Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy

mã tài liệu 301000100031
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100 MB Bao gồm tất cả file .... thuyết minh, và nhiều tài liệu liên quan kèm theo đồ án này
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ Thiết Kế Hệ Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy , thuyết minh ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỆN TỬ Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy , bộ điều khiển lập trình Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy , Ngôn ngữ lập trình Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy , Thiết kế bảng quảng cáo, hiển thị một dòng chữ chạy

Phần I:Giới Thiệu Linh Kiện Sử Dụng

 

 1. Vi Xử Lí AT89C51
        1.      Các đặc điểm của hệ Vi Xử Lý 89C51 :

                  - Là IC có tích hợp trên đó hệ vi xử lý

                   - Có 40 chân.

         -  4KB ROM trong , có thể ghi xoá được 1000 lần

         -   Dải tần số hoạt động từ 0MHz đến 24Mhz

          -   128x8 bit RAM trong .

         -   4 cổng vào ra 8 bit

         -   2 bộ định thời 16 bit

         -   Có 6 nguyên nhân ngắt

         -   Có thể lập trình được qua cổng nối tiếp

          - 210 bit được địa chỉ hoá

          -   Giao Tiếp nối tiếp

   2.        Cơ bản về cấu tạo của AT89C51:

 1. Cấu Tạo Chân của AT89C51 :
 • GND(chân 20)

   Chân nối với 0v

 • potr 0(chân 32 – chân 29)

   port 0 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. Port 0 còn được cấu hình làm bus địa        

   chỉ( byte thấp) và bus dữ liệu đa hợp trong khi truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài và 

   bộ  nhớ chương trình ngoài. Port cũng nhận các byte mã trong khi lập trình cho

   Flash và xuất các byte mã trong khi kiểm tra chương trình ( các điện trở kéo lên

   bên ngoài được cần đến trong khi kiểm tra chương trình). 

 • Port 1( chân 1- 8)

              port 1 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. Port1 cũng nhận byte địa chỉ thấp trong 

              thời gian lập trình cho Flash.

 • Port 2 ( chân 21 – 28)

              Port 2 là port xuất nhập 8 bit hai chiều. Port 2 tạo ra các byte cao của bus địa 

              chỉ trong thời gian tìm nạp lệnh từ bộ nhớ chương trình ngoài và trong thời gian

              truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài, sử dụng các địa chỉ 16 bit. Trong thời gian truy

              xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài sử dụng các địa chỉ 8 bit, port 2 phát các nội dung

              của các thanh ghi đặc biệt, port 2 cũng nhận các bits địa chỉ cao và vài tín hiệu 

              điều khiển trong thời gian lập trình cho Flash và kiểm tra chương trình.

 • Port 3 ( chân 10- 17)

               Port 3 là port xuất nhập 8 bit hai chiều, port 3 cũng còn làm các chức năng

               khác của AT89C51. các chức năng này được nêu như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chân

Tên

Chức năng

P3.0

RxD

Ngõ vào port nối tiếp

P3.1

TxD

Ngõ ra port nối tiếp

P3.2

INT0

Ngõ vào ngắt ngoài 0

P3.3

INT1

Ngõ vào ngắt ngoài 1

P3.4

T0

Ngõ vào bên ngoài của bộ định thời 1

P3.5

T1

Ngõ vào bên ngoài của bộ định thời 0

P3.6

WR

Điều khiển ghi bộ nhớ dữ liệu ngoài

P3.7

RD

Điều khiển đọc bộ nhớ dữ liệu ngoài

 

 

             Port 3 cũng nhận một vài tín hiêu điều khiển cho việc lập trình Flash và kiểm tra 

             chương trình.

 • RST ( chân 9)

Ngõ vào reset. Mức cao trên chân này trong hai chu kỳ máy trong khi bộ dao động 

đang hoạt động sẽ reset AT89C51

.

 

 • ALE/PROG( chân 30)

   ALE là một xung ngõ ra để chốt byte thấp của địa chỉ trong khi xuất bộ nhớ ngoài. 

   Chân này cũng làm ngõ vào chân lập trình (PROG) trong thời gian lạp trình cho 

   Flash.

   Khi hoạt động bình thường xung ngõ ra luôn có tần số không đổi là 1/6 tần số của 

   mạch dao động, có thể được dùng cho các mục đích định thời bên ngoài.

