Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY TÁCH ĐẬU PHỘNG NGUYÊN CÂY

mã tài liệu 300600300297
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 1048 MB Bao gồm tất cả file CAD nguyên lý và bản vẽ lắp, ... và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY TÁCH ĐẬU PHỘNG NGUYÊN CÂY và nhiều sách về cơ khí,
giá 490,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

1048 MB Bao gồm tất cả file CAD nguyên lý và bản vẽ lắp, ... và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY TÁCH ĐẬU PHỘNG NGUYÊN CÂY và nhiều sách về cơ khí,

Close