Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

TẬP HỢP CÁC CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

mã tài liệu 000
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả TẬP HỢP CÁC CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
giá 0 VNĐ
đồ án ngưng giao dịch

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

TẬP HỢP CÁC CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

I – BẢN VẼ CHI TIẾT
1) Chức năng làm việc của chi tiết. Các điều kiện làm việc đặc biệt của chi tiết. Nêu các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của chi tiết
2) Tình bày tính chất của vật liệu chi tiết, có thể thay thế bằng vật liệu nào khác, tại sao?
3) Phân tích cơ sở chọn phương pháp chế tạo phôi và ưu nhược điểm của phương pháp đó
4) Trình bày các phương pháp kiểm tra các YCKT như độ không song song, độ không vuông góc, độ không đồng tâm, …(trân bản vẽ)
5) Có mấy dạng sản xuất, đặc trưng của các dạng sản xuất là gì?
6) Trình bày các phương án xác định dạng sản xuất
7) Tính công nghệ trong kết cấu là gì, đánh giá tính công nghệ trong kết cấu thông qua các thông số gì?
8) Hãy đánh giá tính công nghệ của chi tiết đã cho
9) Đánh giá tính hợp lý của các thông số như độ nhám bề mặt, dung sai kích thước, sai số hình dáng và vị trí của các bề mặt theo chức năng làm việc của chi tiết.
10)Trình bày phương pháp và chế độ nhiệt luyện để đạt độ cứng yêu cầu
11)Để đạt độ bóng ghi trên bản vẽ của các bề mặt phải sử dụng phương pháp gia công nào?
II - BẢN VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN CÔNG
12)Nêu khả năng đạt các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết đã cho trong quá trình gia công cơ.
13)Trình bày cơ sở chọn chuẩn thô. Có mấy nguyên tắc chọn chuẩn thô?
14)Trình bày cơ sở chọn chuẩn và trình tự sử dụng các mặt chuẩn trong quy trình công nghệ đã thiết kế
15)Phân tích sơ đồ gá đặt (định vị và kẹp chặt) ở tất cả các nguyên công (số bậc tự do đã bị khống chế, các bậc tự do chưa bị khống chế)
16)Xác định sai số chuẩn của tất cả các nguyên công như thế nào
17)Trình bày nguyên tác chung khi xác định sơ đồ kẹp chặt và chọn cơ cấu kẹp chặt
18)Kích thước gia công trên các nguyên công có sai số chuẩn và sai số kẹp chặt không? Giá trị của các sai số này bằng bao nhiêu?
19)Trình bày phương pháp chung tính các thành phần của sai số gá đặt
20)Khi nào thì sai số chuẩn và sai số kẹp băng không? Trong trường hợp nào thì sai số kẹp chặt là là lớn nhất.
21)Phân biệt phay thuận và phay nghịch
22)Ưu nhược điểm của các phương pháp phay mặt phẳng, khi nào nên dùng dao phay mặt đầu, khi nào lên dùng dao phay trụ.
23)Then dẫn hướng của đồ gá phay có tác dụng gì?
24)Tại sao phải dùng cữ so dao khi phay và bạc dẫn dụng cụ khi khoan
25)Có những loại bạc dẫn nào, điều kiện dùng những loại bạc dẫn đó thế nào?
26)Khoảng cách từ mặt đầu bạc dẫn đến mặt đầu phôi được xác định như thế nào?
27)Trong trường hợp gia công đồng thời bằng nhiều dao thì chế độ cắt xác định như thế nào?
28)Việc tập trung và phân tán nguyên công có liên quan gì với các dạng sản xuất cụ thể?
29)Sơ đồ định vị trên các nguyên công được chọn trên cơ sở nào?
30)Phân biệt các phương pháp khoan, khoét, doa, doa thường, doa tinh,…
31)Tại sao phải chia quá trình gia công thành các bước và các nguyên công?
32)Các nguyên tắc cơ bản khi xác định nguyên công công nghệ là gì?
III - BẢN VẼ ĐỒ GÁ
33)Trình bày nguyên lý làm việc của đồ gá
34)Nêu cơ sở chọn cơ cấu kẹp trên đồ gá đã thiết kế. Phương và chiều của lực kẹp đã tối ưu hay chưa?
35)Trình tự các bước cần thực hiện khi gá đặt chi tiết lên đồ gá dã thực hiện thế nào? Gá đặt và tháo gỡ chi tiết dễ dàng không?
36)Nguyên tắc phân biệt các loại đồ gá
37)Sự khác biệt cơ bản giữa các loại đồ vạn năng, chuyên dụng hay điều chỉnh là gì?
38)Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của đồ gá dựa trên cơ sở nào? Cho biết phương pháp kiểm tra các yêu cầu đó?
39)Trình bày vai trò của các chốt định vị khi lắp ráp đồ gá?
40)Trình bày phương pháp điều chỉnh đồ gá khi lắp ráp để đạt yêu cầu kỹ thuật
41)Những chi tiết nào của đồ gá cần nhiệt luyện tại sao?
42)Những chi tiết nào của đồ gá được chọn theo tiêu chuẩn, những chi tiết nào được chế tạo theo kết cấu?
43)Trình bày phương pháp xác định vị trí của đồ gá khi gá đặt nó trên máy
44)Trình bày cơ sở chọn chế độ lắp ghép của các mối lắp được ghi trên bản vẽ đồ gá
45)Trình bày thứ tự lắp ráp của các phần tử đồ gá
46)Đồ gá gia công gồm các phần tử cơ bản gì?
47)Nguyên tắc chung khi thiết kế đồ gá
48)Trình tự các bước thiết kế sơ đồ gá đặt?
49)Vị trí tương đối của chốt trám và chốt trụ phải thế nào?
50)Ở các nguyên công tiện khi nào dùng mũi tâm di động và khi nào dùng mũi tâm cố định?
51)Có gì xảy ra khi thay đổi thứ tự của các nguyên công gia công trên sơ đồ nguyên công?
52)Chốt tỳ phụ có tham gia định vị không? Khi nào cần dùng chốt tỳ điều chỉnh?
53)Đồ gá đã thiết kế có đảm bảo được năng suất ứng với lượng dư đặt ra hay không?
54)Đồ gá có đảm bảo được độ chính xác hay không?
55)Bản vẽ đồ gá sinh viên đang thực hiện thuộc loại đồ gá nào? Tại sao?

Close