Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ NGHIÊNG ẮN KHỚP VỚI BÁNH RĂNG NGHIÊNG ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O45

mã tài liệu 100700200033
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm tất cả file CAD, 2D, thuyết minh, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong hộp giảm tốc, kết cấu, động học hộp giảm tốc.....Ngoài ra còn kèm theo nhiều tài liệu hướng dẫn thiết kế và chọn trục, chọn bánh răng, ổ lăn,......tính ứng suất trục, tính lực...
giá 100,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ NGHIÊNG ẮN KHỚP VỚI BÁNH RĂNG NGHIÊNG  ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O45,bánh răng nghiêng, hộp giảm tốc đồng trục, khai triển, thuyết minh hộp giảm tốcBỘ MÔN:CHI TIẾT MÁY.

 

MỤC LỤC

 

Đề bài                                                                                                                            

I.CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN                                                                 II.THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

 1. Thiết kế bộ truyền động đai thang  
 2. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh                                                        
 3. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm                                                         

III.TINH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN                                                                             

 1. Trục I                                                                                                            
 2. Trục II                                                                                                             
 3. Trục III                                                                                                             
 4. Tính chính xác trục                                                                                         
 5. Tính then                                                                                                         

IV. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ TRỤC

 1. Trục I                                                                                                              
 2. Trục II                                                                                                             
 3. Trục III                                                                                                           
 4. Vẽ kết cấu trục                                                                                              

 V.CẤU TẠO HỘP VỎ VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC                                                                

                                  ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY

                                                    -A .Đầu đề: THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

 II Các thông số ban đầu.

 1. Lực  vòng trên xích tải :       2P(N)     : 3200
 2. Vận tốc xích tải :       V(m/s)  :   0,8
 3. Số răng đĩa xích:                    Z(răng ):   11
 4. Bước xích                                  t(mm)    :90

           e.   Số năm làm việc                   a(năm)   :    5

Ghi chú:   Năm làm việc 300 ngày , ngày 2 ca, 1 ca 8 giờ

                      Sai số cho phép về tỉ số truyền Di =2¸3%

III.Đặc điểm của tải trọng .

 • Va đập nhẹ.    
 • Quay một chiều.

  B.Khối lượng cụ thể.

 • Một bản thuyết minh về tính toán.
 • Một bản vẽ lắp hộp giảm tốc (khổ Ao).
 • Một bảng vẽ chế tạo (khổ A3 ­hoặc A4)

BẢN THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY-THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ.

 

A.Các thông số.

             +Lực vòng trên xích tải: 2P = 3200 (N).

             +Vận tốc xích tải          : V = 0,8 (m/s).

1.Chọn động cơ:

              Gọi N  : Công suất trên xích tải.

                     h   : Hiệu suất chung.

                     Nct : Công suất làm việc.

             Ta có             Nct =
           trong đó         N  ==(kw)

       HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ NGHIÊNG ẮN KHỚP VỚI BÁNH RĂNG NGHIÊNG ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O45,bánh răng nghiêng, hộp giảm tốc đồng trục, khai triển, thuyết minh hộp giảm tốc               

                                    h =hđ.h2br.h4ol. hnt.
           Theo bảng (2-1).

                   đ =0,94        => Hiệu suất của bộ truyền đai

                    br =0,97   => Hiệu suất bộ phận truyền bánh răng.

                    ol =0,995 => Hiệu suất một cặp ổ lăn.

nt =1   =>Hiệu suất của khớp nối với tải xích.

                    h   =
                =>Nct =(kw)

-Theo nguyên lý làm việc thì công suất động cơ phải lớn hơn công suất   làm   việc (ứng với hiệu suất của động cơ) do đó ta phải chọn động cơ có công suất lớn hơn công suất làm   việc.

-Theo bảng 2P động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu A02(A0p2)

-Vậy ta chọn động cơ ký hiệu A02-41-4 công suất động cơ Nđc=4(kw) số vòng quay động cơ là 1450 vòng/phút,hiệu suất 86%.

2.Phân phối tỉ số truyền.

    -Trạm dẫn động cơ khí gồm có 2 bộ truyền.

    -Bộ truyền ngoài hộp :Bộ truyền đai

    -Bộ truyền trong hộp 2 cấp bánh răng trụ răng nghiêng.

                                    i = .

                nđc : Số vòng quay của động cơ.

                nxt    : Số vòng quay của xích tải.

                nxt =   (vòng/phút).

                i=

    + ih  :Tỉ số truyền của các bộ truyền trong hộp.

    +inh :Tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp (đai).

    Ta có:

               ih  = in.ic =     11,96
               inh

       =>   ich  = in.ic. iđ

chọn      iđ= (2¸3) => iđ = 2,5

               ih   =......

               ih     =  in.ic =11,96
               in    =  (1,2¸1,3) ic => ic = .

         => ic     =  3,15
               in     =  3,8.  

      tỉ số truyền.
                                     in = 3,8.

