Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa

mã tài liệu 300600400012
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, 2D, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong máy, kết cấu, động học máy........ Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................và nhiều tài liệu tham khảo khác
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, động học máy MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, kết cấu máy MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, nguyên lý máy  MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, cấu tạo máy MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa , quy trình sản xuất  ,

 

THIẾT KẾ MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, động học máy MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, kết cấu máy MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, nguyên lý máy  MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa, cấu tạo máy MÁY ép thủy lực kiểu thủy lực tháo lắp bánh xe lữa , quy trình sản xuất  ,

Close