Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Khảo sát hệ thống treo xe maz 5335

mã tài liệu 301300100004
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 200 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D..... quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, bản vẽ các chi tiết trong xe, hệ thống treo, Thiết kế động học xe ............... nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế kết cấu Ô tô treo xe maz 5335
giá 459,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Khảo sát hệ thống treo xe maz 533, thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong treo xe maz 533, kết cấu, động học máy Khảo sát hệ thống treo xe maz 533

Close