Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Đồ án cơ sở chi tiết máy HỘP GIẢM TỐC 1 CẤP BÁNH RĂNG CÔN ĐƯỜNG KÍNH O20

mã tài liệu 100700600022
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm file CAD 2D, thuyết minh,.....Ngoài ra còn kèm theo nhiều tài liệu hướng dẫn thiết kế và chọn trục, chọn bánh răng, ổ lăn,......tính ứng suất trục, tính lực...HỘP GIẢM TỐC 1 CẤP BÁNH RĂNG CÔN 1 CẤP ĐƯỜNG KÍNH O38
giá 490,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Contents HỘP GIẢM TỐC 1 CẤP BÁNH RĂNG CÔN ĐƯỜNG KÍNH O20

PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN... 1

1. Chọn động cơ.1

1.1. Xác đnh công sut cn thiết ca đng cơ.1

1.2. Xác đnh s vòng quay cơ bn ca đng cơ.1

  1. 3. Chn đng cơ.2

2. Phân phối tỷ số truyền.2

3. Xác định thông số trên các trục. 2

  1. 1Tính toán tc đ quay ca các trc.2
  2. 1Tính công sut trên các trc.2
  3. 1 Tính momen xon trên các trc.3

PHẦN II: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN... 4

1.Bộ truyền đai. 4

1.2-Tính chn sơ b đai. 4

1.2-Xác đnh s đai. 6

1.3-Xác đnh chiu rng bánh đai. 6

1.4-Xác đnh các lc trong b truyn.. 6

2.Bộ truyền xích.. 8

1.1 S liu đu vào.8

  1. 2 Trình t tính toán.8

PHẦN III: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN - RĂNG THẲNG    13

1. Chọn vật  liệu.13

1. 1. Chän vËt liÖu chÕ t¹o b¸nh r¨ng.. 13

1. 2 X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp.. 14

1.3. Xác đnh sơ b khong cách trc.17

Phần IV : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC... 23

1  Chọn vật liệu.23

2.Xác định đường kính sơ bộ của trục:. 23

3.Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực.24

4  Tính gần đúng trục :. 26

4 .1Trc I. 26

5-Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi.31

5.1.Kiểm nghiệm cho mặt cắt (C) của trục I:. 33

5.2  Ta kiểm nghiệm cho mặt cắt tại điểm (D) của trục I:. 34

Phần V– TÍNH CHỌN THEN... 36

1:Chọn then cho trục I. 36

1.1.kim nghim bn dp,ct cho then (A):. 37

1.2-Kim nghim sc bn dp,ct cho then (D):. 37

4.2 Trc II. 38

5-Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi.41

  1. 3  Ta kiểm nghiệm cho mặt cắt tại điểm (3) có lắp bánh răng của trục II:  42
  2. 4  Ta kiểm nghiệm cho mặt cắt tại điểm (1) của trục II:. 44

Phần VI – TÍNH CHỌN THEN... 46

1:Chọn then cho trục II. 46

  1. 2.1.kim nghim bn dp,ct cho then (3):. 47

2-Kiểm nghiệm sức bền dập,cắt cho then (2):. 47

Phần VII – TÍNH CHỌN Ổ LĂN... 48

  1. Chọn ổ lăn cho trục I.48

2.Chọn ổ lăn cho trục II.51

PHẦN VIII : TÍNH TOÁN VÀ CHỌN CÁC YẾU TỐ CỦA VỎ HỘP GIẢM  TỐC VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC... 55

1.1.Xác đnh các kích thưc cơ bn ca v hp.. 55

-    1.2.Một số kết cấu khác liên quan đến cấu tạo vỏ hộp :. 58

2.Lắp ghép bánh răng lên trục và điều chỉnh sự ăn khớp.. 64

2.1. Lp ghép bánh răng liên tc :. 64

 

Close