Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BĂNG TẢI DẠNG CON LĂN CÔNG NGHIỆP

mã tài liệu 300600500044
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 90 MB Bao gồm tất cả file 3D, (Belt Drive Roller Conveyor_AllCATPart.CATPart, Belt Drive Roller Conveyor.igs, Belt Drive Roller Conveyor.cgr, Belt Drive Roller Conveyor.3dxml )...., ,.............. và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BĂNG TẢI DẠNG CON LĂN CÔNG NGHIỆP
giá 990,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHẾ TẠO BĂNG TẢI DẠNG CON LĂN CÔNG NGHIỆP  

90 MB Bao gồm tất cả file 3D, (Belt Drive Roller Conveyor_AllCATPart.CATPart, Belt Drive Roller Conveyor.igs, Belt Drive Roller Conveyor.cgr, Belt Drive Roller Conveyor.3dxml )...., ,.............. và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BĂNG TẢI DẠNG CON LĂN CÔNG NGHIỆP


 

Close