tế

Close