Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ MÁY QUẠT LÚA

mã tài liệu 300600300108
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D(3D)..... , file DOC (DOCX), thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong máy, Thiết kế kết cấu máy, Thiết kế động học máy ...............và nhiều tài liệu liên quan đến đồ án này.......... quy trinh công nghệ gia công các chi tiết trong máy: bản vẽ lồng phôi, sơ đồ đúc, quy trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP,
NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY QUẠT LÚA, 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D(3D) MÁY QUẠT LÚA..... , file DOC (DOCX), thuyết minh MÁY QUẠT LÚA, quy trình sản xuất MÁY QUẠT LÚA, bản vẽ nguyên lý MÁY QUẠT LÚA, bản vẽ thiết kế MÁY QUẠT LÚA, tập bản vẽ các chi tiết trong MÁY QUẠT LÚA, Thiết kế kết cấu MÁY QUẠT LÚA, Thiết kế động học MÁY QUẠT LÚA..

Mục lục

Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp                                                                                       1

Lời nói đầu                                                                                                             2

Mục lục                                                                                                                  3

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn                                                                           5

Nhận xét của hội đồng chấm thi đồ án tốt nghiệp                                                       6

PHẦN I:

TÌM HIỂU NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY QUẠT LÚA

Chương I       : Tìm hiểu về cây lúa nước                                                               8

Chương II     : Tìm hiểu về máy làm sạch và phân loại nguyên liệu                           10

Chương III    : Nguyên lý hoạt động của máy quạt lúa                                             23

PHẦN II:

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

NGUYÊN LÝ- KẾT CẤU VÀ SỨC BỀN CỦA MÁY

Chương I       : Tính toán động cơ                                                                       29

Chương II     : Thiết kế bộ truyền đai thang                                                          34

Chương III    : Tính trục và then                                                                           46

Chương IV    : Tính toán sức gió để phân loại lúa                                                  62

PHẦN III:

BẢN VẼ CHI TIẾT CỦA MÁY QUẠT LÚA

Bản vẽ chi tiết bánh đai trục động cơ                                                                66

Bản vẽ chi tiết bánh đai trục I (bánh đai lớn)                                                      67

Bản vẽ chi tiết bánh đai trục I (bánh đai nhỏ)                                                     68

Bản vẽ chi tiết bánh đai trục II (trục đánh tơi)                                                     69

Bản vẽ chi tiết bánh đai trục III (trục quạt gió)                                                     70

Bản vẽ chi tiết thanh truyền                                                                                71

Bản vẽ chi tiết trục I                                                                                           72

Bản vẽ chi tiết trục II                                                                                          73

Bản vẽ chi tiết trục III                                                                                         74

PHẦN IV:

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT

Chương I:     Quy trình công nghệ gia công chi tiết thanh truyền                       76

Chương II:    Quy trình công nghệ tháo ráp                                                      97

Chương III:   Quy trình công nghệ gia công trục đánh tơi                                 112

 

KẾT LUẬN                                                                                                       130

Tài liệu tham khảo                                                                                             131

 

NỘI DUNG

Thiết kế máy và chế tạo máy:             Máy Quạt Lúa

Với các yêu cầu sau:

 1. Máy bán tự động
 2. Năng suất máy:           6-8 tấn/ 1 ngày
 3. Hiệu suất:                                10- 15%
 4. Thời gian vận hành máy sản xuất:      12.000 giờ
 1. PHẦN BẢN VẼ:
 • Bản vẽ sơ đồ nguyên lý máy
 • Bản vẽ lắp kết cấu toàn máy
 • Bản vẽ tách chi tiết: A4 – A3 (đóng vào thuyết minh)
 • Bản vẽ sơ đồ nguyên công do GVHD phân công từng sinh viên: Cụ thể:

                       (tất cả các bãn vẽ được bố trí trên khổ giấy A0)

 1. PHẦN THUYẾT MINH:
 1. Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động máy
 2. Tính toán thiết kế nguyên lý máy
 3. Tính toán thiết kế kết cấu máy
 4. ………..
 5. Kết luận
 6. Tài liệu tham khảo
 1. PHẦN MÔ HÌNH:
 • Hoàn thành toàn bộ máy hoặc mô hình

Ngày giao đề 06/06/2011, ngày hoàn thành 02/07/2011.

Giám Hiệu                            Khoa Cơ Khí              Giáo Viên Hướng Dẫn

 

Close