Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ THIẾT MÁY TRỘN PHÂN BÓN NPK 3D Catia

mã tài liệu 300600300290
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 480 MB Bao gồm file thuyết minh, thiết kế CAD, 3d MÁY TRỘN PHÂN BÓN NPK 3D Catia, các chi tiết, ....Ngoài ra còn cung cấp thêm nhiều tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước tham khảo MÁY TRỘN PHÂN BÓN NPK 3D Catia
giá 985,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

480 MB Bao gồm file thuyết minh, thiết kế CAD, 3d MÁY TRỘN PHÂN BÓN NPK 3D Catia, các chi tiết, ....Ngoài ra còn cung cấp thêm nhiều tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước tham khảo MÁY TRỘN PHÂN BÓN NPK 3D Catia

Close