Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CÀ MAU TỈNH CÀ MAU

mã tài liệu 301400500003
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100 MB Bao gồm tất cả file..., thiết kế CAD, excel tính toán........ , file DOC (DOCX), thuyết minh, hình ảnh...Ngoài ra còn cung cấp thêm nhiều tài liệu liên quan tham khảo của đồ án này....
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MỤC LỤC

                                                                                                                               Trang

Phần giới thiệu                                                                                                                  

Phần I : Kiến trúc 30%                                                                                                     

     I.Sự cần thiết phải đầu tư                                                                                    1

      II.Hình thức đầu tư –Hình thức quản lý dự án                                                 3

      III.Đặc điểm -Vị trí , điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng                           7

       IV. Các giải pháp thiết kế                                                                                   10

     V.Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án                                               17

           VI.Kết luận                                                                                                           17

Phần II : Kết cấu 50%                                                                                                       

Chương I : Khái quát , phân tích hệ kết cấu công trình                                         18

Chương II: Tính toán các kết cấu chịu lực chính                                                   19

       A.Tính toán sàn nhà                                                                                            19

     I.Tính toán sàn tầng 1                                                                                          19

             1.Số liệ tính toán                                                                                             19

      2.Sơ đồ sàn                                                                                                       20

       3.Xác định tải trọng tác dụng lên sàn                                                          21

     4.Xác định nội lực và xác định cốt thép trong bản                                    22

   B.Tính toán dầm tầng 1                                                                                       25

             I.   Tính toán dầm D1 trục D ( trục từ 1 –7 )                                                     25

          1.Sơ đồ tính                                                                                                      25

        2.Chọn kích thước dầm                                                                                  25

       3.Xác định tải trọng tác dụng lên dầm                                                         25

             4.Sơ đồ chịu tải của dầm                                                                                27

        5.Xác định nội lực trong dầm                                                                        28

           6.Vẽ biểu đồ mômen và lực cắt                                                                    31

          7.Bảng tổ hợp nội lực dầm D1                                                                      35

              8.Tính toán thép                                                                                              36

          II.Tính toán dầm D2 trục D ( trục từ 7’-11)                                                     38

                 1.Sơ đồ tính                                                                                                      38

                   2.Xác định tải trọng tác dụng lên dầm                                                         38

  4.Xác định nội lực trong dầm                                                                        43

     5.Bảng tổ hợp nội lực dầm D1                                                                      35

  6.Tính toán cốt thép                                                                                       36

       C.Tính toán cầu thang tầng trục 9 -10                                                              56

  I.Tính bảng thang và sàn chiếu nghỉ                                                                57

   1.Sơ đồ tính                                                                                                      57

     2.Tải trọng tác dụng                                                                                        57

3.Tính toán thép bảng                                                                                    59

     II.Tính toán cốn thang                                                                                        60

     1.Sơ đồ tính                                                                                                      60

    2.Tính cốt thép                                                                                                61

   II.Tính toán dầm chiếu nghỉ                                                                               60

      1.Tính dầm chiếu nhỉ tầng 1                                                                          62

       2.Tính dầm chiếu nhỉ tầng 2                                                                          64

   D.Tính toán khung K5                                                                                        66

      I.Sơ đồ khung                                                                                                       66

   II.Xác định tải trọng tác dụng lên khung                                                          67

   1.Tỉnh tải                                                                                                          67

       2.Hoạt tải                                                                                                          72

       3.Tải trọng gió                                                                                                 73

    III. Sơ đồ tải trọng khung                                                                                    74

         IV. Xác định nội lực                                                                                            79

                   1.Xác định nội lực khung theo phương pháp G.KANI cho  trường hợp

            tỉnh tải                                                                                                            79

                   2.Xác định nội lực khung bằng chương trình SAP2000 cho  trường hợp

          hoạt tải                                                                                                            79

             VI. Tổ hợp nội lực                                                                                           85

      1.Tổ hợp nội lực trong dầm khung                                                               85

         2.Tổ hợp nội lực cột                                                                                       86

       V.Tính toán thép dầm khung                                                                             86

 1.Tính toán thép dọc                                                                                      86

   2.Tính toán thép ngang                                                                                  87

VI.Tính toán thép cột                                                                                          8            7

  E.Tính toán móng                                                                                                92

     1.Mặt cắt công trình                                                                                       90

      2.Tổ hợp tải trọng công trình tác dụng lêm các móng                               90

3.Đánh giá điều kiện địa chất khu vực xây dựng                                       91

4.Lựa chọn phương án móng                                                                         91

    5.Tính toán móng cọc đài thấp                                                                     92

  Phần II : Thi công 20%                                                                                             

 A.Công tác bêtông móng , cột , dầm, sàn , cầu thang                                     108

  I.Công tác ván khuôn móng                                                                               109

   1.Tính ván khuôn thành móng                                                                      109

  2.Tính ván khuôn cổ móng                                                                            110

 II.Thiết kế hệ ván khuôn dầm sàn                                                                     111

1.Tính ván khuôn sàn                                                                                     111

  2.Tính xà gồ và cột chống xà gồ                                                                   114

  III.Tính ván khuôn dầm và cột chống                                                               118

1.Tính ván đáy dầm                                                                                        118

  2.Tính thành dầm                                                                                            118

          3.Tính cột chống dầm                                                                                     120

       IV.Thiết kế hệ ván khuôn cột                                                                            123

              1.Tính khoảng cách các gông cột                                                                 123

          V.Thiết kế hệ ván khuôn cầu thang                                                                  125

           B.Tổ chức thi công công tác bêtông                                                                  130

            I.Tổ chức thi công công tác bêtông móng                                                        130

             II.Tổ chức thi công công tác phần thân                                                            136

 

PHẦN GIỚI THIỆU

 

I.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP :

         Trước một kỷ nguyên mới , kỷ nguyên 21 , kỷ nguyên của sự tiến bộ và hiện đại .Sự phát triển vượt bậc của nhiều quốc gia , nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới đã tác động rất mạnh mẽ vào đất nước của chúng ta .Một đất nước vừa thoát khỏi sự lạc hậu và còn non trẻ trong quá phát trình triển ,  hội nhập.. .Để đứng được trong hàng ngũ thanh niên trí thức của đất nước , đoán nhận những vận hội và thử thách mới , bây giờ chúng ta đã chuẩn bị được những gì ?: Liên tục trao dồi trí thức và nhân cách , đó chính là những tiêu chí tối thiểu khi còn là một sinh viên.

