Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ MÁY BÀO GỖ 1 MẶT

mã tài liệu 300600300038
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 450 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, file DOC (DOCX), Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ MÁY BÀO GỖ 1 MẶT, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MÁY BÀO GỖ 1 MỘT MẶT, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY bào gỗ , động học máy bào gỗ , kết cấu máy bào gỗ , nguyên lý máy bào gỗ, cấu tạo máy bào gỗ, quy trình sản xuất máy bào gỗ

Mục lục                            

    Trang

Nhiệm vụ đồ án            

Mục lục....................................................................................... 1

Lời nói đầu................................................................................. 5

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn............................................. 7

 

                  

           Phần I :     

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GỖ VÀ NGUYÊN LÍ CẮT GỌT

 

Chương I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GỖ

 1. Vị trí của lâm sản trong nền kinh tế quốc dân...................... 9
 2. Giới thiệu chung về gỗ......................................................... 9
  1. Cấu tạo gỗ ................................................................  9
  2. Tính chất hóa học của gỗ ......................................... 10
   1. Độ ẩm của gỗ ........................................................... 10
   2. Khối lượng của gỗ .................................................... 10
   3. Nhiệt độ của gỗ ........................................................ 11
   4. Tính chất cơ học của gỗ ........................................... 11
   5. Độ cứng vững và đàn hồi của gỗ .............................. 11
   6. Ứng suất nén ............................................................ 11
 1. Nén hở ....................................................................... 11
 2. Nén kín ...................................................................... 12
 1. Hiện tượng trượt của gỗ ............................................ 12
 2. Sự phá hủy của các thớ gỗ........................................ 12
 3. Phân loại nhóm gỗ .................................................... 12

Chương II: GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LÍ CẮT GỌT GỖ

 1. Những đặc điểm chính của nguyên lí làm đồ mộc.......... 14
 2. Nhiệm vụ v nội dung của khoa học cắt gọt gỗ................ 14
 3. Cc dạng gia cơng cắt gọt gỗ v những định nghĩa

      cơ bản........................................................................ 15

 1. Gia cơng cắt gọt cơ bản.................................................. 15

4.1.Giới thiệu chung về nguyn lý cắt gọt gỗ...................... 15

4.2. Phn loại cắt gọt gỗ...................................................... 17

5.  Những nhn tố ảnh hưởng đến qu trình cắt gọt ............. 19

5.1.Hướng cắt .................................................................... 19

5.2.Loại gỗ ......................................................................... 19

5.3.Độ ẩm của gỗ ............................................................... 19

5.4.Khối lượng ring của gỗ ................................................. 19

5.5.Nhiệt độ của gỗ ............................................................ 20

5.6.Chiều dy phoi ............................................................... 20

5.7.Gĩc cắt , gĩc sau , và góc mài trước ............................... 20

5.8.Mức độ cn của dao........................................................ 20

5.9.Tốc độ cắt..................................................................... 20

5.10.Chế độ cắt................................................................... 20

 

Phần II :

PHÂN TÍCH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN

THIẾT KẾ

 

1.Giới thiệu về máy gia công gỗ.......................................... 22

1.1. Phân loại ..................................................................... 22

1.2. Quy cách sản phẩm gia công ...................................... 22

1.2.1. Đối tượng mà máy chuẩn bị gia công........................ 22

1.2.2. Các yêu cầu chung của máy thiết kế......................... 23

2. Phân tích các phương án và lựa chọn phương án hợp lý 24

2.1. Phương án 1: máy bào cuốn một mặt ......................... 24

2.2. Phương án 2: máy bào thẩm 1 mặt ............................. 26

2.3. Phương án 3:My bo cuốn gỗ hai mặt dùng

trục cuốn gỗ ....................................................................... 28

2.4. Phương án 4: Máy bào cuốn gỗ hai mặt dùng

băng tải cuốn gỗ ................................................................ 29

3. Lựa chọn phương án hợp lý để thiết kế .......................... 30

 

Phần III :

TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN

CỦA MÁY BÀO GỖ MỘT MẶT

 

1.Xác định thông số cơ bản của máy .................................. 32

2.Tính toán lực cắt gọt và công suất của động cơ .............. 34

 

Phần IV :

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ KẾT CẤU VÀ

SỨC BỀN TOÀN MÁY

 

 

