Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

BÀI GIẢNG LẮP ĐẶT NỘI THẤT TÀU THUỶ & CÔNG TRÌNH BIỂN

mã tài liệu 300800500003
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 200 MB Bao gồm tất cả file power point
giá 190,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

BÀI GIẢNG LẮP ĐẶT NỘI THẤT TÀU THUỶ & CÔNG TRÌNH BIỂN

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN

BỌC CÁCH NHIỆT CÁC VÁCH:

2.1   Bọc các vách bằng các tấm phi hữu cơ

2.1.1   Vật liệu

2.1.2   Các yêu cầu kỹ thuật để thi công

2.1.3   Dung sai lắp ghép

2.1.3.1   Dung sai các tấm

2.1.3.2   Dung sai các vách

2.1.4   Các yêu cầu về chất lượng

2.1.5   Các nút kết cấu

2.1.5.1   Các vách cách nhiệt

2.1.5.2   Mối nối các tấm

2.1.5.3   Bọc các đường cáp điện

2.1.5.4   Các cửa nhỏ và các hõm nối điện.

2.1.5.5   Các hõm cáp nước

2.2   Bọc các vách

3.   BỌC TRẦN

3.1   Bọc trần bằng các tấm bông thuỷ tinh

3.1.1   Kích thước dung sai

3.1.1.1   Kích thước dung sai các tấm

3.1.1.1   Kích thước dung sai trần

3.1.2   Các nút kết cấu

3.1.2.1   Bọc trần bằng các tấm bông thuỷ tinh

3.2   Bọc trần bằng các tấm vật liệu kim loại

3.2.1   Vật liệu

3.2.2   Các yêu cầu kỹ thuật thi công

3.2.3   Các kích thước dung sai

3.2.3.1   Các kích thước dung sai các tấm

3.2.3.2   Các kích thước dung sai các thanh nẹp

3.2.3.3   Các kích thước dung sai trần

2.2.1   Vật liệu

2.2.2   Các điều kiện kỹ thuật để thi công

2.2.3   Kích thước dung sai

2.2.3.1   Dung sai các tấm

2.2.3.2   Dung sai các vách

2.2.4   Các yêu cầu về chất lượng

2.2.5   Các nút kết cấu

2.2.5.1   Các vách cách nhiệt

2.2.5.2   Các vách ngăn

2.2.5.3   Mối nối các tấm

4.5   Cửa cho kho lạnh

4.5.1   Vật liêu và yêu cầu kỹ thuật thi công

4.5.2   Dung sai, chất lượng và nguyên lý hoạt động  

4.5.3   Lắp ráp

  1.   KHUNG CỬA

5.1   Khung kim loại và khuôn nhựa

5.2   Khung dạng tấm

  1.   CÁC MODUL CỬA KHU VỆ SINH

6.1   Các Modul khu vệ sinh dạng tấm

6.2   Các Modul khu vệ sinh dạng hộp

6.2.1   Dung sai và chất lượng

6.3   Các nút kết cấu

6.3.1   Làm kín các modul vệ sinh dạng tấm

6.3.2   Các modul dạng hộp

7.3.2  Các khuyết tật của vải trên bề mặt của các thiết bị nội thất

7.4   Trang bị nội thất bằng gỗ

7.4   Các khuyết tật cho phép đối với trang trí nội thất

8.   LÁT SÀN

8.1  Chuẩn bị bề mặt

8.2  Các yêu cầu thi công

8.3  Các loại sàn

8.3.1  Sàn phủ bằng sơn

8.3.2  Sàn phủ bằng các tấm gỗ

8.3.3  Sàn phủ bằng vật liệu xốp

8.3.4  Sàn phủ bằng vật liệu hỗn hợp hữu cơ

8.3.5  Sàn phủ bằng gạch ceramic

8.3.6  Sàn phủ bằng vật liệu FTG35 cấp A60

8.3.7  Sàn phủ bằng vât liệu nhẹ

8.3.8  Phủ các boong hở bằng hỗn hợp DURASTIC S222

8.3.9  Các nút thi công

8.3.9.1  Sàn có sơn phủ

8.3.9.2  Lát sàn bằng tấm gỗ

8.3.9.3  Sàn phủ lớp vật liệu hỗn hợp và lát sàn bằng tấm nhựa PVC

8.3.9.4  Sàn phủ lớp vật liệu hữu cơ và trải thảm

8.3.9.5  Sàn phủ lớp vật liệu hỗn hợp và sơn

8.3.9.6  Sàn phủ lớp vật liệu phủ sàn và lát tấm nhựa PVC

8.3.9.7  Sàn phủ lớp vật liệu phủ sàn và trải thảm

8.3.9.8  Sàn lát bằng gạch men

8.3.9.9  Sàn lát bằng gạch men cấp A60

8.3.9.10  Sàn phủ lớp vật liệu phủ sàn FTG35 cấp A60

8.3.9.11  Sàn phủ bằng vật liệu nhẹ

8.3.9.12  Vật liệu phủ các sàn hở DURASTIC S222 S40

Close