Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

CẢI TIẾN THIẾT KẾ MÁY XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY

mã tài liệu 300600300052
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, 2D, 3D, thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong máy, kết cấu, động học máy.....Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................
giá 859,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

CẢI TIẾN THIẾT KẾ MÁY XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, , thuyết minh THIẾT KẾ MÁY XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, động học máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, kết cấu máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, nguyên lý máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, cấu tạo máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, quy trình sản xuất XÚC RỮA

Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới của đất nước, cuộc cách mang khoa học kỹ thuật đã cơ khí hóa, tự động hóa đã đóng góp một phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện làm việc, giải phóng sức lao động, giúp người công nhân giảm đi nhọc nhằn vất vả.

 Cơ khí hóa, tự động hóa là qui luật tất yếu trong quá trình phát triển Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa hội nhập với thế giới để tiến lên phát triển thành một nước công nghiệp hiện đại 2020. Vấn đề đặt ra là phải cơ khí hóa, tự động hóa các trang thiết bị, chuyển giao công nghệ để tạo ra những sản phẩm bán ra trên thị trường với giá hợp lí.

Trước hoàn cảnh trên ,chúng em đã chọn đề tài “MÁY XÚC 2 THÙNG PHUY ” bằng cách vận dụng các kiến thức học tại trường và thời gian thực tập vào tính toán thực tế để thiết kế và chế tạo nên máy sàn kim.

CHƯƠNG 1 : PHẦN MỞ ĐẦU

 

I . KHÁI QUÁT VỀ CƠ KHÍ VIỆT NAM

1 .NGÀNH  CƠ KHÍ CHẾ TẠO VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ HIỆN NAYVÀ TRIỂN VỌNG TRONG TƯƠNG LAI


Nền kinh tế toàn cầu đang đi vào thời kỳ biến đổi cơ bản : xã hội loài người từ thời đại kinh tế công nghiệp bước vào thời đại kinh tế tri thức. kinh tế tri thức cùng với khoa học – công nghệ cao thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo khí thay đổi mang tính cách mạng, khi công nghệ cao trở thành cơ sở cho sản xuất, và trí tuệ, tài nguyên là điểm tựa cho kinh tế trí thức.

Khác với kinh tế nông nghiệp và công nghiệp, kinh tế trí thức lấy trí thức làm cơ sở cho nền kinh tế, ứng dụng tri thức và thông tin cho sản xuất, lấy sản phẩm làm chỗ dựa trực tiếp cho nền kinh tế tri thức.Kinh tế tri thức là kết hợp tất nhiên của tiến bộ công nghiệp hoá, là hình thức kinh tế cao cấp hơn kinh tế công nghiệp. Trong thời đại kinh tế công nghiệp, yếu tố chính của sản xuất là vốn và sức lao động. Trong thời đại kinh tế tri thức, yếu tố chính của sản xuất là tri thức, vốn và sức lao động, mà tri thức giữ vai trò hạt nhân. Tri thức được coi là động lực yếu tố quyết định để nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện  tăng trưởng kinh tế. Sự phát triển kinh tế tri thức gắn liền với sự phát triển khoa học công nghệ cao bao gồm: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ cao; ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở cải tạo toàn diện các ngành sản xuất truyền thống.

Quan hệ giữa cải tạo các ngành sản suất truyền thống với phát triển công nghệ cao là mật thiết, nhằm phát triển các lĩnh vực sản xuất có công nghệ cao đáp ứng thị trường rộng lớn. Trong điều kiện kinh tế tri thức, công nghệ chế tạo cơ khí đang phát triển nhảy vọt về chất. Công nghệ chế tạo cơ khí đã trở thành công nghệ cao, tích hợp, đa   ngành, liên quan toàn bộ quá trình sản xuất. Đồng thời để hỗ trợ cho các ngành điện tử, quang học, tin học, sinh học và khoa học quản lý, công nghệ chế tạo dần trở thành công nghệ mới ra đời của ngành chế tạo và hình thức tổng hợp của công nghiệp mới nổi lên.

