Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Phương pháp Hole Making CNC trên PRO E PTC Creo Elements/Pro (Creo Elements/Direct Modeling)

mã tài liệu 300500500011
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, 3D...,,...và nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế khuôn và tra bảng các thông số cũng như các chi tiết tiêu chuẩn trong khuôn, ... , Phương pháp Hole Making CNC trên PRO E PTC Creo Elements/Pro (Creo Elements/Direct Modeling)
giá 459,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Phương pháp Hole Making CNC trên PRO E PTC Creo Elements/Pro (Creo Elements/Direct Modeling) 

500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, 3D...,,...và nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế khuôn và tra bảng các thông số cũng như các chi tiết tiêu chuẩn trong khuôn,...

 

Bài 5 Hole Making

 I. Yêu cầu :

            Nắm được cách thức lập trình gia công lỗ theo phương pháp Hole Making

Phân biệt các chu trình gia công lỗ (từ G80 đến G89) 

Ôn lại cách xuất file G-Code ngay khi mô phỏng đường chạy dao

 

II. Thực hành

1. Chuẩn bị

Lần lượt thực hiện các thao tác sau đây

-         Đưa chi tiết cần gia công vào môi trường Pro/NC

-         Tạo phôi (không bắt buộc)

-         Chọn máy, điểm 0 và mặt retract

2. Gia công các lỗ Æ8 theo kiểu Standard Drill

MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > Holemaking > 3 Axis > Done

HOLEMAKING > Drill > Standard > Done

Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameter, Hole sau đó click Done

Pro/E sẽ đưa ra dòng nhắc yêu cầu nhập tên của bước gia công.

Enter NC Sequence name []: D8

Xuất hiện hộp thoại Tools Setup. Kiểu dao mặc định là Basic Drill, bạn chỉ sửa lại đường kính dao Æ8 và chiều dài dao 100.

Click Apply > OK để đóng hộp thoại này lại.

Hộp thoại Edit Parameters sẽ hiện ra, yêu cầu ta nhập các thông số công nghệ của bước gia công này.

Các bạn lần lượt nhập những thông số như sau

1

    CUT_FEED

 

300

2

    BREAKOUT_DISTANCE

 

10

3

    PULLOUT

 

5

4

    SCAN_TYPE

 

SHORTEST

5

    CLEAR_DISTANCE

 

5

6

    SPINDLE_SPEED

 

800

            Click OK để đóng hộp thoại Edit Parameters lại

            Xuất hiện hộp thoại HoleSet để ta chọn các lỗ sẽ gia công

            Ở lần đầu tiên này ta sẽ chọn các lỗ theo đường kính của chúng, vì vậy các bạn chuyển sang thẻ Diameters sau đó click nút Add và chọn đường kính lỗ Æ8 (hình 1). Click OK để đóng hộp thoại này lại.

            Bạn có thể click Preview trong hộp thoại Hole Set để xem các lỗ đã được chọn

            Click OK để đóng hộp thoại HoleSet lại

            Click Done/Return trong menu HOLES

Trên menu NC SEQUENCE, chọn Play Path > Screen Play. Pro/E sẽ mô phỏng đường chạy dao như hình 2

Hình 2

Ngay trong hộp thoại Play Path, vào menu File > Save as MCD

            Xuất hiện hộp thoại Post Processor Option, chọn Output

            Click OK để chấp nhận tên mặc định trong hộp thoại Save a Copy

            Trong danh sách PP List, chọn UNCX01.P20. Pro/E sẽ thực hiện quá trình biên dịch file G-Code

Đóng hộp thoại PLAY PATH và click Done Seq để kết thúc bước gia công

Với chu trình khoan nói trên, theo mặc định Pro/E sẽ xuất ra lệnh G81

3. Gia công các lỗ Æ25 theo kiểu khoan sâu (G83)

            Trong bước này ta chỉ gia công lỗ đến đường kính Æ16. Cách thức mở rộng lỗ đã trình bày trong bài “Phương pháp phay Profile”

MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > New Sequence > Holemaking > 3 Axis > Done

HOLEMAKING > Drill > Deep > Constant Peck > Done

Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Tool, Parameters, Holes sau đó click Done

Pro/E sẽ đưa ra dòng nhắc yêu cầu nhập tên của bước gia công.

