Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN Thiết kế 3D máy đóng gói chất lỏng để đóng gói chất lỏng trong bao tải

mã tài liệu 300601300006
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 150 MB Bao gồm file thiết kế 3D step (mở được với nhiều phần mềm 3D như SOLIDWORKS, CREO, Inventor...), ... và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến ĐỒ ÁN Thiết kế máy đóng gói chất lỏng để đóng gói chất lỏng trong bao tải
giá 495,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

150 MB Bao gồm file thiết kế 3D step (mở được với nhiều phần mềm 3D như SOLIDWORKS, CREO, Inventor...), ... và nhiều tài liệu nghiên cứu và tham khảo liên quan đến ĐỒ ÁN Thiết kế máy đóng gói chất lỏng để đóng gói chất lỏng trong bao tải

 

 

 

 

 

Close