Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Đồ án cơ sở chi tiết máy HỘP GIẢM TỐC THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC (BÁNH RĂNG TRỤ - RĂNG THẲNG): ĐỀ 1 – PHƯƠNG ÁN 9 năm 2021

mã tài liệu 100700600027
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm file: File thuyết minh (pdf) + File bản vẽ lắp HGT bánh răng trụ thẳng dwg. + File bản vẽ lắp HGT bánh răng trụ thẳng dpf. + File bản vẽ trục dẫn dwg. + File bản vẽ trục dẫn dpf.... THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC (BÁNH RĂNG TRỤ - RĂNG THẲNG) Và nhiều tài liệu tham khảo liên quan
giá 490,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

BỘ MÔN CHI TIẾT MÁY

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

ĐỀ 1 – PHƯƠNG ÁN 9 

MỤC LỤC

Năm 2021


PHẦN 01: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ TỐC ĐỘ TRỤC CÔNG TÁC...........................................1

I. Tính toán vít tải....................................................................................................................................1

1. Cho trước thông số đầu vào. ..............................................................................................................1

2. Tính.......................................................................................................................................................1

Phần 02: CHỌN ĐỘNG CƠ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN ..................................................................2

1. Thông số đầu vào.................................................................................................................................2

2. Chọn động cơ điện...............................................................................................................................2

3. Phân phối tỉ số truyền:........................................................................................................................2

4. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động ..................................................................................3

PHẦN 3: TÍNH BỘ TRUYỀN NGOÀI .....................................................................................................4

BỘ TRUYỀN ĐAI THANG ...................................................................................................................4

1. Thông số đầu vào: ...............................................................................................................................4

2. Tính toán thiết kế bộ truyền đai thang..............................................................................................4

PHẦN 4: BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG .....................................................................................................7

BÁNH RĂNG TRỤ THẲNG .................................................................................................................7

1. Thông số đầu vào: ...............................................................................................................................7

2. Tính toán chi tiêu độ bền tiếp xúc: ....................................................................................................7

3. Tổng kết các thông số bộ truyền bánh răng....................................................................................13

PHẦN 5: KHỚP NỐI TRỤC....................................................................................................................14

1. Xác định kích thước khớp nối ..........................................................................................................14

2.Lực tác dụng của khớp nối ...............................................................................................................14

PHẦN 6: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN THEN ..................................................................15

1. Chọn vật liệu:.....................................................................................................................................15

2. Xác định tải trọng tác dụng lên trục:...............................................................................................15

PHẦN 7: CHỌN Ổ LĂN...........................................................................................................................26

1. Thông số đầu vào: .............................................................................................................................26

2. Tính toán ổ lăn: .................................................................................................................................26

PHẦN 8 TÍNH TOÁN VỎ HỘP VÀ CÁC CHI TIẾT PHỤ .................................................................29

PHẦN 9 DUNG SAI ..................................................................................................................................31

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................32

 

Close