                         ic = 3,15.
                         iđ = 2,5.
 

 

Trục động cơ

I

II

III

IV

 

i

iđ = 2,5

in = 3,8

ic = 3,15

int = 1

n

1450

580

152,63

48,45

48,45

N

2,94

2,76

2,66

2,57

2,54

Mx

19363,45

45444,83

166435,17

506573,79

500660,48

                 


                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Thiết kế bộ truyền đai

1.Chọn loại đai:

 Giả thiết vận tốc của đai v > 5 m/s N=2,94 kW,có thể dùng đai loại A hoặc O hoặc H.

Ta tính cả ba phương án ,chọn phương án nào có lợi hơn.

 • Tiết  diện đai                                                           O                   A                H 
 • Kích thước tiết diện đai a*h (m) (bảng 5-11)    10.....6             13.....8           17....10,5
 • Diện tích tiết diện F (mm....)                               47                    81                  138

2/ Định đường kính bánh đai nhỏ : theo bảng 5-14

            D.... mm                                                                 100                  140               200

            Kiểm nghiệm vận tốc của đai

            V = ... = 0,0759....D1 (m/s)                   7,6                  10,64             15,2         

...(m/s)

3/ Đừơng  kính của bánh đai lớn

            ... = 1,96.....D1 (mm)               245                  343                490

Chọn D....theo tiêu chuẩn bảng (5-15): (mm)                 250                  360                  500

Số vòng quay thực của n...(trục bị dẫn ):

  ..... = ... (vòng/phút)     568                  553                  568                

 • Tỉ số truyền  i = ....                                             2,55               2,62                  2,62     

4/ Chọn sơ bộ khoản cách trục A theo công thức (5-16)

                        A =... (mm)                                      250                360                   500

5/ Tính chiều dài đai(L)theo khoảng cách trục A sơ bộ:

            L=..... (mm)             1072              1539                 2145

 • Chọn L theo tiêu chuẩn bảng (5-12): (mm)         1085              1533                 2240
 • Kiểm nghiệm số vòng chạy u trong 1 giây

             U=....                                                                7,0                6,9                    6,8

                 Đều nhỏ hơn U....=10

 

6/ xác định chính xác khoảng cách trục A theo chiều dai đai L

                A=....

                A (mm)                                                                 257              357                   550

            Vậy khoảng cách Athỏa diều kiện

                                       khoảng cách nhỏ nhất cần thiết để mắc đai

A....= A - 0.015L  (mm)                                           241              355                  516

 • Khoảng cách lớn nhất cần thiết để tạo lực căng

A...= A + 0.03L    (mm)                                          290              403                  617

7/ Tính góc ôm

8/Xác định số đai cần thiết(z):

Chọn ưng suất căng ban đầu =1,2(N/mm) và theo Dtra bảng (5-17) tìm được ứng  cho phép N/mm                                                                  1,65                 1,7                 1,74

            Các hệ số

 • Hệ số tải C (bảng 5-6)                                            0,9                 0,9                   0,9
 • Hệ số ảnh hưởng đến                                       0,92              0,89                  0,92
 • Hệ số ảnh hưởng đến vận tốc                             1,0                 1,0                   0,94

                                                       6,0                2,5                    1,0

9/ Định các kích thước chủ yếu của bánh đai    

           A :   h= 3,5   , t = 16      , s = 10

           O  :  h= 2,5   , t = 12      , s = 8

            B =                                                         76                 52                     25

 • Đường kính ngòai bánh đai (CT 5-23)

Bánh dẫn :  D                                         105              147                    210              210

Bánh bị dẫn:D                                         255               367                  510

10/ Tính lực căng ban đầu Svà lực tác dụng lên trục R

                                                       56                 97                    166

            R = 3                                                         967              833                    480

Kết luận chọn phương án dùng bộ truyền đai H vì có tỉ số truyền sai số nhỏ hơn.Lực tác dụng lên trục nhỏ.

 

C.THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN CẤP NHANH.

1.Chọn vật liệu chế tạo bánh răng.

+Bánh nhỏ :Thép 45 thường hóa.

                ĩbk = 600  N/mm

                ĩch  = 300 N/ mm

Độ rắn HB=200,phôi rèn giả thiết đường kính phôi dưới 100 mm

+Bánh lớn: Thép 35 thường hóa .

                ĩbk = 500  N/mm

                ĩch = 260  N/mm

Độ rắn HB = 170, phôi rèn giả thiết đường kính100 ÷ 300 mm

2.Địnhng suất cho phép .

  +Số chu kỳ làm việc của bánh lớn .

T=5 năm, mỗi năm 300 ngày, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 8 giờ nên

 +Số chu kỳ làm việc của bánh  nhỏ :

Hệ số chu kỳ ứng suất.    

+Ứng suất tiếp xúc cho phép.

+Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh nhỏ

+Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh lớn

*Xác định ứng suất mỏi cho phép.

