Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GỐI ĐỠ GX 15-32 SPKT

mã tài liệu 100400600151
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 590 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, thiết kế 3D trên Solidworks. Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn...Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm quy trình công nghệ và làm đồ gá...(đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nên chất lượng sẽ kém hơn các đồ án tốt nghiệp) ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GỐI ĐỠ GX 15-32 - Tập bản vẽ chi tiết, 1 bản A3 + 3D - Tập bản vẽ sơ đồ nguyên công : 9 bản A3. - Bản vẽ thiết kế đồ gá: 1 bản 3D
giá 799,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

GIA CÔNG GỐI ĐỠ GX 15-32 SPKT

Close