         Sự hướng dẫn tận tình của thầy cô là chiếc chìa khoá quan trọng mở cho chúng ta cánh cửa của sự thành công ­_ cánh cửa cuối cùng của đoạn đường đại học : ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.

         Đề tài em chọn làm ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP liên quan đến xã hội .Đề tài đã phần nào thể hiện những ước muốn học hỏi , hiểu biết về cách tổ chức , làm việc của một trung tâm hành chính : TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CÀ MAU – TỈNH CÀ MAU .

            *Vài nét về công trình :

         TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CÀ MAU – TỈNH CÀ MAU .

 Đây là một công trình quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước

            +Địa điểm xây dựng : Số 84 đường Phan Ngọc Hiển  - Phường 4 Thành phố Cà Mau .

            +Qui mô :

                        Nhà cao 3 tầng .

                        Diện tích mặt bằng công trình  : 1206m2.

II.PHẠM VI NGHIÊN CỨU :

Nghiên cứu thiết kế , tính toán một số phần chính của công trình :

         -Kiến trúc , giải pháp sử dụng vật liệu trang trí của công trình

         -Tính toán các cấu kiện chịu lực chính của công trình: sàn , dầm , cầu thang , khung , móng .

         -Thiết kế biện pháp xây dựng .

         NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC PHẦN :

 • Phần I : Kiến trúc 30% ­_ Thiết kế mặt đứng ,mặt bằng , mặt cắt
 • Phần II : Kết cấu 50% _ Tính toán các cấu kiện chịu lực chính
 • Phần III : Thi công 20% _ Thiết kế lựa chọn biện pháp kỹ thuật thi công

       

PHẦN I :  KIẾN TRÚC 30%

I- SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.

1/- Hiện trạng xã hội :

a) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

            Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, nhất là vào những năm gần đây theo đường lối đổi mới của Đảng, Thị xã Cà Mau trước đây đã nhanh chóng phát triển về mọi mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong các năm gần đây ( 1994 - 1996 ) bình quân 12%/năm, tổng sản lượng hàng hóa bình quân 770.000 triệu đồng/ năm. Thu nhập bình quân đầu người từ 02triệu đồng/người/năm 1994 tăng lên 3,7 triệu đồng/người năm 1996 ( số liệu thống kê 1996 ) .

            Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Đô thị của Thị xã ( trước đây ) đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ, Thị ủy và UBND Thị xã đã kiên quyết chỉ đạo các Ngành xây dựng theo quy hoạch nên đã tạo được cho Đô thị những đường phố khang trang rộng rãi đồng bộ. Từ những nổ lực phấn đấu đó Bộ Xây Dựng đã ra Quyết định công nhận Đô thị của Thị xã Cà Mau là Đô thị loại III theo Quyết định số 193/BXD/KTQH Ngày 29/4/1997 và đến 14/4/1999 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/1999/ND-CP về việc thành lập Thành phố Cà Mau trực thuộc Cà Mau.

b). Cơ cấu tổ chức hành chính :

            Thành phố Cà Mau hiện có 08 Phường, 07 Xã. Nội thành bao gồm từ Phường 1 đến Phường 9, ngoại thành gồm các xã An Xuyên, Tân Thành, Tắc Vân, Định Bình, Hòa Thành, Lý Văn Lâm và Hòa Tân.

c). Dân số:

            Tổng dân số của Thành phố tính đến cuối năm 1996 là 176.848 người, trong đó dân nội thành 102.259 người chiếm khoảng 70%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,76%, tăng dân số cơ học là 0,73%.

            Tổng diện tích Thành phố là 24.760 ha, trong đó nội thành 4.224 ha chiếm 17,1% diện tích.

2/- Hiện trạng trụ sở làm việc của khối Đảng - khối Quản lý Nhà nước, TP. Cà Mau.

TT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA ĐIỂM

01

Trường chính trị

Số 39 đường Đề Thám - Phường 2

02

Công an Phường 2

Số 13 đường Đề Thám - Phường 2

03

Tín dụng Phường 2

Số 56 đường Đề Thám - Phường 2

04

Chi cục thuế

Số 33 đường Đề Thám - Phường 2

05

Ủy ban Phường 2

Số 37 đường Đề Thám - Phường 2

06

Viện kiểm soát

Số 41 đường Đề Thám - Phường 2

07

Ban tuyên giáo

Số 74 đường Đề Thám - Phường 2

08

Hội nông dân

Số 17 đường Lý Bôn

09

Thanh tra

Số 53 đường Lý Bôn

10

Thị đoàn

Số 52 đường Lý Bôn

11

Phòng Văn hoá (02 căn)

