Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO KHẢ NĂNG tạo HÌNH SPIF BẰNG đồ gá XOAY

mã tài liệu 300600100099
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 190 MB Bao gồm tất cả file thiết kế, thuyết minh ( pdf) , file 2D ( pdf) , ,...., , bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, bản vẽ chi tiết của cụm ,tập bản vẽ các cụm trong máy, Thiết kế kết cấu máy, ............. và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO KHẢ NĂNG tạo HÌNH SPIF BẰNG đồ gá XOAY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
giá 895,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢ NĂNG tạo HÌNH SPIF BẰNG đồ gá XOAY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

Close