Ngành  chế tạo là cơ sở của nền kinh tế quốc dân, nó tạo  ra cho xã hội loài người 60-80% của cải. Những năm 80 của thế kỷ 20, trên toàn cầu đã xuất hiện nhiều công nghiệp mới cho nên ngành chế tạo, đặc biệt là ngành chế tạo cơ khí bị xem nhẹ. Vì vậy ,năm 1993, Hội kỹ sư cơ khí chế tạo Mỹ ra lời kêu gọi toàn xã hội rằng : ”Ngành chế tạo hiện nay phải được phát triển lại“, và dùng con số đơn giản nhất để khuyên nhân dân Mỹ: hơn nửa nguồn giá trị tổng sản phẩm kinh tế quốc dân và hoạt động kinh doanh năm 1992 của nước Mỹ là do ngành chế tạo trong, đó có chế tạo cơ khí, mang lại.

Hai trăm năm lại đây, do nhu cầu thị trường không ngừng biến đổi, quy mô sản xuất của ngành chế tạo có xu hướng phát triển là : ”từ tập trung lao động sang tập trung thiết bị, sang tập trung thông tin, sang tập trung tri thức”. Tương ứng, phương thức sản xuất của ngành chế tạo cũng có hướng phát triển là: ” Thủ công sang cơ khí hoá, sang tự động hoá đơn máy, sang tự động hoá dây truyền cứng sang tự động hoá dây truyền linh hoạt, sang tự động hoá thông minh”.chế tạo truyền thống được xây dựng tuỳ theo quy mô và khối lựng sản xuất, cơ cấu sản phẩm và tính lặp lại, đa ngành được ưu thế cạnh tranh, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đạt chất lượng và hiệu quả cao, kỹ năng nhờ dùng máy móc thay thế sức người, thiết bị gia công phức tạp thay thế con người. Trong điều kiện như vậy, tính không linh hoạt của máy móc, sản phẩm thiết kế theo tiêu chuẩn đã khiến năng xuất  sản xuất cao, nhưng khó đáp ứng nhu cầu của thị trường về đa dạng chủng loại và thời gian giao hàng. Vì vậy ngành chế tạo truyền thống trong thời đại kinh tế tri thức cũng đứng trước nhiều thách thức gay gắt.

Thế kỷ 21 là thời đại mà quan hệ quốc tế đa cực, tiêu dùng đa dạng, kinh tế toàn cầu và thương mại tự do, tiến bộ khoa học - kỹ thuật và xã hội thông tin, coi trọng bảo vệ môi trường, khiến cho vai trò của ngành chế tạo nói chung, trong đó ngành chế tạo cơ khí nói riêng, được các nước trên thế giới ngày càng coi trọng, phương thức sản xuất được cải tiến, và được yêu cầu ngày càng cao. Chu kỳ tuổi thọ của sản phẩm ngắn; nhu cầu của hộ sử dụng đa dạng hoá; Thị trường lớn và tính cạnh tranh khốc liệt; Thời gian giao hàng là yếu tố thứ nhất của cạnh tranh; Tin học hoá và trí tuệ hoá; Thay đổi về tri thức, tố chất nhu cầu của con người; Tăng cường ý thức bảo vệ môi trường.

Cuối thế kỷ 20, khoa học công nghệ cao như vi điện tử, công nghệ tin học, vật liệu mới phát triển nhanh có tác dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực  điều khiển được ứng dụng sâu rộng trong ngành chế tạo, đã thay đổi nhanh gọn phương pháp thiết kế, kết cấu sản phẩm phương thức sản xuất, công nghệ thiết bị sản xuất cùng với việc sản sinh ra kết cấu tổ chức của ngành chế tạo hiện đại, đã sinh ra công nghệ chế tạo mô hình chế tạo mới. Ngành chế tạo hiện đại đã phát triển với tốc độ nhanh, sáng tạo cái mới và trí thức tập trung. Hàm lượng kỹ thuật của nhiều sản phẩm cơ khí đã tăng, đứng vào hàng sản phẩm công nghệ cao. Công nghệ chế tạo đã mang lại biến đổi to lớn cho ngành chế tạo chủ yếu là : Tối ưu hoá công nghệ chế tạo thông thường, là hình thành công nghệ chế tạo hiệu quả, chính xác, sạch, hiệu quả cao, chất lượng tốt, tiêu hao ít, ô nhiễm môi trường chế tạo giảm, với tiền đề là giữ nguyên lý công nghệ vốn có không đổi, mà cải tiến tối ưu hoá công nghệ. Công nghệ thông thường đến nay vẫn là kỹ thuật sử dụng trên diện rộng, có ý nghĩa kinh tế kỹ thuật to lớn. Phát triển phương pháp gia công mới phi truyền thống, nghĩa là, phải hình thành phương pháp gia công kiểu mới như : Kỹ thuật gia công lade, điện tử, siêu âm và phức hợp, v v. . .

