Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

CẢI TIẾN THIẾT KẾ MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON

mã tài liệu 300600300147
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, file 2D....., quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong máy, Thiết kế kết cấu máy, Thiết kế động học máy ............... và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến đồ án này.
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

TÍNH TOÁN MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON, quy trình sản xuất , bản vẽ nguyên lý MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON, bản vẽ THIẾT KẾ MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON , THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON
 

MỤC LỤC:                                                                                                                                                Trang

Phần 1: Tổng quan.........................................................................................................................

1.1- Mở đầu...................................................................................................................................

1.2- Yêu cầu xã hội.......................................................................................................................

1.3- Phân tích sản phẩm.................................................................................................................

1.4- Yêu cầu kĩ thuật.....................................................................................................................

Phần 2: Thiết kế máy.....................................................................................................................

2.1- Các phương án dán băng keo ( chọn nguyên lí)......................................................................

     2.1.1- Các phương án thiết kế...................................................................................................

    2.1.2- Chọn phương án thiết kế..................................................................................................

2.2 – Chọn phương án truyền động...............................................................................................

2.3- Chọn động cơ.........................................................................................................................

2.4- Tính toán động học.................................................................................................................

2.5- Tính bền hệ thống truyền động...............................................................................................

   2.5.1- Tính toán bộ truyền..........................................................................................................

   2.5.2- Tính toán bộ truyển bánh răng .........................................................................................

   2.5.3- Tính toán trục, then, khớp nối và ổ...................................................................................

2.6- Thiết kế băng tải.....................................................................................................................

   2.6.1- Tính toán tang dẫn động và bị động..................................................................................

   2.6.2- Tính toán con lăn đỡ.........................................................................................................

2.7- Thiết kế cơ cấu dán băng keo.................................................................................................

   2.7.1- Sơ đồ nguyên lí.................................................................................................................

   2.7.2- Xác định kích thước cơ cấu dán băng keo........................................................................

Phần 3: Keát luaän............................................................................................................................

3.1- Kết luận..................................................................................................................................

3.2- Hướng dẫn sử dụng và bảo quản............................................................................................

3.3- Tài liệu tham khảo..................................................................................................................

CẢI TIẾN THIẾT KẾ MÁY DÁN BĂNG KEO THÙNG CARTON

Phần 1: Tồng quan

  1. – Mở đầu:

_ Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng, đang từng bước phát triển. Đời sống con người ngày càng được nâng cao, yêu cầu về hàng hoá để phục vụ cho con người không chỉ có chất lượng cao, số lượng nhiều, tốc độ nhanh mà còn có cả tính thẩm mỹ. Vì thế hàng hóa cần được bao bì, đóng gói.

_ Các sản phẩm sau khi được đóng gói, bao bì sẽ được đóng thành từng kiện (mỗi kiện có nhiều gói phụ thuộc vào kích thước lớn hay nhỏ của kiện). Các kiện này là những thùng được làm bằng chất liệu như gỗ, giấy… nhưng chất liệu chủ yếu là giấy. Đóng thùng sản phẩm thành các kiện giúp bảo quản sản phẩm tốt hơn, việc kiểm tra, vận chuyển từ nơi này tới nơi khác đơn giản hơn. Đáp ứng cho yêu cầu này, nhiều loại máy móc thiết bị đã ra đời.

_ Đóng thùng sản phẩm là cho sản phẩm vào thùng giấy đã được chế tạo sẵn, sau đó dùng băng keo dán kín miệng thùng. Công việc này hiện nay hầu hết được thực hiện bằng tay và các thiết bị cầm tay cho năng suất thấp. Để đáp ứng cho các yêu cầu của hàng hóa là số lượng nhiều, tốc độ nhanh, có tính thẩm mỹ, ta cần áp dụng các hệ thống dán thùng tự động.

_ Vì vậy, em tiến hành khảo sát và thực hiện đề tài : “Thiết Kế Máy Dán Thùng Tự Động”.

_ My dán thùng tự động bao gồm: một băng tải để vận chuyển thùng, một máy dán thùng bằng băng keo.

_ Nội dung cụ thể của luận án bao gồm : chọn phương án dán thùng, tính toán động học, tính bền hệ thống truyền động và kết cấu, thiết kế băng tải, thiết kế cơ cấu dán (chủ yếu là xác định kích thước động và kết cấu).

_ Một số loại thùng carton dùng trong ngành đóng gói:

...............................................................

Phần 3: Kết luận

3.1 – Kết luận:

Qua quá trình thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, em đã ít nhiều tích lũy được những kiến thức bổ ích; không những là mảng kiến thức chuyên môn thuần tuý mà còn là những kinh nghiệm thực tế sản xuất.

Có thể nói, những phần trình bày của em ở 5 chương trên là những phần trình bày cơ bản những vấn đề mà em đã thu thập và tích lũy được về hệ thống dán thùng tự động. Có thể tóm tắt những vấn đề mà em đã thực hiện được trong quá trình hoàn thành đề tài như sau :

- Thu thập tài liệu có liên quan về những hệ thống dán thùng tự động được dùng trong sản xuất hiện đại.

- Khảo sát thực tế một số hệ thống dán thùng tự động tại xưởng thực tập và đưa ra các phương án thiết kế cho đề tài.

- Chọn và thiết kế hệ thống dán thùng tự động theo phương án hợp lý.

- Xây dựng bản vẽ sơ đồ nguyên lý và các kết cấu quan trọng của hệ thống.

- Thiết kế mạch điện điều khiển cho hệ thống.

Tuy vậy, do hạn chế về mặt kinh nghiệm thực tế cũng như thời gian hoàn thành đề tài cho nên việc hoàn thành luận văn của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Ở đây em cũng xin trình bày một số vấn đề mà em còn thiếu sót và chưa thực hiện được cũng như đề nghị một số cải tiến cho đề tài như sau:

- Hệ thống dán thùng được thiết kế chỉ thực hiện được việc dán băng keo cho thùng khi thùng chứa đầy hàng hoá. Trường hợp thùng không có sản phẩm hoặc chứa không đủ số lượng cần thiết thì không thể dán được

*TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hữu Lộc, Cơ sở thiết kế máy, NXB ĐHQGTP Hồ Chí Minh, 2004.

2. Nguyễn Trọng Hiệp, Chi tiết máy tập 1, 2 NXB Giáo dục, 1998.

3. Nguyễn Hữu Lộc, Bài tập chi tiết máy, NXB ĐHQGTP Hồ Chí Minh, 2003.

4. Nguyễn Hữu Lộc, Độ tin cậy trong thiết kế kỹ thuật , NXB ĐHQGTP Hồ Chí Minh, 2002.

Close