Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI

mã tài liệu 300600300105
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D(3D)..... , file DOC (DOCX), thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong máy, Thiết kế kết cấu máy, Thiết kế động học máy ...............và nhiều tài liệu liên quan đến đồ án này.......... quy trinh công nghệ gia công các chi tiết trong máy: bản vẽ lồng phôi, sơ đồ đúc, quy trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, THIẾT KẾ MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D(3D) MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI..... , file DOC (DOCX), thuyết minh MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, quy trình sản xuất MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, bản vẽ nguyên lý MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, bản vẽ thiết kế MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, tập bản vẽ các chi tiết trong MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, Thiết kế kết cấu MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI, Thiết kế động học MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI

MỤC LỤC

LỚI NÓI ĐẦU ......................................................................................

LỜI CÁM ƠN .......................................................................................

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CƠ KHÍ NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.......................................................................................................

CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI

1.MỘT SỐ SẢN PHẨM TRÊN THIỆP VÀ THIỆP CƯỚI ..........

2.NHU CẦU SỬ DỤNG MÁY NƯỚNG CHỮ NỔI ....................

3.TÍNH THẨM MỸ CỦA CHỮ TRƯỚC VÀ SAU KHI SẤY ....

4.TRÌNH TỰ SẤY .......................................................................

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ SƠ ĐỒ ĐỘNG , MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY SẤY CHỮ ................................................................................................................

1.SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG .......................................

2.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG ..............................................................

CHƯƠNG 4 : CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MÁY ......................................................................................................

1.CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU  ................................................

2.TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MÁY .........................

A.HỆ THỐNG NHIỆT .................................................................

B.BĂNG TẢI................................................................................

CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÁY .......................................

1.CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN ..........................................................

2.PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN ...................................................

3.THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH ...............................................

     A.CHỌN LOẠI XÍCH .............................................................

     B.ĐỊNH SỐ RĂNG ĐĨA XÍCH ...............................................

     C.ĐỊNH BƯỚC XÍCH .............................................................

     D.ĐỊNH KHOẢNG CÁCH TRỤC VÀ SỐ MẮT XÍCH X......

     E.TÍNH DƯỜNG KÍNH VÒNG CHIA ...................................

     G .TÍNH LỰC TÁC DỤNG LÊN TRỤC .................................

4.TÍNH TOÁN TRỤC ..................................................................

               A.TÍNH SƠ BỘ.......................................................................

               B.TÍNH GẦN ĐÚNG .............................................................

               C.TÍNH CHINH XÁC .............................................................

5.CHỌN Ổ LĂN ..........................................................................

CHƯƠNG 6 : CÁC CHI TIẾT KHÁC TRONG MÁY ..........................

          1.GỐI ĐỠ Ổ LĂN ........................................................................

          2.MAYO.......................................................................................

          3.BÁNH XICH NHỎ ...................................................................

          4.TAY XIẾT DIỀU CHỈNH .........................................................

          5.ĐAI ỐC .....................................................................................

          6.BẠC DẪN HƯỚNG..................................................................

          7. TRỤC TĂNG ĐƯA .................................................................

           8.KHUNG MÁY .........................................................................

CHƯƠNG 7 : MẠCH ĐIỀU KHIỂN ....................................................

           1.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ..................................................

           2.SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ..............................................................

CHƯƠNG 8 : VẬN HÀNH , NĂNG SUẤT , BẢO QUẢN MÁY VÀ KẾT LUẬN    

1.VẬN HÀNH ..............................................................................

2.NĂNG SUẤT ............................................................................

3.BẢO QUẢN MÁY ....................................................................

4.KẾT LUẬN ...............................................................................

 

 

Close