Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Giáo trình tự học hướng dẫn Autocad 2017 TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN

mã tài liệu 300900100005
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả Chi tiết sản phẩm ( file gốc của công ty phần mềm) ngôn ngữ tiếng Anh Số Video : 117 Video,Tổng dung lượng : 2.81 G,Tổng thời lượng : 10,5 giờ Chương 01 :Nhập môn Autocad Chương 02. Những điểm mới trong AutoCAD 2017 Chương 03. Thiếp lập ban đầu với Autocad Chương 04. Hướng dẫn làm quen Chương 05.Nhóm lệnh vẽ và soạn thảo Chương 06. Nhóm lệnh chỉnh sữa đối tượng Chương 07. Nhóm lệnh đo đạc kiểm tra Chương 08. Nhóm lệnh truy băt đối tượng Chương 09. Xây dựng và sử dụng lớp vẽ Chương 10. Nhóm lệnh đánh dấu , ghi chú Chương 11. Xây dựng và sử dụng Blocks Chương 12. Không gian vẽ và không gian giấy Chương 13. In ấn và trích xuất bản vẽ Chương 14. Hướng dẫn thực hành dự án
giá 195,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Chi tiết sản phẩm Giáo trình tự học hướng dẫn Autocad 2017 TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN
Số Video : 117 Video,Tổng dung lượng : 2.81 G,Tổng thời lượng : 10,5 giờ
Chương 01 :Nhập môn Autocad
Chương 02. Những điểm mới trong AutoCAD 2017
Chương 03. Thiếp lập ban đầu với Autocad
Chương 04. Hướng dẫn làm quen
Chương 05.Nhóm lệnh vẽ và soạn thảo
Chương 06. Nhóm lệnh chỉnh sữa đối tượng
Chương 07. Nhóm lệnh đo đạc kiểm tra
Chương 08. Nhóm lệnh truy băt đối tượng
Chương 09. Xây dựng và sử dụng lớp vẽ
Chương 10. Nhóm lệnh đánh dấu , ghi chú
Chương 11. Xây dựng và sử dụng Blocks
Chương 12. Không gian vẽ và không gian giấy
Chương 13. In ấn và trích xuất bản vẽ
Chương 14. Hướng dẫn thực hành dự án 

Close