Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG - PHÂN ĐÔI ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O40

mã tài liệu 100700200047
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm tất cả file CAD, 2D, thuyết minh, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong hộp giảm tốc, kết cấu, động học hộp giảm tốc.....Ngoài ra còn kèm theo nhiều tài liệu hướng dẫn thiết kế và chọn trục, chọn bánh răng, ổ lăn,......tính ứng suất trục, tính lực...
giá 100,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG - PHÂN ĐÔI ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O40,bánh răng nghiêng, hộp giảm tốc đồng trục, khai triển, thuyết minh hộp giảm tốc 

PHỤ LỤC :

 

Bài 1 : Chọn động cơ                                                                                          Trang 1

Bài 2 : Phân phối tỷ số truyền                                                                            Trang 2

Bài 3 : Thiết kế bộ truyền đai thang                                                                  Trang 3

Bài 4 : Thiết kế bộ truyền bánh trụ răng thẳng cấp nhanh                            Trang 5

Bài 5 : Thiết kế bộ truyền bánh răng nghiêng cấp chậm                               Trang 8

Bài 6 : Thiết kế trục – tính then – chọn ổ                                                           Trang 12

Bài 7 : Tính then                                                                                                    Trang 25

Bài 8 : Thiết kế gối đỡ trục                                                                                  Trang 28

Bài 9 : Cấu tạo vỏ hộp và nhhững chi tiết khác                                               Trang 30

Bài 10 : Bôi trơn hộp giảm tốc                                                                           Trang 31

Bài 1 :    CHỌN ĐỘNG CƠ

         Động cơ điện chọn sao cho trong quá trình làm việc phát huy hết công suất và phải thỏa mãn các diều kiện sau .

       .................................

Để chọn động cơ thỏa mãn các điều kiện trên ta cần phải tiến hành tính toán như sau .

    Ntải­­= ..... = ....= 3.625 (KW)

                    Với . Ntải : là công suất trên băng tải  (KW)
                              P : là lực vòng trên xích          (N)
                              V : là vận  tốc xích tải              (...)

                   HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG - PHÂN ĐÔI

    _ Công suất cần thiết : Nct = Pct = .....

                              
                                ...

                        với :    .. = 0,94          : hiệu suất bộ truyền đai        

                                    ..= 0,97          : hiệu suất bộ truyền bánh răng

                                    ..= 0,995       : hiệu suất của 1 cặp ổ lăn     

                                    .. = 1              : hiệu suất khớp nối trục

                                    ... = 0.92         : hiệu suất khớp nối trục

           ......= 1. 0,973 . 0,9954. 0,94.0,92 =0,774

       _ Vậy  :  Nct =. =... 4,67   (kw)
 

      _ Vậy ta chọn đông cơ : A02-42-4
                               Công suất động cơ :      Nđc =5,5      (KW)
                                Số vòng quay động cơ : nđc = 1450 (vòng/ phút)


§Bài 2. PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

    _ Tỷ số truyền chung :

                                 i= ...
                      với   nxt  :là van tốc vòng của xích tải  (vòng/phút)
                              nđc = 1450 (vòng/phút)

                               nxt = .... = ...= 75,75 (vòng/phút)

                             ................= 19,14

           Ta có i = iđ . ibn. ibc

                       iđ  : tỉ số truyền của bộ truyền đai .Chọn   iđ =2

                      ibn : tỉ số truyền của bộ truyền bánh trụ răng thẳng cấp nhanh

                      ibc : tỉ số truyền của bộ truyền bánh trụ răng nghiêng cấp chậm

    ................................

..           Trục  

Thông số

Trục

Động cơ

I

II

III

Tải

i

iđ =2,0

ibn=3,52

ibc=2,71

1,3

n(vòng/phút)

1450

725

206

76

58

N (KW)

4,686

4,38

4,23

3,96

3,625

M

30863

57695

196100

497600

596875

                         

   Với  : M = .....      