Số 44 đường Lý Bôn

12

Phòng Thương binh

Số 30 đường Phan Ngọc Hiển

13

Phòng Tư pháp

Số 28 đường Phan Ngọc Hiển

14

Công đoàn

Số 34 đường Phan Ngọc Hiển

15

Nhà khách Ủy ban

Số 40 đường Phan Ngọc Hiển

16

Ủy ban Thành phố

Số 84 đường Phan Ngọc Hiển

17

Thành ủy Thành phố Cà Mau

Đường Ngô Quyền

18

Nhà Văn hóa thiếu nhi

Số 03 đường Ngô Quyền

19

Hội cựu chiến binh

Số 03 đường Ngô Quyền

20

Phòng Thương nghiệp

Số 28 đường Lê lợi

21

Phòng Quản lý đô thị

Số 26 đường Lê lợi

22

Nhà khách Thị ủy

Số 102-104 đường Lê Lợi

23

Thư viện Cà Mau

Ngã năm Phường 2

24

Chi cục thuế

Số 14 đường Trưng Trắc

25

Hội chữ thập đỏ

Số 10 đường Hoàng Diệu

26

Phòng Tài chính

Số 06 đường Phan Đình Phùng

27

Mặt trận Tổ quốc

Số 14 đường Phan Đình Phùng

28

Phòng Giáo dục

Số 32 đường Phan Đình Phùng

29

Phòng QL đô thị (Bến tàu A)

Đường Lý Văn Lâm Phường 1

30

Phòng Giáo dục

Số 22 đường Trần Hưng Đạo

31

Câu lạc bộ hưu trí

Số 15 đường Nguyễn Văn Hài

Phần lớn các trụ sở cơ quan nêu trên đã xuống cấp trầm trọng do thiếu kinh phí duy tu sửa chữa.

*Sự cần thiết phải đầu tư Trung tâm hành chính Thành phố Cà Mau :

Qua báo cáo hiện trạng các trụ sở làm việc của Thành phố hiện nay chúng ta thấy hầu hết đều được tạm sửa chữa cải tạo lại từ những nhà ở gia đình cho nên cách bố trí không phù hợp cho điều kiện hoạt động của các cơ quan này, vị trí lại ở chen chúc trong các khu dân cư, khu thương mại nên rất ồn ào làm hạn chế hiệu quả công tác cũng như mất vẽ uy nghiêm của cơ quan Nhà nước. Từ những lý do nên trên việc đầu tư Trung tâm hành chánh Thành phố là một việc làm hết sức cấp bách và cần thiết để tập trung các cơ quan thuộc khối Nhà nước, Đoàn thể về một khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước, thuận tiện trong giao dịch, giải quyết công việc, tiếp xúc với nhân dân giảm bớt được nhiều thủ tục hành chánh nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội xứng đáng là một Thành phố cực nam của Tổ quốc.

II- HÌNH THỨC ĐẦU TƯ - HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN.

1/ Hình thức đầu tư: :Xây dựng mới khu Trung tâm hành chính Thành phố Cà Mau bao gồm trụ sở khối Đảng, Trụ sở UBND Thành phố, hội trường và cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực. Quy mô công trình 3 tầng :

Thống kê các phòng chức năng :

Tầng

Tên phòng chức năng

Số phòng

Diện tích /phòng (m2)

Ghi chú

Triệt

Phòng nghiệp vụ đăng ký kinh doanh

1

79

 

Phòng địa chính

1

79

 

Bộ phận văn phòng UBND

1

158

 

Phòng nghiệp vụ quảng lý đô thị

1

53

 

Hội đồng thẩm định kinh tế

1

79

 

Phòng khách UBND thành phố

1

79

 

Phòng tổ chức chính quyền

1

53

 

Trưởng phòng quản lý đô thị

1

26

 

Phòng phục vụ

1

26

 

Nhà kho

2

17

 

Kho lưu trữ

1

13

 

Hành lang

1

134

 

Sảnh

1

256

 

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

1

13

 

Khu vệ sinh

2

38

 

Cầu thang

3

16

 

Tổng

 

1206

 

Lầu 1

Trưởng phòng công thương

1

12

 

Phòng nghiệp vụ công thương nghiệp

1

79

 

Phó chủ tịch phụ trách khối văn xã

1

26

 

Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế

1

26

 

Nhà kho

2

13

 

Phòng thư ký

2

52

 

Chủ tịch UBND Thành phố cà mau

1

53

 

Phòng lao động thương binh xã hội

1

79

 

Kho lưu trữ

1

12

 

Trưởng phòng tổ chức kế hoạch và đầu tư

1

26

 

Phòng nghiệp vụ và tài chính kế hoạch đầu tư

1

53

 

Phó chủ tịch hội đồng nhân dân

1

26

 

Phòng thường trực hội đồng nhân dân

1

53

 

Phòng khánh tiết UBND TP

1

74

 

Phòng nghiệp vụ giáo dục

1

53

 

Trưởng phòng giáo dục

1

26

 

Phòng phục vụ

2

16

 

Khu vệ sinh

3

38

 

Hành lang

1

170

 

Sảnh

1

156

 

Tổng

 

1210

 

Lầu 2

Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

12

 

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

79

 

Phòng thống kê

1

53

 

Phòng làm việc dự phòng

3

38

 

Khu trung tâm lưu trữ hồ sơ

1

154

 

Phòng tư pháp

1

53

 

Phòng văn hóa thông tin

1

80

 

Kho lưu trữ hồ sơ

1

12

 

Hành lang

1

134

 

Phòng phục vụ

1

26

 

Phòng thanh tra nhà nước

1

53

 

Phòng họp 45 chổ khối văn xã

1

79

 

Phòng họp 45 chổ khối nông nghiẹp và xây dựng

1

79

 

Uy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1

53

 

Uy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình

1

26

 

Sảnh

1

156

 

Trung tâm lưu trử hồ sơ

1

64

 

Ban công

1

48

 

Tổng

 

1237

 

 

2/ Hình thức quản lý dự án:  Chủ đầu trực tiếp quản lý thực hiện dự án thông qua Ban quản lý dự án xây dựng Thành phố Cà Mau.