 

Làm mờ nhạt và xoá hẳn giới hạn, giữa sản xuất và khoa học, trong nội bộ công nghệ chế tạo, dần tiến tới một thể thống nhất; phải xoá dần giới hạn giữa gia công nóng lạnh, giữa quá trình gia công, quá trình kiểm tra đo lường, quá trình lắp ráp và thiết kế ứng dụng trong quá trình chế tạo, Thiết kế công nghệ dựa vào kinh nghiệm để tiến đến phân tích định lượng, để xác định phương án công nghệ tối ưu, dự đoán hỏng hóc và biện pháp phòng ngừa, điều khiển và đảm bảo chất lượng chi tiết gia công thiết kế công nghệ làm cơ sở phán đoán để tiến đến phân tích định lượng công nghệ gia công và điều không kém phần quan trọng là phải kết hợp mật thiết kỹ thuật thông tin, kỹ thuật quản lý với công nghệViệt Nam tham gia WTO,Việt Nam hiện lại là thành viên của APEC, ASEM, ASEAN... nên một trong những việc phải làm là không tạo thêm các rào cản kỹ thuật trong thương mại bằng các tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật mới và xoá bỏ dần những rào cản kỹ thuật hiện hành. Đặc biệt là WTO, hài hoà tiêu chuẩn là 1 trong 5 nguyên tắc căn bản để xét cho các nước gia nhập tổ chức này. WB, tổ chức mà Việt Nam đang nỗ lực để sử dụng có hiệu quả nguồn trợ giúp của họ cũng đang rất quan tâm đến tiêu chuẩn trong xúc tiến thương mại. Chương trình nghiên cứu gần đây của WB về xúc tiến thương mại đã xác định tiêu chuẩn và quy định như là những rào cản kỹ thuật trong thương mại.

Trong  tình hình hội nhập để tạo được một thương hiệu trên trường quốc tế,doanh nghiệp  phải có những cam kết với chất lượng sản phẩm của mình mà đầu tiên là việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn như ISO 9000... Tuy vậy, trong số  hàng chục nghìn doanh nghiệp hoạt động trên thị trường Việt Nam, chỉ có khoảng 1.200  đã áp dụng và có chứng chỉ này. Còn nhiều doanh nghiệp  vẫn chỉ áp dụng hệ thống này trên hình thức, vì mục đích chứng chỉ hay quảng cáo sản phẩm. Tạo dựng thương hiệu từ nền tảng chất lượng là thách thức với  doanh nghiệp Việt Nam nhưng là việc không thể không làm''.

2.Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào trong nghành cơ khí

Ứng dụng CAD trong thiết kế cơ khí

Hiện tại chúng ta vẫn dùng pháp cổ truyền trong thiết kế. Ít sử dụng sự hổ trợ của máy tính và các phần mềm thích hợp. Vì vậy tiềm năng sáng tạo của người thiết kế chưa phát huy hết tiềm năng về vẽ, tra cứu, tính toán về thiết kế, ngay cả lúc trong nước đã có nhiều nhu cầu về thiết kế như: các thiết bị chế biến nông sản, hải sản, thiết bị phục vụ nông nghiệp; các khuôn mẫu vừa đa dạng vừa luôn luôn đổi mới, các sản phẩm cơ khí dân dụng.

Người Việt Nam hoàn toàn có khả năng tiếp thu và dùng các phần mềm thích hợp ở nước ngoài kết hợp với phần mềm tự xây dựng để phục vụ cho thiết kế cơ khí.

Ứng dụng CAD trong công nghệ gia công cơ khí hiện cần thiết cho gia công các loại khuôn phức tạp trên các máy công cụ điều khiển số NC.

