Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Tổng hợp bài giảng tiện CNC

mã tài liệu 300500100014
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 200 MB Bao gồm tất cả file power point, word , FILE lập trình, clip vận hành và nhiều tài liệu liên quan kèm theo đồ án này...
giá 200,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Tổng hợp bài giảng tiện CNC:

 

Close