III- ĐẶC ĐIỂM - VỊ TRÍ - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG

            Chủ trương xây dựng khu Trung tâm hành chính Thành phố Cà Mau đã được sự thống nhất của Thị ủy, HĐND và UBND Thị xã trước đây. Vào năm 1994 vị trí xây dựng được chọn tại 02 lô phố phía đường Lê Lai, Phường 4 với tổng diện tích 10.948m2 và đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 244/QĐ-UB ngày 22/5/1995. Tuy nhiên sau khi tiến hành điều tra khảo sát thực tế thì số hộ dân phải giảo tỏa di dời khá lớn, chi phí bồi hoàn tái định cư cao nên không thực hiện được.

            - Năm 1996 UBND Thị xã Cà Mau đã có tờ trình xin xây dựng Trung tâm hành chính tại đường Ngô Quyền nối dài ( Cặp Công viên văn hóa, đối diện khu TDTT ) và đã được UBND tỉnh chấp thuận theo tinh thần Công văn số 945/CV-UB ký ngày 30/11/1996.

            - Do tuyến đường Ngô Quyền nối dài chưa có kinh phí thi công phần mặt đường và đoạn Ngô Quyền kéo dài từ đường Nguyễn Trãi đến ngã ba TDTT chưa được giải tỏa nên UBND thị xã Cà Mau đã xin chọn vị trí thứ 3 để xây dựng tại khu vực khóm 1 Phường 8 gần cống Hội Đồng Nguyên ( cặp QL 1A ) với tổng chi phí bồi hoàn giải tỏa tính vào thời điểm đó là 3,4 tỷ đồng.

            Đến nay tuyến đường Ngô Quyền nối dài đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến ngã ba Trung tâm TDTT đã giải tỏa và thi công hoàn chỉnh, căn cứ hiện trạng tại khu vực UBND Thành phố đã thống nhất đầu tư Trung tâm hành chính tại vị trí cụ thể như sau :

      1/ Vị trí địa lý:

            - Đông Bắc giáp đường Ngô Quyền, dài   140m .

            - Tây Bắc giáp đường Đinh Tiên Hoàng, dài        137m.

            - Tây Nam giáp đường dự kiến mở, dài                 140m .

            - Đông Nam giáp đường dự kiến mở, dài 137m .

            Tổng diện tích :  19.180 - góc vát = 19.130 m2

     2/ Hiện trạng sử dụng đất:

     Toàn bộ khu vực dự định xây dựng khu Trung tâm hành chính là vùng đất trũng đầy cỏ và lục bình chưa sử dụng, hiện có một số nhà cấp IV, nhà tạm. Cao độ bình quân 0,2m  .

3/ Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật :

a). Giao thông:

Tuyến đường Ngô Quyền nối dài đã được thi công hoàn chỉnh đến ngã ba khu Trung tâm TDTT đồng thời tuyến Đinh Tiên Hoàng trước khu vực xây dựng trụ sở khối Đảng đang chuẩn bị các điều kiện để khởi công xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công công trình Trung tâm hành chính.

b). Hệ thống cấp điện - nước:

Trong năm 1999 để phục vụ khu dân cư tuyến Ngô Quyền giai đoạn I từ ngã ba Trung tâm TDTT đến cổng Công viên văn hóa, Cty Phát triển Nhà Minh Hải đã hợp đồng thi công lắp đặt xong hệ thống cung cấp điện và nước cho khu vực này.

4/ Đặc điểm tự nhiên của Tp. Cà Mau  :

a). Đặc điểm khí hậu:

Thành phố Cà Mau nằm ở Trung tâm bán đảo Cà Mau, giữa hai biển Đông và Tây trong vùng nhiệt đới gió mùa, thời tiết trong năm chia làm hai mùa - mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.

  * Nhiệt độ không khí :

- Nhiệt độ trung bình năm : 26,6oC.

- Nhiệt độ trung bình thấp nhất : 23,6oC.

- Nhiệt độ cao tuyệt đối : 38,3oC.

- Nhiệt độ thấp tuyệt đối : 15,3oC.

* Nắng :

- Tổng số giờ nắng trung bình/năm 2.269 giờ.

- Tổng số giờ nắng lớn nhất /năm  2.498 giờ.

- Tổng số giờ nắng nhỏ nhất /năm  2.116 giờ.

* Mưa :

- Lượng mưa trung bình/năm 2.381mm.

- Lượng mưa lớn nhất/năm  2.954mm.

- Lượng mưa nhỏ nhất /năm  1.940mm.

* Gió :

            - Mùa đông ( mùa khô ) gió đông và đông nam 03m/s.

- Mùa hạ ( mùa mưa ) gió tây và tây nam V ~ 02m/s.

* Độ ẩm trung bình/ năm 84%.

b). Thủy văn:

            Thành phố Cà Mau nằm ở hợp lưu của bốn dòng chảy quan trọng, gồm: sông Gành Hào, sông Tắc Thủ, sông Phụng Hiệp, kinh Bạc Liêu - Cà Mau; hệ thống kinh gồm  kinh Bé Lai, kinh Mới, kinh Cái Nhúc, kinh Lương Thế Trân - Hệ thống dòng chảy này về phía Tây thông với Vịnh Thái Lan ( qua sông Tắc Thủ - Sông Đốc ). Phía Đông và Nam giáp Biển Đông ( sông Gành Hào ). Phía Đông Bắc thông với sông Hậu qua kênh Phụng Hiệp  ( Hiện nay đã xây dựng cống Cà Mau thuộc chương trình ngọt hóa ).

Do chế độ và biên độ triều của hai biển Đông và Tây khác nhau nên chế độ thủy văn trên các dòng chảy qua Thành phố Cà Mau rất phức tạp. Tại Thành phố Cà Mau mực nước quan trắc trong nhiều năm cho trị số :

- Max : + 116 cm.