Hiện có phần mềm CAD/CAM/CIMATRON 90,  SOLIDWORD , PRO , CATIA,chuyên dùng, kết hợp giữa mô hình hóa, tạo bản vẽ cần gia công với việc mô hình hóa, tạo bản vẽ sản phẩm cần gia công với việc mô hình hóa quá trình gia công lập trình điều khiển máy CNC và CIMATRON – 90 có thể điều khiển quá trình của công nghệ khoan, phay 2, 5 – 5 tọa độ, công nghệ tiện, đột, dập theo đường và công nghệ cắt bằng dây.

Chú  ý đầu tư các công cụ thiết bị dùng trong công nghệ tạo mẫu để nâng cao hiệu quả của hệ thống CAD/CAM. Đầu tư máy công cụ điều khiển số nhờ máy tính CNC.

Hiện tại có nhiều cơ sở đã dùng máy này, đáng chú ý là doanh nghiệp tư nhân lại đầu tư mạnh hơn doanh nghiệp nhà nước.

Cần lựa chọn công nghệ thích hợp của máy cho mặt hàng cụ thể của cơ sở sản xuất.

Muốn chất lượng sản phẩm cơ khí được nâng cao, không thể thiếu sự đóng góp đồng bộ các công nghệ truyền thống như gia công các bánh răng, các bề mặt có dạng có độ chính xác và độ bóng cao bằng công nghệ mài, nghiền, đánh bóng….

3. Cơ sở đào tạo nhân lực hiện đại có cơ sở công nghệ tiên tiến cho Việt Nam.

Hiện nay ở trong nước cũng có một số cơ sở có năng lực đào tạo:

Viện máy công cụ tại Hà Nội

Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM

Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẳng

Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

4. Nhận xét - Đánh giá

Cần chú ý đào tạo nhân lực thực hành, dạng Kỹ Sư thực hành mà hiện tại chúng ta rất cần nhưng các cơ sở đào tạo trong nước lại rất yếu trong việc này. thời đại ngày nay , các loại máy móc ít nhiều đều có tính chất tự động hoặc bán tự động . Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng và sản xuất thực phẩm , các hệ thống máy tự động đang ngày càng chiếm vai trò then chốt trong việc làm giảm giá thành sản phẩm và tăng năng suất lao động . Đối với khâu đóng gói sản phẩm , việc sử dụng các loại máy tự động để thay thế cho công việc đóng gói thủ công là một đều tất yếu vì đây là khâu tốn rất nhiều sức lao động cho những công việc lặp đi lặp lại một cách không cần thiết

 Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay , nhu cầu đối với các loại máy đóng gói là rất lớn và rất đa dạng . Tuy nhiên , lâu nay thị trường này vốn thuộc về các nhà sản xuất thiết bị nước ngoài với rất nhiều ưu thế về công nghệ và kinh nghiệm , việc sản xuất máy móc trong nước thường không đáp ứng tốt về mặt chất lượng và năng suất mặc dù vẫn có ưu thế về giá thành . Vì vậy , đòi hỏi bức bách đối với lớp kỹ sư trẻ hiện nay là phải thiết kế những loại máy ngày càng tốt hơn trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được của những đàn anh đi trước và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhất của thế giới vào việc thiết kế và tiến tới chế tạo các loại máy móc đa dạng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống .

Mặc dù việc thiết kế các loại máy công nghiệp rất phức tạp và chắc chắn không tránh khỏi sai xót do trình độ và kinh nghiệm thực tế của sinh viên nước ta vẫn còn thấp so với các nước, nhưng hy vọng rằng với sự dìu dắt của các thầy cô và sự nổ lực tự thân của các sinh viên trẻ , trong tương lai gần chúng ta sẽ tự sản xuất được những loại máy đáp ứng được đòi hỏi của thị trường . Một ngày nào đó , chúng ta sẽ bắt kịp trình độ công nghệ của thế giới . Ngày đó sẽ đến !