   Khi cần, hoạt động chân ALE có thể được vô hiệu hoá bằng cách  set bit 0 của 

   thanh ghi chức năng đặc biệt có địa chỉ 8Eh. Khi bit này được set, ALE chỉ tích 

   cực trong thời gian thực hiện lệnh MOVX hoặc MOVC. Ngược lại chân này sẽ 

   được kéo lên cao. Việc set bit không cho phép hoạt động chôt byte thấp của địa chỉ 

   sẽ không có tác dụng nếu bộ vi điều khiển đang ở chế độ thực thi chương trình 

   ngoài.

 

 • PSEN(chân 29)

PSEN (program Store Enable) là xung điều khiển truy xuất chương trình ngoài. Khi 

AT89C51 đang thực thi chương trình từ bộ nhớ chương trình ngoài, PSEN được kích

hoạt hai lần mỗi chu kỳ máy, nhưng hai hoạt động PSEN sẽ bị bỏ qua mỗi khi truy

cập bộ nhớ dữ liệu ngoài.

 • EA vpp(chân 31)

    Là chân cho phép truy xuất bộ nhớ chương trình ngoài ( địa chỉ từ 0000h tới ffffh)

EA = 0 cho phép truy xuát bộ nhớ chương trình ngoài, ngược lại EA = 1 sẽ thực thi 

chương trình bên trong chip

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bít khoá 1 được lập trình EA được chốt bên trong khi reset

 • XTAL1& XTAL2

Là hai ngõ vào ra của hai bộ khuyếch đại đảo của mạch dao động, được cấu hình để   

dùng như một bộ tạo dao động trên chip

................................................

1.Khối nguồn :sử dụng nguồn máy tính để đảm bảo khả năng ổn định cao

 

2.Khối VDK 89C51 :bao gồm các linh kiện kèm với VDK như dao động TA ,tụ 

,reset

 

3.Khối chọn chip :do 74LS139 đảm nhận  ,nó sẽ nhận tín hiệu từ  VDK để chọn 1

trong hai IC 74154 phục vụ cho giảI mã

 

4. Khối giải mã : gồm 2 IC 74154 giải nã địa chỉ 16 đầu ra sẽ chọn 1 tron 32 cột của

khối hiển thị để VDK xuất dữ liệu ra  (hiên thị )

 

5 Khối hiển thi :gồm 4 ma trận 8*8 mức thành 8 hàng và 32 cột sẽ hiển thị chữ  mà

ta muốn

 

6 .Khối khuếch đại : để đảm bảo cho đền sáng bình thường ,phải cung đủ  dòng

cho nó ,dòng ra từ các chân của các IC ,VDK nói chung đều nhỏ vi vạy phải

khuếch đại chúng trước khi đưa qua đèn việc này đảm nhận bởi các Transitor

PHẦN 3:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ VÀ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG :

I.Sơ đồ nguyên lí :

    thực hiện bằng phần mềm Proteus :

..............................................

II. Mô tả nguyên lí hoạt động :

              Tín hiệu chọn chip từ VDK đến 74139 được giảI mã sẽ chọn 1 trong hai Ic 74154

       sau đó tín hiệu chọn cột được VDK đưa vào bốn đầu vào của 74154  , sẽ giảI mã  để 

       chọn một cột trong 32 cột

           Khi một cột đã được chọn ,dữ liệu từ cổng P0 đén các Bazơ của các đèn khuếch đại   

       ở đó dòn gđược khuch đại và ra ở Emitơ của đèn ,chảy qua đèn về  đất (cột được chọn

           Hiển thị động : như đã biết , khi có dòng chảy qua led sẽ sáng ,tùy theo vi trí các led 

        sáng phối hợp với nhau tạo thành hình ảnh chữ . Nhưng một htời điểm ta không thể 

        cho bao nhiêu led sáng cũng được vì :

                            + Dòng cung rất tốn kém :mỗi led 10 mA  có tất cả 32*8=256 led

        thì cực đại cần 2,56 A 

                   +Dòng quá lớn sẽ gây hỏng IC do mỗi IC chỉ cho phép dòng vào giới hạn

                   +phải dùng nhiều VDK phối hợp với nhau rất phức tạp

           Mặt khác do đặc điểm thi giác của con người không thể phân biệt sự đứt đoạn của 

       hình ảnh nếu nó dược quét  >= 24 lần /giây .Chính vì vậy việc hiển thị đồng loạt là đIề 

       không cần thiết ,thay vào đó các cột đèn sẽ luân phiên nhau nhận dữ liệu hiển thi ,và 

       như vậy việc sử dụng các chân của VDK và việc lập trình sẽ đon giản hơn

            *Quá trình truy xuất dữ liệu ở 89C51 :

Close