Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

CẢI TIẾN THIẾT KẾ MÁY RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP

mã tài liệu 300600300045
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, 2D.., quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong máy, kết cấu, động học máy.... , Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh mẫu.... Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

CẢI TIẾN THIẾT KẾ MÁY RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP , động học máy RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP , kết cấu máy RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP , nguyên lý máy RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP , cấu tạo máy RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP , quy trình sản xuất RÓT NƯỚC VÀ ĐÓNG NẮP  ,
 

Close