Chương 2 :

 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TÁI CHẾ THÙNG PHUY

         

I.Vai trò của ngành tái chế thùng phuy

Như ta đã biết đươc tính thông dụng của thùng phuy,dùng để chứa xăng,dầu nhớt,axit,và rất chất hóa học khác.Vì vậy vai trò của thùng phuy phục vụ rất lớn trong công nghiệp và đời sống sinh họat.Thay vì những thùng phuy trở thành phế liệu thì ta tái sử dụng lại để tránh lãng phí và tiết kiệm được tiền của,ngành tái chế thùng phuy trở nên rất quan trọng hơn bao giờ hết.Sau đây là một số công đọan phục vụ cho việc tái chế thùng phuy.

Máy thổi thùng phuy sẽ làm công việc đầu tiên để thùng lấy lại hình dạng ban đầu.Máy cán mép để làm tròn 2 vành thùng phuy và làm thẳng mặt 2 nắp thùng phuy.Sau đó thùng  được xúc bởi hóa chất như xăng dầu trộn lẫn kim loại...,tiếp theo là rửa ngoài và sơn lại thùng.

Sau khi hòan thành thùng được chia thành loại 1,loại 2 và 3 theo tuổi thọ và ngoại quan của thùng.Tùy vào yêu cầu của người sử dụng mà ta chọn máy thích  hợp chứ không bắt buộc phải sử dụng hết 5 máy.

            Có rất nhiều lọai thùng phuy có kích thước khác nhau về đường kính,chiều dài,loại 200lit,lọai 150lit,...Và được chia làm 2 loại chính:thùng phuy sắt và thùng phuy nhựa,đựơc sử dụng tùy vào công việc thích hợp.

.....................................................................................

a) CÔNG DỤNG :
 Dùng để thổi tròn các vết móp trên lưng thùng phuy
b) ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :
 -Năng suất : 60-80 thùng / giờ.
 -Công suất : 5 HP .
 -Điện thế 1 pha 220 V hay 3 pha 380 V.
- Toàn bộ máy hoạt động bằng hệ thống thuỷ lực và truyện động bằng bánh
  răng vì vậy tính ổn định và độ bèn rất cao .
- Máy có thể hoạt động ở 2 chế độ tay và tự động hoàn toàn.
 -Máy tự động điều chỉnh cử thùng cho các loại thùng phuy dài hay ngắn .
 -van thuỷ lực và hệ thống điều khiển mới của Đài Loan và Hàn Quốc .

....................................................

a) CÔNG DỤNG : dùng để xúc rửa bên trong thùng phuy chứa các chất rắn hay các vết sét rỉ mà máy rửa không thể rửa sạch .bằng cách cho xăng , dầu , tô len , nước ….và các chất tạo ma sát như : phôi sắt vuông , dây xích …. Nhờ chuyển động quay của thùng phuy các chất rắn sẽ tróc ra khỏi bề mặt thùng phuy.
b) ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :
- Năng suất rửa : phụ thuộc vào độ dơ của thùng phuy và thời gian cần rửa.
- Công suất : 1 HP
- Thùng phuy có chuyển động hành tinh vừa quay quanh tâm thùng vừa quay
  quanh tâm trục máy .
- Máy có thể chỉ cho thùng phuy chuyển động quanh tâm thùng còn vị trí
  tâm trục máy do ta chọn giúp xúc rửa trục tiếp tại vị trí cần rửa nhằm giảm
 bớt thời gian.
- Hệ thống điện của Đài Loan mới.
- Thao tác gắn thùng và tháo thùng ra khỏi máy rất dễ dàng.

...........................................

Chương III: CC HÌNH THỨC XC THNG PHI
    
          I.Sự cần thiết của my xc
    Do nhu cầu của sản xuất cần sự phục vụ của rất nhiều thng phuy,m qu trình ti chế lại trải qua rất nhiều cơng đọan.Vì vậy khơng thể rửa thng phuy một cch thủ cơng bằng chn tay,sẽ khơng đáp ứng được nhu cầu của sản xuất.Vì vậy một vấn đề đặt ra là phải chế tạo ra máy xúc thùng phuy,để rửa thùng phuy với số lượng nhiều và năng suất cao,giảm giá thành,tiết kiệm tiền của và sức lao động.
    II.Phn loại
1)Xc thng phuy bằng tay
Dng sức người để lắc thùng,chỉ dùng một ít chất lỏng làm chức năng tẩy rửa,không dùng thêm các chất tạo ma sát vì sức người có hạn.
ª    Ưu điểm:
-Tận dụng được thời gian rảnh của công nhân
-Khơng tốn chi phí cho chế tạo my
ª    Nhược điểm:
-Tổn hao nhiều sức lao động
-Năng suất thấp
-Thời gian lắc thng lu
-Công việc đơn giản nhàm chán
-Dễ gy tai nạn nếu khơng tập trung.
2)Xc thng bằng my
    Dùng sức của động cơ để lắc thùng dựa vào quy luật cân bằng trọng lượng