 

§Bài 3. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI THANG

 1. Chọn loại đai:

      Giả thiết vận tốc của đai v>5(m/s) có thể dùng lọai đai A  hoặc B

      Theo bảng (5-13), ta tính cả 2 phương án và chọn phương án có lợi hơn.

      Tiết diện đai                                                                       A                          B

      Kích thước tiết diện đai a×h (mm)                                    13×8                    17×10,5

      Diện tích tiết diện F (mm2)                                                81                         138

 1. Định đường kính đai nhỏ

      Theo bảng (5-14) lấy D1 (mm)                                           140                       200

      Kiểm nghiệm vận tốc đai

      V = ....=0,0764D1 (m/s)                                      10,63                    15,2

      V < Vmax = (...) (m/s)

 1. Tính đường kính D2 của bánh lớn

      Hệ số trượt của đai thang . Chọn ..

       D2 = iD1(1-...) = ...(1-0,02)D1 = 1.96                          274.4                    392

       Với : Trục dẫn      : n1=1450 (vòng/phút)
                Trục bị dẫn : n2= 725  (vòng/phút)

      Lấy theo tiêu chuẩn bảng (5-15)    D2  là :                         280                       400

      Số vòng quay thực n....của trục bị dẫn

      n’2 = (1-0,02).1450.... = 1421. ..(vòng/phút)             710.5                    710.5

       n... sai lệch rất ít so với yêu cầu

        Tỷ số truyền =...                                                          2,04                      2,04

 1. Chọn sơ bộ khỏang cách trục A

       Theo bảng (5-16) : A ...1,2D2 (mm)                                           336             480

 1. Tính chiều dài đai L theo A

       L = 2A + ...(D2 + D1) + ..                              1346,3             1923,3

 

       Lấy L theo tiêu chuẩn  theo bảng (5-12)                                    1700           2000

       Kiểm nghiệm số vòng chạy trong 1s

       u = ... < umax =10                                                                       6,247          7,59

 1. Xác định khoảng cách trục A theo chiều dài đai đã lấy theo tiêu chuẩn :

       A = ..   520             528

      Ta thấy A thỏa mãn điều kiện

            0,55(D2+D1) + h ≤ A ≤ 2(D2+D1)

                                 Khoảng cách cần thiết  cần thiết để mắc đai

            Amin = A – 0,015L (mm)                                                            494        497,5

      Khoảng cách lớn nhất cần thiết để tạo lực căng

           Amax = A + 0,03L (mm)                                                               570.5     587.5

 1. Tính góc ôm .

.                                                                           175,30   174,30

         góc ôm thỏa mãn điều kiện .

 1. Xác định số đai Z cần thiết

      Chọn ứng suất căng đai ban đầu ...=1,2..

      Theo trị số D1 tra bảng (5-17), ta tìm được ứng suất có ích 

       cho phép ... (...)                                                                1,7          1,74

     - Các hệ số :  Ct  ( tra bảng 5-6 )                                                          0,8          0,8

                           ...( tra bảng 5-18)                                                          0,98       0,98

                            Cv ( tra bảng 5-19)                                                         1,00        0,94

     -  Tính số đai theo công thức :

             Z........................................                                                    3,4        1,6

          Lấy số đai Z                                                                               4          3

 1. Định kích thước chủ yếu của bánh đai

      Chiều rộng bánh đai : B = (Z -1).t + 2.S                                             68            45

      Tra bảng (10-3)                                                              t                     16          20

                                                                                             ....                  3,5         5

                                                                                              S                  10         12,5

      Đường kính vùng ngoài của bánh đai dẫn                                       

                Dn1 = D1 +2....                                                                              147      210                            

      Đường kính vùng ngoài của bánh đai bị dẫn

               Dn2 = D2 + 2....                                                                         287        410

 1. Tính lực căng ban đầu S0 và lực tác dụng lên trục R

                S0 = .....F                                      (N)                                     97,2        166

      Lực tác dụng lên trục     R = 3. S0. Z.sin....      (N)                       1094        933
      Kết luận : Chọn phương án đai loại  B


 

§Bài 4 : THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH TRỤ RĂNG THẲNG CẤP NHANH

 1. Chọn vật liệu chế tạo bánh răng

     * Bánh nhỏ : Thép 45 thường hóa     ...= 600 ...

