Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ

mã tài liệu 100400300059
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D (3D)..., file DOC (DOCX), Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh .Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn.... Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ, đồ án môn học công nghệ chế tạo máy, bài tập lớn công nghệ chế tạo máy, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết

Với đề tài thiết kế quy trình công nghệ gia công ụ động máy tiện gỗ được hạn chế trong thời gian bốn tuần và không gian nhất định ,người thực hiện đề tài được khảo sát trực tiếp đường lối công nghệ gia công chi tiết tại xưởng trường .

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ

         Đây là đề tai thực tế nên việt nghêin cứu về cấu tạo ,nguyên lý làm viêc của chi tiếtkhông phức tạp .

         Người nghiên cứu đề tài quan sát cụ thể , chi tiết được gia công trên các đồ gáchuyên dùng nên độ chính xác về vị trí tương quan ,hình dáng hinh học , độ bóng bề mặt cao hơn so với đô gá chuyên dùng .vì vậy:

           + Cần phải chế tạo đồ gá chuyên dùng

           + Cần phải phân tán các nguyên công .

  • Nhược điểm

+ Đồ gá chuyên dùng chỉ thể hịên được một nguyên công   của một chi tiết cụ thể nào đó

  • Ưu điểm

+ Đồ gá chuyên dùng là với một lần điều chỉnh máy có thể gia công tất cả các chi tiết trong lô sản phẩm đạt độ chính xác đã cho. Do đó có thể nâng cao năng suất lao động ,giảm thời gian phụ và sức lao động của công nhân............................

I Phân Tích Chi Tiết Gia Công

1. Nguyên lý làm việc của ụ động tiện gỗ

Trong ngành chế biến gỗkhông thể không nói đến định vị và kẹp chặt chi tiết gỗ trong qúa trình gia công cắt gọt tạo dáng.Vì vậy thiết kế đồ gá gia công là vấn đề cần thiết,ụ động máy tiện gỗ là loại đồ gá vạn năng dùng để định vị,đở chi tiết được sử dụng rộng rải trong các xưởng chế biến gỗ(mộc).

Ụ động máy tiện gỗ được bắt dây trược trên bàn tiện .Có thể di chuyển qua lại,khi cần được khóa cố định nhờ cần khóa mới ghép bulông.

Nhiệm vụ của nó là định vị đở chi tiết khi gia công.Muốn ụ động thực hiện được chức năng làm việc của mình thì cần phải thêm vào nó các chi tiết định vị đúc này ,ụ động là loại đồ gá chuyên dùng.

2.Phân Tích Vật Liệu

Ụ động tiện gỗ được chế tạo từ vật liệu GX-15-32.

Có giới hạn bền kéo sbk =15 kg/mm2

Có  giới hạn bền với sbu = 32 kg/mm2

- Thành phần hoá học của vật liệu            C = 3 là 3.8%           ................................................

PHẦN V

CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI

CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ

    1> Xác định dạng phôi

        phôi đúc hoặc phôi rèn ở đây ta chọn phôi đúc

     2> phương pháp chế tạo phôi

         Muốn chọn phương pháp chế tạo phôi ta căn cứ vào các nguyên tố :

       Vật liệu của phôi :chi tiết được chế tạo bằng gang xám GX 15-32

Hình dạng của chi tiết : ụ động

Kích thước chi tiết: 120-260 mm

Dạng sản xuất loạt vừa :

Đối với các yếu tố trên ta chọn phương án chế tạo phôi bằng phương pháp đúc

Việc chế tạo phôi được sư dụng rộng rai ,hiện nay việc đúc được các chi tiết có hình dang và kích thước từ nhỏ đến lớn . mà các phương pháp khác khó đạt được cơ tính và chế độ chính xác của phôi đúc tuỳ thuộc vào phương pháp đúc và kỹ thuật làm khuôn , tuý theo tinh chat và vật liệu của chi tiết, điều kiện sản xuất ,trình độ kỹ thuật mà ta có nhưng phương pháp đúc khác nhau

Để nâng cao năng xuât của quá trinh  đúc , nâtng cao độ chính xác và chất lượng bề mặt người ta sử dụng các hệ th6ng tự  động trong đó dùng cáccơ cấu hơi để làm chặt hỗn hợp cát, sư dụng các đồ điện tử để điều khiển quá trình công nghệ và tính toán để chọn ra phưong pháp đúc tối ưu nhất

Tính công nghệ trong chi tfiết đúcđược biểu hiện bằng các điều kiện tạo hình , rót kim loại dễ dàng ,tính đông cứng tạo vết , các yếu tố góc nghiên chiều dày ,các kivh thước tương quan ảnh hương tới các nguyên công cơ bản của quá trình công nghệ

Trang thiết bị tại xưởng

+ưu điểm:

đối với dang sản xuất hàng loat vừa trở lên những lỗ có đường kính lớn hơn 30mm sẽ được đúc bằng lõi (ruôt) , ruột đựoc chế tạo riêng và có độ chính xác cao nên các lỗ đúc xong có vị trí tương quan cao

không phải tốn nguyên công để gia công chi tiết

lượng dư tại các nguyên công không nhiều

không phải tốn nhiều thời gian gia công,

PHẦN VI

        THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT

 

     1>.Xác định đường lợi công nghệ

Trong dạng sản xuất hàng loạt .Quy trình công nghệ được xay dựng theo nguyên tắc phân tán hoặc tập trung nguyên công , theo nguyen tắc phân tán phân công.Thì quy trình công nghệ được phân ra theo các nguyên công đơn giản  có thời gian như nhau.

