Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Thiết kế cơ cấu kẹp bằng cam lệch tâm trên phần mềm 3D Inventor

mã tài liệu 100000000004
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 350 MB file thiết kế Thiết kế cơ cấu kẹp bằng cam lệch tâm trên phần mềm 3D Inventor và nhiều tài liệu tham khảo liên quan
giá 495,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

350 MB file thiết kế Thiết kế cơ cấu kẹp bằng cam lệch tâm trên phần mềm 3D Inventor và nhiều tài liệu tham khảo liên quan

Close