                                                                ....= 300...,         HB = 200

       Phôi rèn, giả thiết đường kính phôi 100 ÷180  mm

    * Bánh lớn : Thép 35 thường hóa      ...= 480 ...

                                                              ...= 240...,         HB = 180                           

     Phôi rèn, gỉa thiết đường kính phôi           180...300 mm

 1. Định ứng suất cho phép :

    - Số chu kỳ làm việc của bánh lớn :

            N1 = 60*5*300*2*6*(0,7+0,82*0,3)206= 58,29.107 > N0 = 107


   - Số chu kỳ làm việc của bánh nhỏ :

N2 = N2´Ich= 58,29.107 x3,52= 205,18.107

       Như vậy cả N1 và N2 đều lớn hơn N0 = 107

                  . Ta lấy K’N = K”N =1

    - Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh nhỏ :  [...]= 2,6 .200 = 520 ..

   - Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh lớn  :[......] = 2,6 .180 = 468 ....      

* Để xác định ứng suất cho phép, ta lấy n = 1,5 và ...

   - Giới hạn mỏi của thép 45 là : ... = 0,40.600 =240 ...

   - Giới hạn mỏi của thép 35 là : ... = 0,40.480 =192 ...

   - Vì ứng suất thay đổi theo chu kỳ, bánh răng làm việc một mặt nên :

        + Ứng suất uốn cho phép của bánh nhỏ :

               .....................

        + Ứng suất uốn cho phép của bánh lớn :   

                        [....

 1. Chọn sơ bộ hệ thống tải trọng :
                K = Kt t .Kđ= 1,3
 2. Chọn hệ số chiều rộng bánh răng :
              .= .= 0,4
 3. Tính khoảng cách trục A :

  A . (i+1). = (3,52+1). = 127,52

Ta chọn  A =130 mm

 1. Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng :

       Vận tốc vòng : V = ................

       Với vận tốc này có thể chế tạo bánh răng theo cấp chính xác 9 . (tra bảng 3-11)

Định chính xác hệ số tải trọng  K :
 
_ Chiều rộng bánh răng :    b = .....A = 0,4.130 = 52   (mm)
Vì tải trọng không đổi và độ rắn HB các bánh răng .... 350 nên K­­­­­­­­­­­­­tt =1

Giả sử  b....... với cấp chính xác 9 và V...3m/s theo bảng 3-14 ta tim được Kđ =1,2

. K=Ktt.Kđ  =1.1,2=1,2

Nhận xét :K chênh lệch so với dự đoán không đáng kể nên ta có thể lấy chính xác

A = 130

 1. Xác định mođun, số răng, chiều rộng bánh răng :

_ Môđun pháp : mn = (0,01..0,02)A = 1,2...2,4

                 ... Lấy mn = 2 mm
     _ Chọn sơ bộ góc nghiêng ..= 10..
               ... cos...= 0,985
    _ Tổng số răng 2 bánh :  Zt = Z1+Z 2
                    
mà : Zt = ..=128

      _ Số răng bánh nhỏ :     Z1 = ...= .= 28
      _ Số răng bánh lớn :      Z2 = i.Z1 = 3,52.28 = 99
      _ Tính lại chiều rộng bánh răng :      b = .= 0,4. 130 = 52

      _Tính góc nghiêng    

                            ................=10,480

 1. Kiểm nghiệm sức bền uốn của bánh răng :
   
  _ Hệ số dạng răng của bánh nhỏ : y1 = 0,43

 _ Hệ số dạng răng của bánh lớn  : y2 = 0,51
 _ Lấy hệ số :      ....= 1,5
* Kiểm nghiệm ứng suất uốn tại chân răng :

       _ Ưng suất uốn tại chân răng bánh nhỏ :

          ..................................