Để xác định ứng suất uốn cho phép, lấy hệ số an toàn n = 1,5 ; hệ số tập trung ứng suất ở chân răng k= 1,8 (vì l phơi rn , thp thường hóa ), giới hạn mỏi của thép 45 là:

                          (N/mm2)

của thp 35 l:  (N/mm2)

+ Để xác định ứng suất cho phép lấy hệ số an toàn    n =1.5

+Hệ số tập trung ứng suất chân răng                           Kĩ = 1,8

Vì bánh răng quay một chiều (răng làm việc 1 mặt).

+ Đối với bánh nhỏ của ứng suất uốn cho phép.

+ Đối với bánh lớn của ứng suất cho phép.

3. chọn  sơ bộ hệ số dạng răng : k = 1,3

4. Chọn  hệ số chiều rộng bánh răng:

5.Tính khoảng cách trục (công thức 3-10) trang

6.Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng.

...

Với V = 2,3m/s  theo bảng (3-11) trang 46,ta chọn cấp chính xác 9.

       V = 2,3m/s ..m/s.

7.Định chính xác tải trọng k

Do tải trọng K không đổi và độ rắn của các bánh răng HB<350 nên Ktt = 1

Giả sử b >....,  cấp chính xác là 9,vận tốc vòng v < 3 m/s

Tra bảng (3-14) trang 48, tìm được Kđ = 1,2 ; V=3÷8m/s.

               .....

Vì K không chênh lệch so với dự đoán,nên không tính lại khoảng cách trục   A, nên ta lấy A =152mm.

8. Xác định Modun, số răng , góc nghiêng của răng và chiều rộng bành răng:

 Modun pháp:

      m...= (0,01 ÷ 0,02)A = (0,01 ÷ 0,02)152 = (1,52 ÷ 3,04) (mm)

Tra bảng (3-1) trang 34 Lấy m...=3 (mm)

Chọn sơ bộ góc nghiêng =10.....  cos  = 0,985

+Tổng số răng 2 bánh :

                Z.....

lấy .

+Số bánh răng nhỏ :

                 Z.....(răng)

Lấy Z1=21 răng

+Số bánh răng lớn:       

                Z..... = 79 (răng)

Lấy Z2=79 răng

+Chiều rộng bánh răng.

                b =... (mm)

            chọn b = 48 mm

+Tính chính xác góc nghiêng 

               cos  = ..

             =>     = ..

+Chiều rộng b thỏa mãn điều kiện.

               b........ b thỏa.

  9.Kiểm nghiệm sức bền uốn răng của bánh răng.

 +Tính số răng tương đương của bánh nhỏ (CT3-37).       

               Ztd1 = (răng)

 +Tính số răng tương đương của bánh lớn.       

              Ztd2 = (răng)

 Lấy hệ số dịch dao (bảng 3-18 trang 52)

              y= 0,43

              y= 0,511

lấy hệ số   ” = 1,5

+Công thức kiểm nghiệm sức bền uốn.

+Bánh nhỏ 

+Bánh lớn

10.Các thông số hình học.

Môđun pháp tuyến   mn = 3 (mm.)

Số răng      Z = 21 (răng)

                   Z2 = 79 (răng)

Góc ăn khớp

Góc nghiêng 

+Đường kính vòng lăn:   

+ Đường kính vòng chân răng :

             Di1 = d1 -2,5mn  = 64 – (2,5- 3) = 56,5 (mm)

             Di2 = d2 -2,5mn = 240 - (2,5 - 3) = 232,5 (mm)

Đường kính vòng đỉnh răng

Khoảng cách trục A = 152 mm

Chiều rộng bánh răng b = 48 mm

12. Tính lực tác dụng lên bánh răng(công thức 3-49 trang 54)

  + Lực vòng :

            P = .......= 1420 (N)

     

+ Lực hướng tâm công thức (3-4) trang 54.

D.THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CẤP CHẬM.

1.Chọn vật liệu chế tạo bánh răng.

+Bánh nhỏ :Thép 45 thường hóa.

             Độ rắn HB =190,phôi rèn giả thiết đường kính phôi dưới 100 mm

+Bánh lớn: Thép 35 thường hóa .

Độ rắn  HB=160,phôi rèn giả thiết đường kính phôi 300 ÷ 500 mm

2.Địnhng suất cho phép .

+Số chu kỳ làm việc của bánh lớn .

T=5 năm,mỗi năm 300 ngày,mỗi ngày 2ca,mỗi ca 6 giờ nên

ta có:             T=1440000

Vậy      

+Số chu kỳ làm việc của bánh  nhỏ .

 Với:
n:Số vòng quay trong 1 phút của bánh răng.

U:Số lần ăn khớp khi bánh răng quay một lần(chọn U=1)

T:Tổng số giờ làm việc bánh răng chịu tải trọng không đổi.

Vì N , N  đều lớn hơn N = 10  nên :

Hệ số chu kỳ ứng suất.   

Close