Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI máy tiện vạn năng Đề 13

mã tài liệu 300600600036
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 200 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D..... , file DOC (DOCX), thuyết minh, quy trình sản xuất, bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong máy, Thiết kế kết cấu máy, Thiết kế động học máy ............... nhiều tài liệu liên quan đến thiết kế máy cắt kim loại
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI MÁY máy tiện vạn năng dùng cơ cấu bánh răng di trượt, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY máy tiện vạn năng dùng cơ cấu bánh răng di trượt, động học máy tiện vạn năng dùng cơ cấu bánh răng di trượt, kết cấu máy tiện vạn năng

Đề 13: Thiết kế một máy tiện vạn năng với các yêu cầu  sau:

1.  Hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt với có các thông số sau :

- Số vòng quay nhỏ nhất của trục chính :n =9 vòng / phút

- Số vòng quay lớn nhất của trục chính :.. n= 2000 vòng / phút

- Công bội của chuỗi số vòng quay:.. = 1,26

- Động cơ có công suất N =3kw ;. Số vòng quay 1400 vòng/ phút.

2. Hộp chạy dao dùng cơ cấu Norton và cơ cấu bánh răng di trượt để tiện các loại ren sau:

- Ren quốc tế : tp = 1 ; 1,25 ;1,5; 1,75 ; 2 ; 2,5; 2,25; 2,75 ; 3 ; 3,5 ;3,75; 4 ; 4,5 ; 5; .  5,5; 6 ; 7; 7,5.

- Ren modul   : m = 0,5; 0,75 ; 0,875 ; 1 ; 1,25; 1,5 ; 1,75 ; 2 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ;3 ; 3; 3,5; 3,75 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ;6.

- Ren Anh      : n = 30 ; 28 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18 ;16 ; 15 ; 14 ; 12 ; 11 ; 10 ; 9 ; 8 ; 77 ; 6 ; 5.. ; 5 ; 4..; 3..; 3 ; 2..; 2.

- Ren Pitch    : P = 56 ; 48 ; 44 ; 40 ;36 ; 32 ; 30 ; 28 ; 24 ; 22 ; 20 ; 18 ; 16 ; 15 ; 14 ; 12 ;10 ; 9 ; 8.

Yêu cầu các tỉ số truyền của nhóm gấp bội: i=; ; 1; 2.

PHẦN I: THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ

 1.  Hộp tốc độ dùng cơ cấu bánh răng di trượt với có các thông số sau :

- Số vòng quay nhỏ nhất của trục chính :..n =9 vòng / phút

- Số vòng quay lớn nhất của trục chính :. n= 2000 vòng / phút

- Công bội của chuỗi số vòng quay:.. = 1,26

- Động cơ có công suất N =3kw ;. Số vòng quay 1400 vòng/ phút.

 

  I. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CƠ BẢN CỦA HỘP TỐC ĐỘ:

-Phạm vi điều chỉnh xố vòng quay:.. = .. = ....... =222.2

           -Số cấp tốc độ của hộp tốc độ : Z=...+1 =24,3

                 Chọn Z=25

-Để chọn PATT và PAKG hợp lý ta chọn: Z= 27

     II. XÁC ĐỊNH LƯỚI KẾT CẤU VÀ ĐỒ THỊ SỐ VÒNG QUAY

-Z = 27 đươc phân tích theo PAKG sau:

Z = 3(3+1.3.2)

Z0Z’ = 3[1].3[3] = 9 (đường truyền tốc độ nhanh)

Z0Z’’ = 3[1].1[0].3[3].2[9] = 18 (đường truyền tốc độ chậm)

-Để đảm bảo đúng số cấp tốc độ Z =25 , ta phải giảm xi = 9 xuống xi = 7.

Vậy có 2 cấp tốc độ trùng nhau.

- Kiểm tra Ri = ... =  1,26... = 1,26...< [Ri]

...Không vẽ được đồ thị số vòng quay

...Chọn PAKG biến hình: Z = 3(1.1.3 + 1.3.2)

-Kiểm tra số ô thỏa đk (Z-1) ≤ T

 T = A + B + C : Tổng số lượng ô tối đa

A : Số lượng ô có thể đạt được của nhóm truyền động chung Z0

B : Số lượng ô có thể đạt được của nhóm truyền động nhanh Z

C : : Số lượng ô có thể đạt được của nhóm truyền động chậm Z’’

A  =  Z0 -1 = 2

B  = nmax.W1 = 3.3 =9

                C = mmax.W2 = 3.6 =18

  T = 29 ô > Z    vẽ đươc đồ thị số vòng quay

THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI MÁY MÁY PHAY VẠN NĂNG, thuyết minh THIẾT KẾ MÁY MÁY PHAY VẠN NĂNG

......................................................................................

5)THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH TRỤ RĂNG THẲNG :

 5.1Thiết kế nhóm a

a) Bánh răng nhỏ: Theo bảng (3-6) ta chọn thép 45 thường hoá

Giả sử đường kính phôi trong khoản (100 ¸ 300) mm

- Theo bảng (3-8)

- Giới hạn bền kéo sb = 600 (N/mm2)

- Giới hạn chảy sch = 300 (N/mm2)

- Độ cứng HB = 190

- Dùng phôi rèn vì phôi rèn có cơ tính cao

b) Bánh lớn : chọn thép 35 thường hoá

-  Giả sử đường kính phôi từ 300¸500 mm có:

- Giới hạn bền kéo sb = 480 (N/mm2)

- Giới hạn chảy sch = 240 (N/mm2)

- Độ cứng HB = 160

- Dùng phôi rèn vì phôi rèn có cơ tính cao

................

Close