ª    Ưu điểm:
-Năng suất cao
-Giảm công nhân lao động
-Dễ vận hnh
-Giảm tai nạn cho cơng nhn
-Thời gian lắc thng nhanh.
ª    Nhược điểm:
-Gy tiếng ồn
-Tốn chi phí cho chế tạo my.
III.Nhận Xt
    -Tuy nhiên các nhược điểm sẽ dần được cải thiện.
    -Sự cần thiết chế tạo my xc l hợp lý cho cc cơng đọan,phù hợp cho sản suất số lượng lớn.
IV.Cch thức xc thng phuy bằng my
1)Bước 1:
    -Cho nguyên liệu tẩy rửa vào như xăng dầu,tô len,nước...và các chất tạo ma sát như: Phôi sắt vuông,dây xích...
    -Đĩng lắp thng và cho lên máy cố định lại.
2)Bước 2:
    -Bấm nút khởi động cho máy chạy,thùng sẽ chuyển động hành tinh,vừa quay quanh tâm thùng,vừa quay quanh tâm trục máy.
    -Có thể đổi chiều quay my,cũng cĩ thể chỉ cho thng phuy quay quanh tm cịn vị trí tm trục my do ta chọn,gip xc rửa trực tiếp tại vị trí cần rửa nhằm giảm thời gian.Tùy vào độ dơ của thùng để ta xác định thời gian xúc là bao lâu.
    -Trong lúc máy chạy có thể chuẩn bị lại bước 1 cho thùng mới,để máy họat động liên tục.
3)Bước 3:
    -Tháo thùng xuống khỏi máy,cho thùng khác đ được chuẩn bị lên và tiếp tục chạy máy.
    -Cho thùng qua công đọan tiếp theo(công đọan rửa ngoài và sơn).Cứ như vậy quá trình được lặp lại 1 cách liên tục.

.......................................................

 BẢN VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT  ĐỘNG

           Từ sơ đồ nguyên lý hoạt động ta có:

  • Máy có hai đường truyền riêng biệt với các tỉ số truyền khác nhau
  • Đường truyền môt có nhiệm vụ  làm  quay lồng đỡ ngoai  của máy . suất phát từ động cơ M1 thông qua cặp  bánh răng ăn khớp Z1/Z2 làm  quay  trục 1. trục  1 được nối trực tiếp với lồng khung.
  • Đường truyền thứ 2 bắt đầu từ động  cơ M2 thông qua cặp  bánh đai D1/D2 và Z3/Z4 gắn lồng không trên trục 1 truyền moomen tới trục 2 . làm quay trục 2 cặp bánh răng Z5/Z6 truyền moomen  tới trục 3 làm quay trục  3. từ trục  3 thông qua cặp bánh răng Z7/Z8 làm quay trục 5 trục đươc gắn với thùng phuy thư nhất . từ trục 5 bánh răng trung giạn Z8 ăn khớp với bánh răng Z9 có tác dụng  làm đổi chiều quay  của trục 4 đồng thời thông qua cặp bánh răng Z10/Z11. làm đổi chiều quay của trục  6 ngược chiều so với truc 5.  tác dụng  của việc đảo chiều là khử lực dọc trục của hai  cặp  bánh răng nón gây cho trục 5 và trục 6.

...............................................................................................

THIẾT KẾ MÁY XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, , thuyết minh THIẾT KẾ MÁY XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, động học máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, kết cấu máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, nguyên lý máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, cấu tạo máy XÚC RỮA 2 THÙNG PHUY, quy trình sản xuất XÚC RỮA

Close