Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Thiết kế 3D máy chiết rót chất lỏng dạng gói 3D đổ đầy các gói bằng chất lỏng

mã tài liệu 300601300005
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 150 MB Bao gồm file thiết kế 3D step (mở được với nhiều phần mềm 3D như SOLIDWORKS, CREO, Inventor...), ... và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến Thiết kế máy chiết rót chất lỏng dạng gói 3D đổ đầy các gói bằng chất lỏng
giá 495,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đồ án thiết kế máy chiết rót chất lỏng dạng gói 3D đổ đầy các gói bằng chất lỏng

 

 

 

 

Close