Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Thiết kế 3D máy tiện công nghiệp với đầy đủ các chi tiết 3d kỹ thuật SOLIDWORKS (cung cấp file Solidworks)

mã tài liệu 300601300068
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 113 MB Bao gồm file 3D máy tiện công nghiệp với đầy đủ các chi tiết 3d kỹ thuật SOLIDWORKS được thiết kế với các bộ phận bên trong. Các chi tiết bên trong. Các định dạng file được cung cấp: STEP, và nhiều tài liệu tham khảo khác. Phần mềm mở: SOLIDWORKS 2020, CREO 7.0... , STEP nên mở được với nhiều phần mềm thiết kế 3D thông dụng
giá 895,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

 Thiết kế 3D máy tiện công nghiệp với đầy đủ các chi tiết 3d kỹ thuật SOLIDWORKS (cung cấp file Solidworks)


Để thiết kế 3D máy tiện công nghiệp với đầy đủ các chi tiết kỹ thuật 3D, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Đặt yêu cầu: Xác định các yêu cầu cụ thể của máy tiện công nghiệp, bao gồm các tính năng và chức năng mong muốn.

  2. Thu thập thông tin: Tìm hiểu thêm về các nguyên tắc hoạt động của máy tiện và các chi tiết kỹ thuật liên quan, như động cơ, dụng cụ cắt và các thiết bị điều khiển.

  3. Xây dựng khung máy: Bắt đầu với việc tạo khung máy, bao gồm các thành phần chính như bàn làm việc, đầu tiện và đầu mài.

  4. Thiết kế chi tiết: Tạo các bộ phận nhỏ hơn của máy, bao gồm các động cơ, vòng bi, trục, bánh răng và các bộ phận khác. Sử dụng phần mềm CAD (Computer-Aided Design) để tạo mô hình 3D của từng chi tiết.

  5. Lắp ráp: Sắp xếp các chi tiết đã thiết kế một cách hợp lý để tạo thành mô hình 3D hoàn chỉnh của máy tiện.

  6. Kiểm tra và hiệu chỉnh: Kiểm tra ràng buộc, sự cứng cáp và các tính năng của máy tiện công nghiệp. Điều chỉnh các thông số nếu cần thiết để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

  7. Tạo bản vẽ kỹ thuật: Tự sản xuất các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bao gồm các thông số kỹ thuật, lắp ráp và bảng ký hiệu.

 

Close