       _ Ưng suất uốn tại chân răng bánh lớn :

........................

 1. Các thông số hình học chủ yếu của bộ truyền :

_Môđun pháp mn =2 mm

      _ Số răng  :  Z1=28 ,     Z2 = 99
      _  góc ăn khớp  :      =  200

      _ Đường kính vòng chia :      d1 =  =  =57 (mm)

                                                      d2 = 201(mm)

      _ Khoảng cách trục A :          A = 130 (mm)
     _ Chiều rộng bánh răng : b= 52(mm)

     _ Đường kính vòng đỉnh răng : De1 = d1 + 2.mn = 57 + 2.2= 61  (mm)

                                                        De2 = d2 + 2.mn = 201 + 2.2 =205 (mm)

     _ Đường kính vòng chân răng : Di1 = d1-2,5mn = 57 – 2,5.2 =52  (mm)

                                                         Di2 = d2 -2,5mn = 201 – 2,5.2 = 196 (mm)

 1. Tính lực vòng tác dụng lên trục :

_ Lực vòng  :       P =   =  =2024         (N)

     _ Lực hướng tâm  :
                                    Pr =  =  =  749 (N)
     _Lực dọc trục        :

                                     Pa =P.tg   =2024.tg10,480 =374  (N)                         

................................................................................................................................

 

Ta chọn hệ số .và . theo vật liệu đốivới thép các bon trung bình: .= 0,05            
                                                                                                                   . = 0,1

              Hệ số tăng bền: .= 1

              Chọn các hệ số .

  Theo bảng 7-4 Lấy  .= 0,86   ; .= 0,75 .

  Theo bảng 7-8, tập trung ứng suất do rãnh then .

  Tỷ số: .

  Tập trung ứng suất do lắp căng, với kiểu lắp ta chọn T3  áp suất sinh ra trên bề mặt ghép .

                     .1 ) = 1 + 0,6.(2,6 – 1) = 1,96

Thay các trị số vừa tìm được vào công thức .


số an toàn cho phép thường bằng 1,5 đến 2,5 

 + Tại mặt cắt 3-3 : d =48  mm

       Vì trục quay nên ứng suất thay đổi theo chu kỳ đối xứng:

 Do bộ truyền làm việc 1 chiều nên ứng suất tiếp biến đổi theo chu kỳ mạch động:

    ...............................

 Giới hạn mỏi uốn và xoắn:

............................................                  Với : Mu =328235   N.mm

                                              W = 3660    (mm. )    (bảng 7-3b)

   .....................................

Ta chọn hệ số .và . theo vật liệu đối,với thép các bon trung bình:

     .= 0,05 ; .= 0,1

     Hệ số tăng bền: .= 1

    Chọn các hệ số .............

    Theo bảng 7-4 .................

    Theo bảng 7-8, tập trung ứng suất do rãnh then .....

.......................

    Tập trung ứng suất do lắp căng, với kiểu lắp ta chọn T3 áp suất sinh ra trên bề mặt ghép .      tra bảng 7-10 ta có:     .= 2,7 .

       ...

   Thay các trị số vừa tìm được vào công thức .


Hệ số an toàn cho phép thường bằng 1,5 đến 2,5

+ Tại mặt cắt 5-5 : d =64  mm

       Vì trục quay nên ứng suất thay đổi theo chu kỳ đối xứng:

    Do bộ truyền làm việc 1 chiều nên ứng suất tiếp biến đổi theo chu kỳ mạch động   

......

 Giới hạn mỏi uốn và xoắn:

           . = 0,45. 600 = 270 .  (Trục bằng thép 45 : .=600   . )

            .= 0,25.600 = 150 .

