Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Hộp giảm tốc hai cấp phân đôi cấp chậm thiết kế hệ dẫn động gàu xúc

mã tài liệu 100700500010
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm tất cả file CAD, 2D, thuyết minh, bản vẽ lắp, ....Ngoài ra còn kèm theo nhiều tài liệu hướng dẫn thiết kế Hộp giảm tốc phân đôi thiết kế hệ dẫn động gàu xúc
giá 490,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

MỤC LỤC

A. Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền .                                               2.

     I. Xác định công suất cần thiết ,số vòng quay sơ bộ hợp lý của

     động cơ điện và chọn động cơ điện .                                                        3.

     II.Xác định tỉ số truyền động Ut của toàn bộ hệ thống, phân phối tỷ số

     truyền .Cho từng hệ thống dẫn động ,lập bảng công suất ,Momem xoắn

     số vòng quay trên các trục.                                                                      4.

     III.Tính toán bộ truyền cấp nhanh và cấp chậm                                      6.

          1.Xác định sơ bộ khoảng cách trục .                                                   6.    

          2.Xác định thông số ăn khớp ,môđun                                                 6.

          3.Kiểm nghiệm răng về độ tiếp xúc                                                     8.

          4.Kiểm nghiệm răng về độ uốn                                                         10.                  

          5.Kiểm nghiệm răng về độ bền quá tải                                                   12.

          6.Các thông số của bộ truyền                                                           13.

     IV. Tính toán bộ truyền ngoài                                                               14.

          1.Chọn vật liệu                                                                                 14.

          2.Xác định thông số của bộ truyền                                                   14.

          3.Xác định tiết diện đai và chiều rộng đai                                         15.

          4.Xác định lực căng ban đầu và tác dụng lên trục                             16.

B. Thiết kế trục và then                                                                              16.

     I. Chọn vật liệu                                                                                      16.

     II.Tính toán thiết kế trục về độ bền                                                        16.

          1.Xác định lực tác dụng lên bộ truyền                                               16.

          a.Lực tác dụng lên bộ truyền cấp nhanh                                           17.

          b.Lực tác dụng lên bộ truyền cấp chậm                                             17.

          2.Tính sơ bộ đường kính trục                                                            17.

          3.Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực                  18.

          4.Xác định chính xác đường kính và chiều dài trục                           19.

          a.Xét trên trục I                                                                                 19.

          b.Xét trên trục II                                                                               21.

          c.Xét trên trục III                                                                              23.

          5.Kiểm nghiệm về độ bền mỏi                                                           24.

          a.ứng suất cho phép của vật liệu                                                       24.

          b.ứng suất uốn ,ứng suất xoắn                                                          24.

          c.Xác định hệ số an toàn ở các tiết diện nguy hiểm của trục             25.

          d.Xác định hệ số KsHj và Ktdj với tiết diện nguy hiểm                       25.

          e.Chọn lắp ghép                                                                                27.

          6.Kiểm nghiệm trục độ bền tĩnh                                                        27.

          7.Tính mối ghép then                                                                        28.

          a.Tính chọn then cho trục I                                                               28.    

          b.Tính chọn then cho trục II                                                              29.

          c.Tính chọn then cho trục III                                                             30.

C.Chọn ổ lăn .                                                                                            30.

     I.Tính chọn then cho trục I                                                                    31.

          1.Chọn ổ lăn                                                                                     31.

          2.Chọn kích thước ổ lăn                                                                    32.

          a.Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ                                           32.

          b.Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh                                                      32.

     II. Tính chọn then cho trục II                                                                 33.

          1.Chọn ổ lăn                                                                                     33.

          2.Chọn kích thước ổ lăn                                                                    33.

          a.Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ                                           33.

          b.Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh                                                      33.

     III. Tính chọn then cho trục III                                                               34.

          1.Chọn ổ lăn                                                                                     34.

          2.Chọn kích thước ổ lăn                                                                    34.

          a.Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ                                           34.

          b.Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh                                                      35.

D.Tính kết cấu vỏ hộp                                                                                35.

     I. Vỏ hộp                                                                                               35.

          1.Chọn bề mặt lắp ghép giữa nắp và                                                35.

          2.Xác định các thông kích thước cơ bản của vỏ hộp                         35.

          a.Chiều dày thân và nắp                                                                   35.

          b.Gân tăng cứng và nắp                                                                    35.

          c.Các đường kính bulông và vít                                                        36.

          d.Mặt bích ghép nắp và thân                                                            36.

          e.Gối trên vỏ hộp                                                                              37.

          f.Đế hộp                                                                                            37.

          g.Khe hở giữa các chi tiết                                                                  37.

          3. Một số Chi tiết khác                                                                     37.

          a.Cửa thăm dầu                                                                                 37.

          b.Nút thông hơi                                                                                 38.

          c.Nút tháo dầu                                                                                  38.

          d.Nút kiểm tra mức dầu                                                                    38.

          e.Chốt định vị                                                                                   39.

     II.Các phương pháp bôi trơn trong và ngoài hộp giảm tốc                    39.

          1.Bôi trown trong hộp giảm tốc                                                        40.

          2.Bôi trơn ngoài hộp giảm tốc                                                          41.

          3.Bôi trơn ổ lăn                                                                                 42.

E.Xác định và chọn các kiểu lắp                                                                 43.

F.Phương pháp lắp giáp hộp giảm tốc                                                       44.

     I .Phương pháp lắp giáp trên trục                                                          45.

     II.Phương pháp điều chỉnh sự ăn khớp của bộ truyền                           46.

     III.Phương pháp điều chỉnh khe hở giữa các ổ lăn                                 46.

 

    

                                                                                                                       

 

A. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN.

I . Xác định công suất cần thiết , số vòng  quay sơ bộ hợp lý của động cơ điện và chọn động cơ điện:

- Công suất cần thiết được xác định theo công thức:
                                      P=

Trong đó:    P:là công suất cần thiết tren trục động cơ(kW).

                             P : là công suất tính toán tren trục máy công tác (kW).

                    h  : là hiệu suất truyền động.

Và h = .. với ;;…. là hiệu suất của các bộ      truyền.(Tra trong bảng 2.3 tập I)

-         Vì đặc tính tải trọng là rung động nhẹ nên coi:

                                      P= P =  (kw)

                   F:  Lực kéo lớn nhất trên guồng với F =9250 (N)

                   V:  Vận tốc của xích   Với V= 0,8 m/s

                          Vậy Pt= Plv = 7,4 ( Kw )

- Hiệu suất truyền động:   h =hđ

Trong đó:   

               hđ : là hiệu suất của bộ truyền đai (Tra bảng 2.3 tập I)

                           ta có hđ = 0,96

                                    h: là hiệu suất của ổ lăn h = 0,98.

                                    h:là hiệu suất của bộ truyền bánh răng.

                                   Tra bảng ta có h= 0,99 (Hộp giảm tốc phân đôi  chỉ tính cho

                                    một cặp ổ lăn )

                                              Tra bảng 2.3 Tập I ta có hbr=0,99

                                 

          -Thay số ta có :     h =  0,98 . 0,99.0,96 = 0,895

                            P=  = 8,27 (kw)

          - Xác định số vòng quay sơ bộ hợp lý của động cơ điện.

            +Tỉ số truyền của cơ cấu : U =  

            +Theo bảng 2- 4 Trang 21/ tập 1 chọn = 12;  = 2

                     U = 12 . 2 = 24 

          - Số vòng quay sơ bộ của động cơ:

                                   n = n. U 

Close