Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Hộp giảm tốc bánh riêng nghiêng (Khai triển & đồng trục) đường kính trục dẫn O46

mã tài liệu 100700200001
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm tất cả file CAD, 2D, thuyết minh, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong máy, kết cấu, động học hộp giảm tốc!
giá 100,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hộp giảm tốc bánh riêng nghiêng  (Khai triển & đồng trục) đường kính trục dẫn O46, bánh răng nghiêng, hộp giảm tốc đồng trục, khai triển , thuyết minh, nguyên lý Hộp giảm tốc, quy trình sản xuất Hộp giảm tốc, kết cấu Hộp giảm tốc, động học hộp giảm tốc

HOP GIAM TOC BANH RANG NGHIENG (KHAI TRIEN VA DONG TRUC) DK 46

Mục lục

 Lời cảm ơn

A. Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền... 3

C. Thiết kế trục và then. 18

I . Chọn vật liệu. 18

II.Tính thiết kế trục về độ bền. 18

III. Tính mối ghép then . 29

IV. Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi 32

V.Tính kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh. 36

D. ổ lăn. 37

I. Tính cho trục 1. 37

II. Tính cho trục 2. 39

III. Tính cho trục 3. 41

E. Nối trục đàn hồi 43

G.Tính kết cấu vỏ hộp. 44

I.Vỏ hộp. 44

H. Bôi trơn hộp giảm tốc. 48

I. Các phương pháp bôi trơn trong và ngoài hộp giảm tốc. 48

k- Xác định và chọn các kiểu lắp. 49

M- phương pháp lắp ráp hộp giảm tốc. 51

I-Phương pháp lắp ráp các tiết máy trên trục. 51

II- Phương pháp điều chỉnh sự ăn khớp bộ truyền . 51

III.Phương pháp điều chỉnh khe hở các ổ lăn. 51

Tài liệu tham khảo. 52

 

 

A. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN.

Phần 1: Xác định công suất cần thiết.

- Công suất cần thiết được xác định theo công thức:

                         Trục

Thông số

Động cơ

1

2

3

 

Công suất P,kw

5,5

5,2934

5,16

5,03

Tỉ số truyền U

 

1

4,32

2,78

 

Số vòng quay n (v/ph)

1425

1425

329,861

118,65

Mômen xoắn T, Nmm

36859,65

35475,07

149390,2

404858,83

6./Các thông số và kích thước bộ truyền

Các thông số

Giá trị

Môđun pháp

m =2

Khoảng cách trục

aw  = 100 mm

Chiều rộng vành răng

bw = 45

Tỉ số truyền

Um = 4,22

Góc nghiêng răng

b = 19,948440

Số răng

Z1 = 18

Z2 = 76

Hệ số dịch chỉnh

X1 = 0

X2 = 0

Đường kính vòng chia

d1 = 38,2978mm

d2 = 161,6167 mm

Góc prôfin gốc

a = 200

Góc ăn khớp

atw = 21,20

Hệ số trùng khớp ngang

ea = 1,673

     

6./Các thông số và kích thước bộ truyền

Các thông số

Giá trị

Môđun pháp

m =2

Khoảng cách trục

aw  = 140 mm

Chiều rộng vành răng

bw = 46,2

Tỉ số truyền

Um = 2,778

Góc nghiêng răng

b = 13,7360

Số răng

Z1 = 36

Z2 = 100

Hệ số dịch chỉnh

X1 = 0

X2 = 0

Đường kính vòng chia

d1 = 74,1198 mm

d2 = 205,9048 mm

Góc prôfin gốc

a = 200

Góc ăn khớp

atw = 20,630

Hệ số trùng khớp ngang

ea = 1,763

6. Các thông số và kích thước bộ truyền bánh răng côn

Chiều dài côn ngoài

Re = 191,39

Môđun vòng ngoài

mte = 5

Chiều rộng vành răng

bw = 47,8475

Tỉ số truyền

Um = 2,26

Góc nghiêng của răng

b = 00

Số răng bánh răng

Z1 = 31

Z2 = 70

Hệ số dịch chỉnh chiều cao

X1 = 0,28

X2 = 0,28

Đường kính chia ngoài

de1 =155

de2 = 350

Góc côn chia

d1 = 24,06 ; d2 = 65,94

Chiều cao răng ngoài

he = 11

Chiều cao đầu răng ngoài

hae1 = 6,4 ; hae2 = 3,6

Chiều cao chân răng ngoài

hfe1 = 4,6  ; hfe2  = 7,4

Đường kính đỉnh răng ngoài

dae1 = 166,6879 ; dae2  = 157,9353

C. THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN

I . Chọn vật liệu

II.Tính thiết kế trục về độ bền

1.Xác định lực tác dụng lên các bộ truyền

2. Tính sơ bộ đường kính trục

3.Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực

4. Xác định chính xác đường kính và chiều dài các đoạn trục

thiết kế hộp giảm tốc, bánh răng nghiêng, hộp giảm tốc đồng trục, khai triển , thuyết minh,  nguyên lý máy, quy trình sản xuất, kết cấu, động học hộp giảm tốc!

Close