Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Câu hỏi Công Nghệ Chế Tạo Máy TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN NGUYÊN CÔNG là gì

mã tài liệu 100400300501
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả Câu hỏi Công Nghệ Chế Tạo Máy TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN NGUYÊN CÔNG là gì
giá 0 VNĐ
đồ án ngưng giao dịch

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Câu hỏi ôn tập Môn học : Công Nghệ Chế Tạo Máy và Đồ Gá 

Câu hỏi Công Nghệ Chế Tạo Máy TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN NGUYÊN CÔNG là gì

1.1                         –  TẬP TRUNG VÀ PHÂN TÁN NGUYÊN CÔNG:

1.1.1 –  Phương Pháp Tập Trung Nguyên Công:

Tập trung nguyên công có nghĩa là bố trí nhiều bước công nghệ vaò một nguyên công và được thực hiện trên một máy. Thông thường tập trung nguyên công được thực hiện đối với các bước công nghệ gần giống như nhau như: khoan, khoét, doa, cắt ren hoặc tiện ngoài, tiện trong…

Phương pháp tập trung nguyên công được ứng dụng cho những chi tiết phưc tạp có nhiều bề mặt cần gia công. Để gia công các loại chi tiết này người ta phải dụng máy có năng suất cao. Đó là máy tổ hợp, máy có nhiều trục chính. Trong trường hợp này thời gian gia công một chi tiết bằng thời gian gia công trên một trục chính. Năng suất gia công tăng lên nhờ gia công song song và sự trùng hợp thời gian máy. Thời gian phụ bằng thời gian quay của bàn máy đi một vị trí. Ngoài các máy tổ hợp và máy nhiều trục chính ra người ta còn dùng các máy nhiều dao để thực hiện gia công theo phương pháp tập trung nguyên công.

Ngoài năng suất cao ra, phương pháp tập trung nguyên công còn cho phép nâng cao hệ số sử dụng mặt bằng sản xuất. tuy nhiên phương pháp này dùng máy có độ phức tạp cao và điều chỉnh máy cũng rất khó khăn.

1.1.2 – Phương Pháp Phân Tán Nguyên Công:

Phương pháp phân tán nguyên công có nghĩa là chia qui trình công nghệ ra nhiều nguyên công nhỏ, mỗi nguyên công được thực hiện trên một máy. Trong trường hợp này người ta sử dụng các máy thong dụng, các dụng cụ tiêu chuẩn và các trang thiết bị đơn giản. Nhờ những nét đặc trưng đó mà phương pháp phân tán nguyên công có tính linh hoạt cao, cụ thể là quá trình chuyển đổi đối tượng gia công được thực hiện nhanh chóng và chi phí không đáng kể.

Hiện nay trong lĩnh vực chế tạo máy, nhìn chung người ta có xu hướng áp dụng phương pháp tập trung nguyên công trên cơ sở tự động hóa sản xuất nhằm tăng năng xuất lao động, rút ngắn chu kỳ sản xuất, giảm chi phí điều hành và lập kế hoạch sản xuất. Còn phương pháp phân tán nguyên công chỉ áp dụng qui mô sản xuất lớn nếu trình độ sản xuất kém nhìn từ góc độ kỹ thuật sản xuất.

Close