.                  Với : Mu =125670   N.mm
                                              W =4660    (mm........ )    (bảng 7-3b)

             ...................

Ta chọn hệ số...........theo vật liệu đối,với thép các bon trung bình:

     .................= 0,1

     Hệ số tăng bền: ......= 1

    Chọn các hệ số :

    Theo bảng 7-4 .............= 0,7 3.

    Theo bảng 7-8, tập trung ứng suất do rãnh then ..............= 1,5

     Tỷ số: ...............= 1,96 ; ..............= 2,05

    Tập trung ứng suất do lắp căng, với kiểu lắp ta chọn T3 áp suất sinh ra trên bề mặt ghép............30 ............,       tra bảng 7-10 ta có:   ..........= 2,7 .

             ..........= 1 + 0,6.( ...-1 ) = 1 + 0,6.(2,7 – 1) = 2,02

   Thay các trị số vừa tìm được vào công thức .....

......................................

 Hệ số an toàn cho phép thường bằng 1,5 đến 2,5

                                          §Bài 8 :  TÍNH THEN

* Để cố định bánh răng theo phương tiếp tuyến, nói cách khác là để truyền momen xoắn và chuyển động từ trục đến bánh răng hoặc ngược lại ta  dùng then.

 + Đối với  trục I để lắp then là: d= 30 mm

- Tra bảng 7-23 ta chọn then có:  b= 10 ;  h = 8 ;  t = 4,5 ;  t1= 3,6 ;  k = 4,2

- Chiều dài then : l = 0,8lm = 0,8.1,2d = 0,8.1,2.30 = 30,72  mm

 . Kiểm nghiệm sức bền dập theo công thức:

  .................................

    ở đây : Mx = 57695    N.mm
                   d = 30             mm
                   k = 4,2              mm
                    l =  30,7           mm.................

   Kiểm nghiệm sức bền cắt theo công thức:

.........................

        ở đây :  Mx=57695    N.mm
                                   b = 10             mm
                       d = 30              mm
                       l =  30,7              mm.............

 +Đối với trục II:    Có thể chọn  then cùng kích thước

    - Đường kính trục để lắp then : d = 48   mm

    - Tra bảng 7-23 ta chọn then co :  b = 10 ;  h = 8 ; t = 4,5 ;  t1 = 3,6 ;  k=4,2

    - Chiều dài then : l =0,8lm = 0,8.1,2d = 0,8.1,2.48 = 35  mm

    - Kiểm nghiệm sức bền dập theo công thức:

           ...............................................

               Mx = 196100   N.mm
                 d =  48            mm  ,    b = 16        mm  
                 k = 4,2             mm

  - Kiểm nghiệm sức bền cắt theo công thức :
           Mx= 196100      N.mm
            d = 48                mm
            b = 10                mm

             l =  35               mm
  
  +  Đối với truc III :

    -  Đường kính trục III để lắp then  là : d = 64   mm

    - Tra bảng 7-23 ta chọn then co :  b = 12 ;  h = 8 ;  t = 4,5 ;  t1 = 3,6  ;  k = 4,4

    - Chiều dài then : l = 0,8lm = 0,8.1,2d = 0,8.1,2.64 = 58 mm

    . Kiểm nghiệm sức bền dập theo công thức:            .

                    Mx =497600     N.mm
                       d =  64               mm
                       k =  4,4              mm
                       l =  58              mm
             ..

     .   Kiểm nghiệm sức bền cắt theo công thức:        .
                    Mx = 497600                N.mm
                      d = 64                           mm
                      b = 12                           mm
                      l =  58                           mm

 

§ Bài 9 : THIẾT KẾ GỐI ĐỠ TRỤC

 * Trục II và trục III có lực dọc trục tác dụng nên ta chọn ổ bi đỡ chặn, còn đối với trục I chọn ổ bi đỡ.

