Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ nghiêng- thẳng (phân đôi) đường kính trục dẫn O36 CTM BK 01

mã tài liệu 100700200011
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm tất cả file CAD, 2D, thuyết minh, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong hộp giảm tốc, kết cấu, động học hộp giảm tốc.....Ngoài ra còn kèm theo nhiều tài liệu hướng dẫn thiết kế và chọn trục, chọn bánh răng, ổ lăn,......tính ứng suất trục, tính lực...
giá 100,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ nghiêng- thẳng (phân đôi) đường kính trục dẫn O36 CTM BK 01,bánh răng nghiêng, hộp giảm tốc đồng trục, khai triển , thuyết minh, nguyên lý Hộp giảm tốc, quy trình sản xuất Hộp giảm tốc, kết cấu Hộp giảm tốc, động học hộp giảm tốc!

Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ nghiêng- thẳng (phân đôi) đường kính trục dẫn O36

I – Chọn động cơ...............................................................................................   3

II- Phân phối tỷ số truyền................................................................................... 4

III- Thiết kế các bộ truyền................................................................................... 5

1- Chọn vật liệu.................................................................................................. 5

2- Xác định ứng xuất cho phép........................................................................... 5

3- Tính toán bộ truyền cấp nhanh....................................................................... 6

4- Tính toán bộ truyền cấp chậm...................................................................... 13

5- Thiết kế bộ truyền xích................................................................................. 20

IV- Tính toán trục của hộp giảm tốc................................................................. 25

1- Chọn vật liệu ............................................................................................... 25

2- Sơ đồ động phân tích lực.............................................................................. 25

3- Xác định sơ bộ đường kính trục.................................................................... 26

4- Xác định chiều dài các trục .......................................................................... 26

5- Xác định chính xác đường kính trục............................................................. 29

6 - Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi.......................................................... 33

7 - Kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh ................................................................ 36

IV- Tính toán gối đỡ trục.................................................................................. 40

V- Tính chọn khớp nối ..................................................................................... 45

VI- Kết cấu vỏ hộp........................................................................................... 46

VII- Tính chọn dầu mỡ bôi trơn........................................................................ 51

  VIII- xác định và chọn kiểu lắp......................................................................... 53

IX- Phương pháp lắp ráp hộp giảm tốc ........................................................... 55

1- Phương pháp lắp ráp các tiết máy lên trục................................................... 55

2- Phương pháp điều chỉnh ăn khớp bộ truyền................................................. 56

Tài liệu tham khảo ........................................................................................... 57

A-  CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN .

I- Chọn động cơ.

          Chọn động cơ là công việc đầu tiên trong quá trình tính toán thiết kế    máy.Việc chọn động cơ phù hợp có ảnh hởng rất nhiều tới các công việc đợc tiến hành sau này .Muốn chọn đợc động cơ đạt đợc yêu cầu mong muốn ,chúng ta cần hiểu rõ đặc tính và phạm vi sử dụng của từng loại động cơ,cần chú ý tới các yêu cầu làm việc cụ thể của thiết bị dẫn động .

          Dựa vào đồ thị tải trọng thay đổi của động cơ ta xác định đợc tỉ số làm việc của động cơ .

                               

          1-xác định công suất động cơ .

   Công suất trên trục động cơ điện đợc xác định theo công thức sau:

Pct=.Pt/h

Trong đó :      Pct-công suất cần thiết trên trục động cơ [kw].

                    Pt- công suất tính toán trên trục máy công tác [kw].

                     h- Hiệu suất truyền động.

Theo (2.9)/1/:

                    h = h3o.hk..h2br.hx

Trong đó :  ho=0.99 -  Hiệu suất của một cặp ổ lăn .

                hbr=0.97-   Hiệu suất của bộ truyền 1 cap bánh răng .

                hx=0.92-    Hiệu suất của bộ truyền xích .

                 ho=0.99  hieu suat 1 cap o lan

(o tren ta dựa vào bảng 2.3/1/ ta tra đợc hiệu suất của các bộ truyền)

Do đó ta có:

  1. =  (0,99)30.99.0,972.0,92 = 0,83

ta tinh             ts% = tlv/tck.100% =( t1+t2) /2.100%=(2+1,5)/4.100%

                             =87,5% >60%   Vay tai bien doi dai han

Ta có công suất tính toán là công suất làm việc trên trục máy công tác .

Pt= ptd=

Với hệ thống băng tải ta có:            Plv=

=> Plv  =    =  7,65      (kw)     (2)  

từ (1) và (2) ta có:        Pct= =  9      (kw)

2- Xác định sơ bộ số vòng quay đồng bộ.......

Close