Ở đay mổi máy một nguyên công nhất định ,đồ gá được sử dụng là đồ gá chuyên dùng.

đồ gá được sử dụng là đồ gá chuyên dùng  Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ

     2>-Chọn phương pháp gia công

Đối với dạng sản xuất hàng loạt vừa và lớn muốn chuyên môn hoá cao,để co thể đạt năng xuất cao trong điều kiện sản xuất .Thì đường lối công nghệ thích hợp nhất là phân tán nguyên công (ít bước công nghệ trong một nguyên công ).Ở đây ta dùng các máy vạn năng kết hợp vói các đồ gá chuyên dùng và các máy chuyên dùng để chế tạo .

Sau khi phân tích kỷ chi tiết ta bắt đầu phân chia các bề mặt gia công va 2 chọn phương pháp gia công đe73 đạt độ chính xác về kích thước và độ bóng theo yêu cầu .

Chọn chuẩn công nghệ :

Chuẩn công nghệ là bề mặt chi tiết được dùng để định vị chi tiết trong quá trình gia công ,lắp ráp sửa chửa.Việc chọn chuẩn công nghệ thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nguyên công dể dàng ,nhanh chóng chính xác .Đảm bảo yêu cầu kỉ thuật và chỉ tiêu kinh tế .

Xác định chuẩn thô:

Là chuẩn xác định trên những bề mặt chưa qua công cắt gọt việc chuẩn thơ phải đảm bảo phân bố đủ lượng dư cho bề mặt gia công  và đảm bảo về độ chính xác cần thiết về vị trí tương quan giửa các bề mặt với nhau .chọn chuẩn thô phải tuân thủ năm nguyên tắc .

Xác định chuẩn tinh:

Là chuẩn xác định trên nhũng bề mặt đã qua gia công cắt gọt .Việc chọn chuẩn tinh phải tuân thủ nam nguyên tắc chọn chuẩn tinh .

Sau khi xác định dược chuẩn thô ,chuẩn tinh phù hợp tiến hành kịp trình tự  gia công nhằm đảm bảo yêu cầu kỷ thuật ,tính kinh tế nâng cao năng suất nhờ vào việc giảm thời gian nguyên công ,thời gian phụ .

Mục đích:

Xác định trình tự gia công hợp lý nhằm đảm bảo sự chính xác  gia công ,độ bóng bề mặt theo yêu cầu kỷ thuật .

3-Lập tiến trình công nghệ

Lập tiến trình công nghệ Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ

quy trình công nghệ gia công một chi tiết cụ thể thì cần nhiều phương án .Nhung đối với ụ động tiện gỗ người thực hiện đề tài này đưa ra một phương án lập tiến trình công nghệ như sau:

    Nguyên công I :mài bỏ các phần thừa

    Nguyên côngII:làm sạch phôi

    Nguyên công III:kiểm tra kích thước của phôi

 

PHẦN VII   :TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ

 

 I THÀNH PHẦN CỦA ĐỒ GÁ

Cơ cấu định vị:

Cơ cấu đinh vị dùng để xác định vị trí tương đối của chi tiết so với máy hoặc dung cụ cắt, cơ cấu này bao gồm các loại chốt tỳ ,phiếntỳ

Cơcấu kẹp chặt có tác dung dữ chặt cho chi tiết không bịxêdịch trong quá trinh kẹp chặt, cơ cấu kẹp bao gồm cơ cấu kẹp tổ hợp do nhiều chi tiết thực hiện như ren ốc cơ cấukẹp liên động .

TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ

Cơ cấu dẫn hướng:

Cơ cấu giử cho hướng tiến cũa giao không bị xê dịch vì lực cắt , lực kẹp , rung động cơ cấu này có hai loại là bạc dẩn và phiến dản , thường dùng trên máy khoan ,doa.

Thân đồ gá  và đế dồ gá :

Là các chi tiết cơ  sở , các chi tiết cơ sở thường dùng  là đế  hình vuông ,hình chữ nhật có rãnh hoặc có ren  để các chi tiết bắt chặt lên nó .Chi tiết cơ sở là chi tiết gốc để nối các bộ phận khác nhau thành đồ gá.

Các chi tiềt nối gép :

Là các chi tiết bulông ,đai ốc … Dùng để nối các chi tiết nay chế tạo tiêu chuẩn .

Cơ cấu định vị kẹp chặt :

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT Ụ ĐỘNG MÁY TIỆN GỖ, đồ án môn học công nghệ chế tạo máy, bài tập lớn công nghệ chế tạo máy, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết

Close