- Min : - 50 cm.

            c). Đặc điểm:

Thành phố Cà Mau được xây dựng trên nền rìa châu thổ thuộc phần đất mới, địa hình tương đối bằng phẳng. Nền Thành phố có độ cao trung bình từ 0,9 m - 1,3 m, cao độ các cánh đồng xung quanh từ 0,5 - 0,7 m ( Cao độ Hà Tiên ).

d). Địa chất:

Có nguồn gốc sông biển hổn hợp, nền đất được cấu tạo bởi các trầm tích có tuổi Holoxen trung thượng phía trên, dưới là lớp có nguồn gốc sông biển hổn hợp tuổi Holoxen sớm.

Cấu tạo các lớp đất khu vực nội thị ( cả khu vực đầu tư ) từ trên xuống bao gồm:

- Bùn sét có bề dầy 17 - 18m, có cường độ chịu tải R = 0,5 - 1kg/cm2.

- Lép sét có bề dầy chưa xác định, có cường độ chịu tải R ~ 3kg/cm2.

So sánh với các khu vực khác trong phạm vi Thành phố thì khu vực này thuận lợi cho việc xây dựng hơn.

IV-CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ :

1/Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng :

a). Phân khu chức năng.

Trung tâm hành chính Thành phố đầu tư hoàn chỉnh gồm những khu chức năng như sau:

- Trụ sở khối Đảng gồm Khối Thành ủy và Khối vận.

- Trụ sở khối chính quyền.

- Phòng họp 600 chổ phục vụ cho cả hai khối.

- Trụ sở Ban tiếp dân.

- Nhà xe khối Chính quyền và nhà xe Khối Đảng.

- Phòng trực bảo vệ khối Chính quyền và phòng trực bảo vệ Khối Đảng.

- Khu thể dục, thể thao.

- Khu công viên cây xanh và hòn non bộ.

- Bãi để xe khối Chính quyền và nhà xe Khối Đảng.

- Các khu chức được bố trí cạnh nhau và cùng nằm trong một khu vực đã được quy hoạch . Các khu được liên hệ với nhau bằng hành lang và hệ thống đường giao thông nội bộ , được cách li với bên ngoài bằng hệ thống tường rào . 

- Trung tâm hành chính Thành phố là cụm công trình bao gồm trụ sở khối Quản lý Nhà nước và trụ sở khối Đảng theo dạng tập trung các cơ quan thuộc khối Quản lý Nhà nước và Đoàn thể về chung một khu vực. Các cơ quan có sự quan hệ thường xuyên được bố trí một cách hợp lý cùng khối để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, giao dịch tiếp xúc với nhân dân.

b). Quy hoạch mặt bằng tổng thể:

            + Đất xây dựng công trình có diện tích 3902m2 , chiếm 20,39%

            + Đất giao thông có diện tích 440m2 , chiếm 23,0%

            + Đất xây cây xanh công viên có diện tích 10828m2 , chiếm 56,61%

            + Tổng cộng : 1913m2

Toơng chieău cao cođng trnh la : 18m, goăm :  taăng treôt ,  taăng1 , taăng 2  va mai.

“TRUNG TAĐM HANH CHNH THANH PHOÂ CA MAU “ c xađy dng tái Soâ 8 ng Phan Ngóc Hieơn Phng 4 Thanh phoâ ca mau a vaôn dúng nhng giại phap qui mođ toơ chc sau:

     -Cođng trnh la moôt trong nhng quaăn theơ kieân truc , quaăn theơ khu hanh chnh cụa trung tađm TP Ca mau  naỉm dóc trúc giao thođng cụa ng Ngođ Quyeăn . Neđn cođng trnh xađy dng c phađn khu moôt cach ro rang vi cac khu dađn dúng cụa thanh phoâ naỉm xung quanh  cac khu vc khac.

     -Boân hng ođng-Tađy-Nam-Baĩc cụa cođng trnh eău tieâp giap vi 4 trúc ng giao thođng neđn táo c moâi lieđn heô giao thođng oăng eău , thuaôn tieôn vi trung tađm cung nh noôi hát thanh phoâ.

-Giại phap veă hnh khoâi kieân truc khođng caău k phc táp táo neđn s gón gang , vng chaĩc cụa cođng trnh . ạm bạo yeđu caău veă khạ naíng chu tac oông cụa mói ieău kieôn kh haôu nhieôt i , keât caâu beđtođng coât thep chu lc oơ toan khoâi .S dúng vaôt lieôu  a oâp nhan maịt co tac dúng thaơm my raât cao.

2/Giải pháp thiết kế kiến trúc :

a/Gải pháp mặt bằng :

- Khối Quản lý Nhà nước: mặt đứng chính quay về hướng Đông bắc, lối vào chính là đường Ngô Quyền, kích thước 21m

VI / KẾT LUẬN :

Thành phố Cà Mau nói riêng và Miền Tây nói chung đang dần trở thành khu vực ưu tiên phát triển về kinh tế và văn hoá của chính phủ trong thời gian tới . Chính trị là một trong những vấn đề đáng quan tâm trong quá trình phát kiển kinh tế xã hội và như phân tich  ở trên thì dự án đầu tư xây dựng “ Trung Tâm Hành Chính Thành Phố Cà Mau “ là hoàn toàn hợp lý và cần thiết . Là một thanh phố lớn ở địa đầu Tổ Quốc “Trung Tâm Hành Chính Thành Phố Cà Mau” sẽ thực sự trở thành một mô hình kiến trúc đặc trưng cho thành phố , đánh dấu bước khởi đầu của một sự nghiệp phát triển thành một thành phố hiện đại của đất nước .

