Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHI TIẾT CƠ ỐNG LÓT Ụ ĐỘNG 3D

mã tài liệu 100400100014
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, 3D, thuyết minh...., Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. .Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn....Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá ........
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CƠ ỐNG LÓT Ụ ĐỘNG 3D , hướng dẫn thiết kế đồ gá

đồ án môn học công nghệ chế tạo máy, bài tập lớn công nghệ chế tạo máy, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết, hướng dẫn quy trình công nghệ chế tạo máy
 

1. Đầu đề đồ án: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CƠ ỐNG LÓT Ụ ĐỘNG 3D

2. Số liệu ban đầu:

Bản vẽ chi tiết

Sản lượng 10.000 ch/năm

 3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

Xác định dạng sản xuất

Phân tích chi tiết gia công

Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo

Chọn tiến trình gia công

Thiết kế nguyên công

Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian

Xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản

Lập phiếu tổng hợp nguyên công

Thiết kế đồ gá

. Các bản vẽ và đồ thị (loại và kích thước bản vẽ):

1.   Bản vẽ chi tiết                      1A3

2.   Bản vẽ phôi                          1A3

 1. Bản đánh số                          1A3
 2. Bản vẽ sơ đồ nguyên công  17A3
 3. Bản vẽ đồ gá                        1A2

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CƠ ỐNG LÓT Ụ ĐỘNG

Mục lục

Trang.

Lời nói đầu   

CHƯƠNG                                                                                                                

 1. Xác định dạng sản xuất.                                                                  5         
 2. Phân tích chi tiết gia công.                                                              6
  1. Công dụng chi tiết.
  2. Cầc yêu cầu kỹ thụât.
  3. Vật liệu.
  4. Tính công nghệ của chi tiết.
 3. Chọn dang phôi và phương pháp chế tạo phôi.                                         7
 4. Chọn tiến trình gia công                                                                         8
 5. Thiết kế các nguyn công.                                                                        11
 6. Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian                            29
  1. Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung

 gian bằng phương pháp phân tích.                                               

 1. Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung

gian bằng phương pháp tra bảng.

 1. Xác định chế độ cắt v thời gian gia cơng.                                                     36
  1. Xác định chế độ cắt và thời gian gia công bằng

phương pháp phân tích.

 1. Xác định chế độ cắt và thời gian gia công bằng

phương pháp tra bảng

 1. Lập phiếu tổng hợp nguyên công.                                                                   56
 2. Thiết kế đồ gá công nghệ.                                                                             57

Ti liệu tham khảo.                                                                                                    60

 

Close