Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TÔM máy nghiền CẢI TIẾN

mã tài liệu 300600600068
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, file 2D..., quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong máy, Thiết kế kết cấu máy, Thiết kế động học máy ...và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến đồ án
giá 1,989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TÔM máy nghiền CẢI TIẾN, thuyết minh THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TÔm, quy trình sản xuất THIẾT KẾ máy nghiền bản vẽ nguyên lý THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MUỐI TÔM, bản vẽ THIẾT KẾ máy nghiền

 

Close