Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ,CHẾ TẠO MÔ HÌNH CƠ CẤU VI SAI DÙNG TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI

mã tài liệu 300600600060
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 50 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D..... , Thiết kế kết cấu , Thiết kế động học ............... nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế máy cắt kim loại
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ,CHẾ TẠO MÔ HÌNH CƠ CẤU VI SAI DÙNG TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI, thuyết minh CHẾ TẠO MÔ HÌNH CƠ CẤU VI SAI DÙNG TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI, động học THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI HỘP TỐC ĐỘ

 

NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ,CHẾ TẠO MÔ HÌNH CƠ CẤU VI SAI DÙNG TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI, thuyết minh CHẾ TẠO MÔ HÌNH CƠ CẤU VI SAI DÙNG TRONG MÁY CẮT KIM LOẠI, động học THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI HỘP TỐC ĐỘ

Close