Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC

mã tài liệu 300600300064
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 750 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D... , file DOC (DOCX), file báo cáo Powerpoint, Bản vẽ lắp máy đúc áp lực, bản vẽ nguyên lý, chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC, động học máy THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC, kết cấu máy THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC, nguyên lý máy THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC, cấu tạo máy THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC, quy trình sản xuất THIẾT KẾ MÁY ĐÚC ÁP LỰC

Mục Lục

Phần  1 – Giới Thiệu Tổng Quan Về Công Nghệ Đúc Áp Lực  1

I-Lịch Sữ Hình Thành Và Phát Triển Của Ngành Đúc Áp Lực. 1

II-Tìm Hiểu Chung Về Công Nghệ Đúc Áp Lực 3

Phần 2: Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Đúc Áp Lực  24

I- Nguyên Lý Cơ Cấu Ép Nguyên Liệu Vào Khuôn 24

II-Nguyên Lý Cụm Cơ Cấu Khép Khuôn. 25

III- Nguyên Lý Cơ Cấu Lói Phôi 27

IV- Mối Quan  Hệ Của 3 Cơ Cấu. 28

V-Nguyên Lý Hoạt Động Của Toàn Bộ Máy 29

Phần 3:Tính Toán Thiết Kế Kết Cấu Máy  31

I-Các Thông Số Lắp Tiêu Chuẩn 31

II- Tính Toán Thiết Kế Các Chi Tiết 33

Phần 4: Quy Trình Công Nghệ Gia Công Chi tiết 49

I-Quy Trình Công Nghệ Gia Công Thanh Chữ thập. 68

II- Quy Trình Công Nghệ Gia Công Thanh Chống lắc. 13

Phần 5: Kết Luân về Đồ Án           78

Close