Enter NC Sequence name []: D25_16

Xuất hiện hộp thoại Tools Setup. Kiểu dao mặc định là Basic Drill, bạn chỉ sửa lại đường kính dao Æ16 và chiều dài dao 114.

Click Apply > OK để đóng hộp thoại này lại.

Hộp thoại Edit Parameters sẽ hiện ra, yêu cầu ta nhập các thông số công nghệ của bước gia công này.

Các bạn lần lượt nhập những thông số như sau

1

    CUT_FEED

 

300

2

    BREAKOUT_DISTANCE

 

10

3

    PECK_DEPTH

 

4

4

    PULLOUT

 

5

5

    SCAN_TYPE

 

SHORTEST

6

    CLEAR_DISTANCE

 

5

7

    SPINDLE_SPEED

 

800

Click OK để đóng hộp thoại Edit Parameters lại

            Xuất hiện hộp thoại HoleSet để ta chọn các lỗ sẽ gia công

            Lần này ta sẽ chọn lỗ theo trục của chúng nên ngay trong thẻ Axes, click nút Add sau đó chọn 4 đường trục của 4 lỗ Æ25 (nhớ giữ phím Ctrl khi chọn)

            Click Ok trong hộp thoại SelectOK trong hộp thoại HoleSet

            Click Done/Return trong menu HOLES

Trên menu NC SEQUENCE, chọn Play Path > Screen Play. Pro/E sẽ mô phỏng đường chạy dao như hình 3 (để ý cách thức dao chạy xuống và lên khi gia công lỗ)

Hình 3

Xuất chương trình ra file G-Code ngay khi mô phỏng.

Đóng hộp thoại PLAY PATH và click Done Seq để kết thúc bước gia công

Với chu trình khoan nói trên, theo mặc định Pro/E sẽ xuất ra lệnh G83

4. Gia công các lỗ Æ16 theo kiểu khoan có bẻ phoi (Break chip)

MANUFACTURING > Machining > NC Sequence > New Sequence > Holemaking > 3 Axis > Done

HOLEMAKING > Drill > Break chip > Done

Trong SEQ SETUP, bạn chọn các thông số : Name, Parameters, Holes sau đó click Done

Pro/E sẽ đưa ra dòng nhắc yêu cầu nhập tên của bước gia công.

Enter NC Sequence name []: D16

Hộp thoại Edit Parameters sẽ hiện ra, yêu cầu ta nhập các thông số công nghệ của bước gia công này.

Các bạn lần lượt nhập những thông số như sau

1

    CUT_FEED

 

300

2

    BREAKOUT_DISTANCE

 

10

3

    PECK_DEPTH

 

4

4

    INTER_RET-HEIGHT

 

2

5

    PULLOUT

 

5

6

    SCAN_TYPE

 

SHORTEST

7

    CLEAR_DISTANCE

 

5

8

    SPINDLE_SPEED

 

800

Click OK để đóng hộp thoại Edit Parameters lại

            Xuất hiện hộp thoại HoleSet để ta chọn các lỗ sẽ gia công

            Lần này ta sẽ chọn các lỗ theo đường kính của chúng, vì vậy các bạn chuyển sang thẻ Diameters sau đó click nút Add và chọn đường kính lỗ Æ16. Click OK để đóng hộp thoại này lại.

Click OK trong hộp thoại HoleSet và click Done/Return trong menu HOLES

Trên menu NC SEQUENCE, chọn Play Path > Screen Play. Pro/E sẽ mô phỏng đường chạy dao (để ý cách thức dao chạy xuống và lên khi gia công lỗ)

Xuất chương trình ra file G-Code ngay khi mô phỏng.

Đóng hộp thoại PLAY PATH và click Done Seq để kết thúc bước gia công

5. Tìm hiểu thêm các kiểu gia công lỗ còn lại

Close