Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ CHI TIẾT HỦ TRÒN THẲNG 3D (Brimful Volume = 1170ml)

mã tài liệu 300500500011
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, 3D...,,...và nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế khuôn và tra bảng các thông số cũng như các chi tiết tiêu chuẩn trong khuôn, ... , THIẾT KẾ CHI TIẾT HỦ TRÒN THẲNG (Brimful Volume = 1170ml) 3D
giá 259,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, 3D...,,...và nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế khuôn và tra bảng các thông số cũng như các chi tiết tiêu chuẩn trong khuôn,...

THIẾT KẾ CHI TIẾT HỦ TRÒN THẲNG 3D

Close