Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

THIẾT KẾ QUY TRÌNH SỬA CHỮA CHỐT BẠC ĐẠN VÀ THEN HOA

mã tài liệu 100400300269
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, file 2D , ,......, quy trình công nghệ sửa chữa, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá sửa chữa và nhiều tài liệu liên quan đến đồ án này....
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ QUY TRÌNH SỬA CHỮA CHỐT BẠC ĐẠN VÀ THEN HOA, đồ án môn học công nghệ chế tạo máy THIẾT KẾ QUY TRÌNH SỬA CHỮA CHỐT BẠC ĐẠN VÀ THEN HOA

THIẾT KẾ QUY TRÌNH SỬA CHỮA CHỐT BẠC ĐẠN VÀ THEN HOA

Close