...........................................

PHẦN II : KẾT CẤU 50%

 

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT,PHÂN TÍCH HỆ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

I-KHÁI QUÁT PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH :

1/Hệ thống kết cấu bao che : gồm tường và cửa ,chỉ làm chức năng chê chắn cho phần nội thất bên trong và bên ngoài , không tham gia chịu lực..

2/Hệ thống sàn :phân bố đều ở các tâng , ngoài việc chịu tải trọng bản thân và hoạt tải sử dụng tác dụng trực tiếp lên nó thì sàn còn đóng vai trò liên kết , truyền tải trọng ngang và đứng lên hệ khung đảm bảo cho toàn bộ công trình được ổn định và đảm bảo các cấu kiện cùng tham gia chịu lực.

3/Hệ thống khung : là hệ thống chịu lực cính của công trình , tiếp nhận tất cả các tải trọng theo cả hai phương  ngang và đứng , sau đó truyền xuống móng.

4/Các bộ phận chịu lực phụ : cầu thang .

II-VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO THIẾT KẾ  :

1/Bêtông :

Hệ thống kết cấu sử dụng bêtông mác 250 có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau :

            - Khối lượng riêng :                                      g = 2,5T/m3

- Cường độ chịu nén tính toán  :                Rn = 110kG/cm2

- Cường độ chịu kéo tính toán  :                Rk = 8,8kG/cm2

- Môđun đàn hồi :                                        Eb = 2,65.10-6 kG/cm2

2/Cốt thép :

Sử dụng cốt thép AI,AII có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau :

* Thép AI :

-  Có cường độ chịu kéo (nén) tính toán :   Ra= R’a = 2100kG/cm2

- Có cường độ chịu cắt khi tính toán cốt ngang :   Rađ = 1700kG/cm2

- Môđun đàn hồi : Ea = 2,1.106 kG/cm2

* Thép AI :

-  Có cường độ chịu kéo (nén) tính toán :   Ra= R’a = 2700kG/cm2

- Có cường độ chịu cắt khi tính toán cốt ngang :   Rađ = 2150kG/cm2

- Môđun đàn hồi : Ea = 2,1.106 kG/cm2

 

 

 

 

CHƯƠNG II

TÍNH TOÁN KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH

A.TÍNH TOÁN SÀN NHÀ :

I . TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 1

1/Số liệu tính toán :

-Chọn chiều dày sàn dựa vào công thức  : hb=

Với bản loại dầm lấy m = 30 ¸ 35 và l là nhịp của bản (Cạnh bản theo phương chịu lực).Với sàn bản kê bốn cạnh lấy m = 40 ¸45 và l là cạnh ngắn l1 .Chọn m bé với bản đơn kê tự  do và m lớn với bản đơn kê liên tục .Với bản công xôn m = 10 ¸18

D = (0,8 ¸1,4) phụ thuộc vào tải trọng

Ta chon chiều dày bản cho ô sàn lớn nhất có kích thước 6 x 4(m)

+ m = 42

+ D = 0,9

Þ hb==0,086(m)  chọn hb=100(mm)

                        

2/Sơ đồ sàn

Các ô sàn được đánh số thứ tự từ  1 đến 25

3/Xác định tải trọng tác dụng lên sàn :

Tải trọng tác dụng lên ô bản gồm có :

            Tỉnh tải :tải trọng bản thân bản bêtông cốt thép và các lớp cấu tạo , trọng lượng tường ngăn nếu có .

            Hoạt tải :tùy theo mục đích sử dụng

Tải trọng tác dụng lên sàn được tính toán ở bảng sau :

Bảng II - 1: xác định tải trọng tác dụng lên sàn :

Loại sàn

Cấu tạo VL

d

g

gtc

n

gtt

ptc

ptt

Sg

 

 

mm

KG/m3

KG/m2

 

KG/m2

KG/m2

KG/m2

KG/m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sàn nhà

Gạch men 300 x 300 x 7

7

2200

15.4

1.1

16.94

200

240

608.7

 

Vữa lót XM mac 75

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Bê tông sàn

100

2500

250

1.1

275

 

 

 

 

Vữa trát trần

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

368.7

 

 

 

Sàn sảnh

Gạch men 300 x 300 x 7

7

2200

15.4

1.1

16.94

300

360

728.7

Hành lang

Vữa lót XM mac 75

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Bê tông sàn

100

2500

250

1.1

275

 

 

 

 

Vữa trát trần

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

368.7

 

 

 

Sàn kho

Gạch men 300 x 300 x 7

7

2200

15.4

1.1

16.94

480

576

944.7

 

Vữa lót XM mac 75

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Bê tông sàn

100

2500

250

1.1

275

 

 

 

 

Vữa trát trần

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

368.7

 

 

 

Sàn vệ

Gạch chống trượt 200x200

20

1800

36

1.1

39.6

200

240

1128

sinh  ô

Hồ dầu

5

1700

8.5

1.2

10.2

 

 

 

số 3

Vữa ximăng mac 100

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Bê tông gạch vỡ mac 100

140

1600

224

1.1

246.4

 

 

 

 

Bê tông bản sàn

100

2500

250

1.1

275

 

 

 

 

Vữa ximăng trát trần

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Tường

100

180

218.2

1.1

240

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

888

 

 

 


 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Gạch chống trượt 200x200

20

1800

36

1.1

39.6

200

240

1066

sinh sàn

Hồ dầu

5

1700

8.5

1.2

10.2

 

 

 

Ô 1,14,

Vữa ximăng mac 100

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

17

Bê tông gạch vỡ mac 100

140

1600

224

1.1

246.4

 

 

 

 

Bê tông bản sàn

100

2500

250

1.1

275

 

 

 

 

