Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ NỀN MÓNG CHO MỘT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO CÁC SỐ LIỆU

mã tài liệu 300900400015
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 50 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D .... , file DOC (DOCX), thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý
giá 100,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ NỀN MÓNG CHO MỘT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO CÁC SỐ LIỆU, thuyết minh, động học máy, kết cấu máy, nguyên lý máy, cấu tạo máy, quy trình sản xuất PHẦN 1:   ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN

 

I.  Đánh giá tình hình nền đất:

        1. Lớp 1:  Đất á sét

        Chỉ số dẻo: 0,56 <1  => Đất á sét dẻo nhão.

        Độ bảo hòa nước:  0.98911

        G1=0,98911 >0,8 => Đất á sét ở trạng thái no nước.

           2.Lớp 2:  Đất sét

 

               G1=0,856>0,8=> Đất sét ở trạng thái bão hoà nước

         3.Lớp 3:  Đất Á cát.

                    Chỉ số dẻo:  21 -14 =7

                    Chỉ số sệt:     0,857<1   => Đất Á cát ở trạng thái dẻo.

         Độ bảo hòa nước:               0,73

                     G1= 0,73=> Đất Á cát ở trạng thái ẩm.

  • Nhận  xét: Lớp đất thứ haiở trạng thái no nước, có nhiều trạng thái vật lý tương đối tốt.Do đó có thể làm đất nền thiên thiên cho các công trình xây dựng.

II.Nghiên cứu phương án: Do yêu cầu thiết kế đối với công trình dân dụng,nhà làm việc nên ta có thể thiết kế và tính toán nền móng theo các phương án sau:

  1. Phương án 1: Thiêt kế và tính toán móng nông bằng bê tông cốt thép (loại móng đơn)

               -Thiết kế và tính toán móng cho cột giữa.

               -Thiết kế và tính toán móng cho cột biên  (lệch tâm).

  1. Phương án 2: Thiết kế và tính toán móng cọc đài thấp bao gồm:

               -Thiết kế và tính toán móng cho cột giữa.

               -Thiết kế và tính toán móng cho cột biên.

Close