      + Sơ đồ chọn ổ cho trục I :

                  RA = ............ = 2594 N

                  RB = ........... = 1948  N

         - Tính cho gối đỡ A vì có lực RA lớn.

         - Tính C theo công thức (8-1)  :  C = Q(nh)...
               và Q theo công thức (8-2) :  Q = (KvR+mA).KnKt
             Trong đó :  Q : tải trọng tuơng đương           (daN)
                                n  : số vòng quay của ổ              (vòng/phút)
                                h  : thời gian phục vụ                  (giờ )
                                R : tải trọng ướng tâm                 (daN)
                               A  : tải trọng dọc trục                   (daN)
                               m : hệ số chuyển tải dọc trục về tải trọng hướng tâm
                               Kt : hệ số tải trọng động               (bảng 8-3)
                               Kn : hệ số nhiệt độ                        (bảng 8-4)
                               k: hệ số xét đến vòng nào của ổ là vòng quay (bảng 8-5)
            Do A= 0 nên Q được tính theo công thức : Q= R.Kv.Kn .Kt = RA = 2594  N
                                                                                     = 259,4  (daN)
                       và : n = 584  (vòng /phút)
                              h = 2.6.300.5 = 18000   (giờ)
                  . C = 259,4.(584.18000)....  = 33150
     - Tra bảng 14-P ứng với d = 30 mm , chọn ổ bi đỡ có kí hiệu 31308 có D = 90 mm,           B = 23  mm, và Cbang= 48000

    + Sơ đồ chọn ổ cho trục II :

       -  Dự kiến chọn trước góc ....= 160  (kiểu 36000)

        - Hệ số khả năng làm việc tính theo công thức(8-1)  :     C = Q(n.h)0,3 .... Cbảng

                 Trong đó :    n = 188                                 (vòng / phút)

                                      h = 2.6.300.5 = 18000          (giờ)

                                     Q = (Kv.R + m.At).Kn.Kt

                         Với   :  m = 1,5  hệ số an toàn          (bảng 8-2)

                                     Kt = 1,2 tải trọng tỉnh            (bảng 8-3)

                                    Kn = 1 nhiệt độ làm việc dưới 1000C  (bảng 8-4)

                                    Kv = 1 vòng trong của ổ quay              (bảng 8-5)

             RC = ...............= 5489   N
             RD =............= 5489   N

             SC = 1,3.RC.tg... =  1,3.5489.0,2867   = 2046  N
             SD = 1,3.RD.tg... =  1,3.5489.0,2867   = 2046  N

    - Tổng lực dọc trục:

               At1 = SC – Pa4 – SD = 2046 – 380 246 = -380  < 0

    - Như vật At1 hướng về gối trục bên phải, vì lực hướng tâm ở hai gối trục bằng nhau,    nên ta chỉ tính đối với gối trục bên trái (ở đây lực Q lớn hơn) và ta chọn ổ trục này cho  gối trục này, còn gối trục bên kia lấy ổ cùng lọai.

              QD = (Kv.RD + m.At2).Kn.Kt
                              
= (1.5489+1,5(-380)).1,2.1 = 5886    N =  588,6  daN

           ...C = Q(n.h)0,3 = 588,6.(188.18000)0,3 = 53536

       - Tra bảng 17P  ứng với d = 35 mm, ta chọn ổ bi đở chặn có ký hiệu  36309, có
   D = 72  mm, B = 19  mm   và Cbảng= 57000

        + Sơ đồ chọn trục III :

             - Dự kiến chọn trước : ... = 16..
             - công thức giống như trục II

             - Ở đây  n = 73     (vòng / phút )

                     RE = .. = .. =  4064  N
                     RF = .. = .. =  4064  N
                     SE = 1,3.RE.tg..  = 1,3.4064.0,2867 = 1508  N

                     SF = 1,3.RF.tg... =  1,3.4064.0,2867 =  1508  N

            - Tổng lực dọc trục :

                    At = SE + Pa5 – SF = 1508+380 -1508 = 380 N  > 0

           - Như vật At  hướng về gối trục bên phải, vì lực hướng tâm ở hai gối trục bằng     nhau, nên ta chỉ tính đối với gối trục bên phải (ở đây lực Q lớn hơn) và ta chọn ổ trục này cho gối trục này, còn gối trục bên kia lấy ổ cùng lọai.