Vữa ximăng trát trần

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Tường

100

180

162

1.1

178.2

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

826.2

 

 

 

Sàn vệ

Gạch chống trượt 200x200

20

1800

36

1.1

39.6

200

240

888

sinh ô 13,

Hồ dầu

5

1700

8.5

1.2

10.2

 

 

 

16

Vữa ximăng mac 100

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Bê tông gạch vỡ mac 100

140

1600

224

1.1

246.4

 

 

 

 

Bê tông bản sàn

100

2500

250

1.1

275

 

 

 

 

Vữa ximăng trát trần

20

1600

32

1.2

38.4

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

648

 

 

 

4/Tính toán nội lực và xác định cốt thép trong các ô bản :

a.Xác định nội lực :

Xét tỉ sô 

Nếu    :  Tính toán theo sàn bản kê

Nếu  :  Tính toán theo sàn bản dầm

Trong đó : l1  : là kích thước cạnh ngắn của ô bản

                l2  : là kích thước cạnh dài của ô bản

* Tính sàn bản kê

Từ           tra bảng trong phục lục 6 giáo trình “ Kết cấu bê tông cốt thép (phần nhà cửa)” tùy theo sơ đồ sàn được các hệ số : mi1 , mi2 , ki1, ki2 .

Mômen lớn nhất ở giữa bản : M1= mi1.qtt.l1.l­2

                                                   M2= mi2.qtt.l1.l­2         

Mômen lớn nhất ở trên gối :   MI= ki1.qtt.l1.l­2

                                                   MII= ki2.qtt.l1.l­2

   Trong đó :i = 1,2,3,...11 là chỉ số sơ đồ sàn.

                           1,2 là chỉ số phương cạnh bản .

                     q là tải trọng phân bố điều

*.Tính sàn bản dầm

- Cắt 1 dải bản có chiều rộng b = 1m theo phương cạnh ngắn l1

- Tính Mômen nhịp và mômen gối                                      

bản 2 đầu khớp :     Mn=
  bản 2 đầu ngàm :    Mn=         

bản 1 đầu ngàm 1 đầu khớp : Mn=

 b.Tính cốt thép bản :

Tính như cấu kiện chịu uốn có tiết diên chữ nhật với bề rộng b = 1m , chiều cao h = ho

 - Xác định  A=    Trong đó ho= hb- a (cm)  Ta chọn   a = 1,5 ÷ 2 cm

 • Kiểm tra : Nếu A > Ao Þ Tăng kích thước , hoặc tăng mac bê tông .

Nếu A£ Ao Þ Tính  g = 0,5.(1+)  Þ Tính     

Kiểm tra hàm lượng cốt thép                                               

                                                      hàm lượng hợp lí mmin = 0,05%<m% < 0,9%

Bố trí cốt thép với khoảng cách   ; Trong đó fa : là diện tích một thanh thép .

* Kết quả tính toán trong bảng II-2.

(5 BANG EXCEL)

 

B -TÍNH TOÁN DẦM 

 I .TÍNH DẦM D1

(DẦM DỌC TRỤC D TỪ TRỤC 1 ĐẾN TRỤC 7)

1/Sơ đồ tính : Tính dầm theo sơ đồ đàn hồi

     Sơ đồ dầm :

2/Sơ bộ chọn kích thước dầm :

Chiều cao tiết diện dầm h chọn theo nhịp dựa vào công thức sau :

       Trong đó ld là nhịp của dầm đang xét ; md - hệ số , với dầm phụ md = 12 ¸ 20 , với dầm chính md = 8 ¸ 12 , trong đó chon md lớn nhất đối với dầm liên tục và chịu tải trọng tương đối bé . với đoạn dầm công xôn md = 5 ¸ 7 .

Bề rộng tiết diện dầm b chọn trong trong khoảng (0,3 ¸ 0,5)h

Þ Chọn dầm  có kích thước tiết diện : b x h = 20cm x 35 cm.

3/Xác định tải trọng tác dụng lên dầm :

 * Sơ đồ truyền tải từ sànvào dầm .

      Tải trọng tác dụng vào sàn có dạng tam giác và hình thang như hình vẽ

Tải trọng qui đổi về tải trọng tương đương

Các dạng tải trọng

Sơ đồ

Sơ đồ quy đổi

Công thức

 

Tam giác

 

     

Hình thang

     

 

 • Trong đó : l1 : chiều dài cạnh ngắn của sàn

                               l2 : chiều dài cạnh dài của sàn

a/ Tỉnh tải :

      Mỗi nhịp dầm chịu tác dụng của tĩnh tải do ô sàn hai bên tác dụng vào . Các tải trọng này phân bố theo dạng hình thang hoặc tam giác như đã quy đổi ở trên . 

 • Tải trọng hành lang :  gtt= 368,74 (KG/m2)
 • Tải trọng phòng làm việc : gtt= 368,74 (KG/m2)
 • Tải trọng tường + cửa :  % scửa=

            Þ gtc=( gt .%tường +gc.%cửa).4 = (330.0,6x1,1 + 30.1,1.0,4).4   = 924(KG/m)

 • Tải trọng tường :

gt = 330.4.1,1 = 1452 (KG/m)        

 • Tải trọng bản thân dầm + vửa trát :

            gdv = 2500.0,2.(0,35 - (0,08+0,1)/2).1,1+1600.0,015.0,82.1,2 = =194(KG/m)                                                      

      * Tải trọng hình thang từ hành lang  truyền vào :

            (KG/m)                      

      * Tải trọng tam giác truyền vào các nhịp  :

            (KG/m)      

+ Tổng tỉnh tải tác dụng lên dầm D1 như sau :

 • Nhịp 1-2 ; 2-3;3-4;5-6 :

g = gtđ1 + gtđ2 + gt + gdv = 374,79 + 460,9 + 1452 + 194 = 2481,7 (KG/m)   

