Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ MÁY XẾP TĂM

mã tài liệu 300600300053
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, 2D, 3D, thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong máy, kết cấu, động học máy...... Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................
giá 859,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ MÁY XẾP TĂM, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY XẾP TĂM, động học máy XẾP TĂM, kết cấu máy XẾP TĂM, nguyên lý máy XẾP TĂM, cấu tạo máy XẾP TĂM, quy trình sản xuất XẾP TĂM ,

THIẾT KẾ MÁY XẾP TĂM, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY XẾP TĂM, động học máy XẾP TĂM, kết cấu máy XẾP TĂM, nguyên lý máy XẾP TĂM, cấu tạo máy XẾP TĂM, quy trình sản xuất XẾP TĂM ,

Close