1. Thiêt kế bộ truyền đai từ động cơ truyền động đến

    trục dao cắt..................................................................... 37

2. Thiết kế bộ truyền đai từ trục dao cắt đến trục I............. 40

3. Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng ............. 44

4. Thiết kế bộ truyền xích .................................................. 48

5. Thiết kế trục, biểu đồ mômen và chọn ổ ........................ 51

6. Thiết kế bộ truyền bánh răng côn, răng thẳng ............... 59

 

Phần V :

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG,BẢO HÀNH,

SỮA CHỮA AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

1.Hướng dẫn sử dụng ......................................................... 64

1.1. Điều chỉnh về vận hành máy ........................................ 64

1.2. Những điều cần biết khi vận hành máy .................. 64

2. Bảo dưỡng....................................................................... 65

3. Sữa chữa các dạng khuyết tật , nguyên nhân và

     cách khắc phục.............................................................. 65

3.1. Trục dao không quay được khi mở máy ...................... 65

3.2. Máy không đẩy được chi tiết gia công ......................... 65

3.3. Kích thước gia công không đảm bảo ........................... 65

3.4. Bề mặt gia công không song song với

       mặt chuẩn của chi tiết ................................................. 66

3.5. Trục dao không bào được gỗ hoặc mặt bào

       không đồng đều, mặt gia công không nhẵn ................. 66

3.6. Có những gợn sóng lớn trên bề mặt gia công .............. 66

4. An toàn lao động ........................................................... 66

4.1. Các qui định về an toàn khi vận hành máy ................. 66

4.2. An toàn về điện ........................................................... 67

4.3. An toàn về cơ .............................................................. 67

 

 

Phần VI :

                                BẢN VẼ CHI TIẾT

 

 

 

Phần VII :

PHÂN TÍCH, TÍNH TOÁN

CHẾ ĐỘ CẮT CỦA QUY TRÌNH

CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT

 

1.Gia công chi tiết gối đỡ trục............................................. 69

1.1.Phân tích chức năng và điều kiện làm việc

      của chi tiết .................................................................... 69

1.2.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của

      chi tiết........................................................................... 69

1.3.Tính toán chế độ cắt gia công gối đỡ trục .................... 69

1.3.1.Xác định đường lối công nghệ.................................... 69

1.3.2.Chọn phương pháp gia công...................................... 69

1.3.3.Lập tiến trình công nghệ ........................................... 70

1.4.Tính chế độ cắt ............................................................ 71

2.Gia công chi tiết bulông hiệu chỉnh.................................. 77

2.1.Phân tích chức năng và điều kiện làm việc

      của chi tiết..................................................................... 77

2.2. Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết............... 77

2.2.1.Xác định đường lối công nghệ ................................... 77

2.2.2.Chọn phương pháp gia công ..................................... 77

2.2.3.Lập tiến trình công nghệ ........................................... 78

2.3.Tính chế độ cắt ............................................................ 79

3.Gia công chi tiết trục nâng hạ bàn máy 2......................... 89

3.1.Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết .............. 89

3.1.1.Xác định đường lối công nghệ ................................... 89

3.1.2.Chọn phương pháp gia công...................................... 89

3.2.Lập tiến trình công nghệ .............................................. 89

3.3.Tính chế độ cắt............................................................. 90

 

Kết luận..................................................................................... 94

Tài liệu tham khảo..................................................................... 95

 

                  

 

 

 

                                       LỜI NÓI ĐẦU

 

 

Công nghệ chế tạo máy là một nghành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra những sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân , việc phát triển nghành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước ta.

Phát triển nghành công nghệ chế tạo máy phải được tiến hành đồng thời với việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư các trang bị hiện đại. Việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học và cao đẳng.

Hiện nay trong các nghành kinh tế nói chung và nghành cơ khí nói riêng đòi hỏi kĩ sư cơ khí và cán bộ kị thuật cơ khí  dược đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng đồng thời  phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết  những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất .

Môn học công nghệ chế tạo máy nó gắn liền với thực tế của sản xuất , trực tiếp thiết kế chế tạo ra các chi tiết máy với điều kiện đảm bảo được các yêu cầu kĩ thuật về thiết kế chế tạo các chi tiết làm ra thay thế cho các chi tiết  máy các loại thiết bị máy móc từ đơn giản đến phức tạp , đáp ứng nhu cầu của mọi nghành sản xuất .

Close