                       QF = (Kv.RF + m.At3).Kn.Kt
                                          
= (1.4064+1,5.380).1.1,2 = 559 N = 553,9  daN

                   ....C = QF(n.h)0,3 = 553,9.(73.18000)0,3 = 379337

           - Tra bảng 17P ứng với d = 50  mm , ta chọn ổ bi đở chặn  có ký hiệu 36308 có    D = 90  mm, B = 23  mm và Cbảng= 48000


§Bài 8 : CẤU TẠO VỎ HỘP VÀ NHỮNG CHI TIẾT KHÁC

 • Vỏ hộp:

Chọn vỏ hộp đúc, mặt ghép giữa nắp và thân là mặt phẳng đi qua đường tâm các trục để việc lắp được dễ dàng.

Bảng 10-9 cho phép ta tính được kích thước các phần tử cấu tạo của vỏ hộp :

 • Chiều dày thành thân hộp :

....... = 0,025A + 5 mm = 0,025.168 + 5 = 10 mm

 • Chiều dày thành nắp hộp:

- = 0,02A + 5 mm = 0,02. 184+ 5 = 9 mm

 • Chiều dày mặt bích dưới của thân hộp:

b = 1,5-= 1,5. 10 = 15 mm

 • Chiều dày mặt bích trên của nắp hộp :

b1 = 1,5- = 1,5.9 = 13,5  mm

 • Chiều dày đế hộp không có phần lồi:

P = 2,35. - = 2,35.10 = 24 mm

 • Chiều dày gân thân hộp:

m = (0,85-1) -= 8 mm

 • Chiều dày gân  ở nắp hộp:

m1 = (0,85-1) - = 7 mm

 • Đường kính bulông nền:

dn = 0,036A + 12 mm = 0,036.184+ 12 = 18 mm

 • Đường kính các bulông khác:
  • Ở cạnh ổ: d1 = 0,7dn , lấy d1 = 16 mm
  • Ghép nắp vào thân: d2 = (0,5-0,6)dn = 11 mm
  • Ghép nắp ổ: d3 = (0,4-0,5)dn = 9 mm
  • Ghép nắp cửa thăm: d4 = (0,3-0,4)dn = 7 mm

Đường kính bulông vòng chọn theo trọng lượng của hộp giảm với khỏang cách trục A của  3 cấp 167 × 168  ta chọn bulông M16

Số lượng bulông nền: n = 

Trong đó:        L- chiều dài hộp lấy sơ bộ bằng 900 mm

                        B – chiều rộng hộp lấy sơ bộ bằng 350 mm

  n =   = 5 , lấy n = 6 bulông

§Bài : 9   BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC

Do vận tốc nhỏ nên chọn phương án ngâm các bánh răng trong hộp dầu. Sự chênh lệch về bán kính giữa bánh răng bị dẫn thứ 2 và thứ 5,6 là 11,5  Vì mức dầu thấp nhất phải ngập  chiều cao bánh răng thứ 2 nên đối với bánh răng 5,6 chiều sâu ngâm dầu là khá lớn.
 Vì  vận tốc (v=1,5 m/s) nên tổn hao công suất để khoấy dầu là không đánh kể. Theo bảng 10-7 chọn độ nhớt của dầu để bôi trơn bánh răng ở 500C là 116 centistốc hoặc 16 độ Engle và theo bảng 10-20 ta chọn lọai dầu AK20.

Close