      *  Nhịp 4-5;6-7 :    

            g = gtđ1 + gtđ2 + gtc + gdv = 374,79 + 460,9 + 924 + 194 = 1953,7 (KG/m)

b/ Hoạt tải:

      + hoạt tải hành lang :                 qtt = 360 (KG/m2)

      + hoạt tải phòng làm việc :       qtt = 240 (KG/m2)

      * Tải trọng hình thang từ hành lang  truyền vào :

            (KG/m)                    

      * Tải trọng tam giác truyền vào các nhịp  :

            + Nhịp 1-2;3-4;4-5;5-6;6-7:

            (KG/m)      

            + Nhịp 2-3:

            (KG/m)      

 + Tổng hoạt tải tác dụng lên dầm D1 như sau :

* Nhịp 1-2;3-4;4-5;5-6;6-7:

p = ptđ1 + ptđ2 = 366 + 300 = 666 (KG/m)   

      *  Nhịp 2-3 :    

p = ptđ1 + ptđ2 = 366 + 450 = 816 (KG/m)   

4/ Sơ đồ chịu tải của dầm :

Tỉnh tải :

Hoạt tải 1

5/Xác định nội lực dầm :

            Giải nội lực dầm bằng phương pháp H .Cross

            Sơ đồ tính của tỉnh tải và các trường hợp hoạt tải như hình trên .

Nhận xét : Sơ đồ tính của dầm có tính đối xứng nên biểu đồ mômen và biểu đồ lực cắt của các trường hợp hoạt tải có liên quan như sau :

            +Từ  biểu đồ mômen và lực cắt của hoạt tải 1 có thể suy ra biểu đồ mômen và lực cắt của hoạt tải 6 bằng cách lấy đối xứng biểu đồ mômen và lấy phản xứng biểu đồ lực cắt .

+Từ  biểu đồ mômen và lực cắt của hoạt tải 2 có thể suy ra biểu đồ mômen và lực cắt của hoạt tải 5 bằng cách lấy đối xứng biểu đồ mômen và lấy phản xứng biểu đồ lực cắt sau đó nhân với tỷ số 666/816 .

+Từ  biểu đồ mômen và lực cắt của hoạt tải 1 có thể suy ra biểu đồ mômen và lực cắt của hoạt tải 6 bằng cách lấy đối xứng biểu đồ mômen và lấy phản xứng biểu đồ lực cắt .

a/ Xác định độ cứng đơn vị qui ước Rij

Rij phụ thuộc vào liên kết của đầu đối diện

RAB = RBC = RCB = RCD = RDC = RDE = RED = REF = RFE = RGF = (l = 4m)

RBA = RFG = ( l = 4m)

Trong đó : E = 2,65.105KG/m2 Môdun đàn hồi của bêtông mác 250

                   J = 0,2.0.43/12 = 1,07.10-3 m4 Mômen quán tính của tiết diện dầm         

b/ Xác định hệ số phân phối mômen gIj

gIj   Trong đó  Rij : đô cứng  đơn vị qui ước thanh ij

                                                S Ri : tổng số độ cứng đơn vị qui ước của các thanh qui tụ tại nút i

      * Nút B : gBA

                        gBC  =  1 - gBA = 1- 0,4286 = 0,5714

*  Nút C : gCB = gBC  =

*  Nút D : gDC = gDE  =

* Nút E : gED = gEF  =   

* Nút F : gFE  =

               gFG  =  1 - gFE = 1- 0,5714 =  0,4286

 

c/ Xác định hệ số truyềnbjj

Trong quá trình tính toán được thể hiện ở  trong bảng tính toán H .Cross

bjj = 1/2  nếu liên kết tại đầu đối diện là ngàm

bjj = 0  nếu liên kết tại đầu đối diện là khớp

d/ Xác định mômen nút cứng M*:

Xác định mômen nút cứng theo công thức như dã ghi trong hình vẽ sau :

Mômen nút cứng tại các nút được tính toán và ghi vào bảng tính toán nội lực bằng phương pháp H .Cross

* Kết quả tính toán được thể hiện ở các: bảng II - 3 ; bảng II - 4 ; bảng II - 5 ; bảng II - 6 :

 

(4 BẢNG EXCEL)

HOẠT TẢI 5

HOẠT TẢI 6

PHẦN IV : TÀI LIỆU THAM KHẢO

       1.Tài liệu môn học “ Kiến trúc dân dụng “ , “ Quy hoạch đô thị “

       2.Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng – Nguyễn Đức Thiềm

       3.Cơ học kết cấu – Lều Thọ Trình

       4.Kết cấu bêtông cốt thép I , II – Ngô Thế Phong

       5.Sàn bêtông cốt thép toàn khối – Nguyễn Đình Cống

       6.Thiết kế khung bêtông cốt thép – Trịnh Kim Đạm

       7.Sổ tay thực hành công trình

       8.Hướng dẫn đồ án nền móng – Nguyễn Văn Quảng

       9.Kỹ thuật thi công – Nguyễn Đình Hiện

       10.Công tác lắp ghép và xây gạch đá –Nguyễn Đình Thám

       11.Các điều kiện kỹ thuật của cọc ép – Vũ Công Ngữ

       12.Sổ tay máy xây dựng – Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật

       13.Sổ tay chọn máy thi công xây dựng –Nguyễn Tiến Thu

       14.Bài giảng an toàn lao động – Hoàng Công Ửng

       15.Tiêu chuẩn xây dựng : Thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép

       16.Tiêu chuẩn xây dựng : Kỹ thuật thiết kế và thi công nhà cao tầng

       17.Tải trọng và tác động.TCVN 2737 – 1995.Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội.

 

Close