Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG - RĂNG NGHIÊNG ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O45

mã tài liệu 100700200038
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 100Mb bao gồm tất cả file CAD, 2D, thuyết minh, bản vẽ nguyên lý, thiết kế, các chi tiết trong hộp giảm tốc, kết cấu, động học hộp giảm tốc.....Ngoài ra còn kèm theo nhiều tài liệu hướng dẫn thiết kế và chọn trục, chọn bánh răng, ổ lăn,......tính ứng suất trục, tính lực...
giá 100,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

MỤC LỤC

Đề bài:                                                                                                               

I.CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN                                                                

 II.THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

 1. Thiết kế bộ truyền động đai thang  
 2. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh                                                        
 3. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm                                                          

III.TINH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN                                                                             

 1. Trục I                                                                                                           
 2. Trục II                                                                                                             
 3. Trục III                                                                                                            
 4. Tính chính xác trục                                                                                         
 5. Tính then                                                                                                         

IV. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ Ổ TRỤC

 1. Trục I                                                                                                               
 2. Trục II                                                                                                            
 3. Trục III                                                                                                            
 4. Vẽ kết cấu trục                                                                                              

 V.CẤU TẠO HỘP VỎ VÀ CÁC CHI TIẾT KHÁC         

Gồm:

1-Động cơ điện

2-Bộ truyền đai thang

3-Hộp giãm tốc

4-Nối trục

5-Xích tải

 II Các thông số ban đầu.

 1. Lực  vòng trên xích tải :       2P(N)     : 3200
 2. Vận tốc xích tải :       V(m/s)  :   0,8
 3. Số răng đĩa xích:                    Z(răng ):   11
 4. Bước xích                                  t(mm)    :90

           e.   Số năm làm việc                   a(năm)   :    5

Ghi chú:   Năm làm việc 300 ngày , ngày 2 ca, 1 ca 8 giờ

                      Sai số cho phép về tỉ số truyền Di =2¸3%

III.Đặc điểm của tải trọng .

 • Va đập nhẹ.    
 • Quay một chiều.

  B.Khối lượng cụ thể.

 • Một bản thuyết minh về tính toán.
 • Một bản vẽ lắp hộp giảm tốc (khổ Ao).
 • Một bảng vẽ chế tạo (khổ A3 ­hoặc A4)

BẢN THUYẾT MINH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY-THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ.

HỘP GIẢM TỐC 2 CẤP BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG - RĂNG NGHIÊNG ĐƯỜNG KÍNH TRỤC DẪN O45

A.Các thông số.

             +Lực vòng trên xích tải: 2P = 3200 (N).

             +Vận tốc xích tải          : V = 0,8 (m/s).

1.Chọn động cơ:

              Gọi N  : Công suất trên xích tải.

                     h   : Hiệu suất chung.

                     Nct : Công suất làm việc.

             Ta có             Nct =
           trong đó         N  = (kw)

                                                          h =hđ.h2br.h4ol. hnt.
           Theo bảng (2-1).

                    đ =0,94        => Hiệu suất của bộ truyền đai

                     br =0,97   => Hiệu suất bộ phận truyền bánh răng.

                     ol =0,995 => Hiệu suất một cặp ổ lăn.

 nt =1   =>Hiệu suất của khớp nối với tải xích.

                    h   =
                =>Nct =  (kw)

-Theo nguyên lý làm việc thì công suất động cơ phải lớn hơn công suất   làm   việc (ứng với hiệu suất của động cơ) do đó ta phải chọn động cơ có công suất lớn hơn công suất làm   việc.

-Theo bảng 2P động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu A02(A0p2)

-Vậy ta chọn động cơ ký hiệu A02-41-4 công suất động cơ Nđc=4(kw) số vòng quay động cơ là 1450 vòng/phút,hiệu suất 86%.

2.Phân phối tỉ số truyền.

    -Trạm dẫn động cơ khí gồm có 2 bộ truyền.

    -Bộ truyền ngoài hộp :Bộ truyền đai

    -Bộ truyền trong hộp 2 cấp bánh răng trụ răng nghiêng.

                                    i = .

                nđc : Số vòng quay của động cơ.

                nxt    : Số vòng quay của xích tải.

                nxt =   (vòng/phút).

                i=

    + ih  :Tỉ số truyền của các bộ truyền trong hộp.

    +inh :Tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp (đai).

    Ta có:

...............................................................

               ih  = in.ic =  11,96
               inh =

       =>   ich  = in.ic. iđ

chọn      iđ= (2¸3) => iđ = 2,5

               ih   =

               ih     =  in.ic =11,96
               in    =  (1,2¸1,3) ic => ic =.

         => ic     =  3,15
               in     =  3,8.  

      tỉ số truyền.
                                     in = 3,8.

                         ic = 3,15.
                         iđ = 2,5.
 

 

Trục động cơ

I

II

III

IV

 

i

iđ = 2,5

in = 3,8

ic = 3,15

int = 1

n

1450

580

152,63

48,45

48,45

N

2,94

2,76

2,66

2,57

2,54

Mx

19363,45

45444,83

166435,17

506573,79

500660,48

                 


                         
 

 

 

 

 

 

 

 

B.Thiết kế bộ truyền đai

1.Chọn loại đai:

 Giả thiết vận tốc của đai v > 5 m/s N=2,94 kW,có thể dùng đai loại A hoặc O hoặc H.

Ta tính cả ba phương án ,chọn phương án nào có lợi hơn.

 • Tiết  diện đai                                                           O                   A                H 
 • Kích thước tiết diện đai a*h (m) (bảng 5-11)    10--6             13-8           17-10,5
 • Diện tích tiết diện F (mm)                               47                    81                  138

2/ Định đường kính bánh đai nhỏ : theo bảng 5-14

            D mm                                                                 100                  140               200

            Kiểm nghiệm vận tốc của đai

            V =  = 0,0759D1 (m/s)                   7,6                  10,64             15,2         

(m/s)

3/ Đừơng  kính của bánh đai lớn

             = 1,96D1 (mm)               245                  343                490

Chọn Dtheo tiêu chuẩn bảng (5-15): (mm)                 250                  360                  500

Số vòng quay thực của n(trục bị dẫn ):

   =  (vòng/phút)     568                  553                  568                

 • Tỉ số truyền  i =                                              2,55               2,62                  2,62     

4/ Chọn sơ bộ khoản cách trục A theo công thức (5-16)

                        A = (mm)                                      250                360                   500

5/ Tính chiều dài đai(L)theo khoảng cách trục A sơ bộ:

            L= (mm)             1072              1539                 2145

 • Chọn L theo tiêu chuẩn bảng (5-12): (mm)         1085              1533                 2240
 • Kiểm nghiệm số vòng chạy u trong 1 giây

             U=          7,0                6,9                    6,8

                 Đều nhỏ hơn U=10

 

6/ xác định chính xác khoảng cách trục A theo chiều dai đai L

                A=

                A (mm)                                                                 257              357                   550

            Vậy khoảng cách Athỏa diều kiện

                                       khoảng cách nhỏ nhất cần thiết để mắc đai

A= A - 0.015L  (mm)                                           241              355                  516

 • Khoảng cách lớn nhất cần thiết để tạo lực căng

A= A + 0.03L    (mm)                                          290              403                  617

7/ Tính góc ôm

8/Xác định số đai cần thiết(z):

Chọn ưng suất căng ban đầu =1,2(N/mm) và theo Dtra bảng (5-17) tìm được ứng  cho phép N/mm 

      1,65                 1,7                 1,74

            Các hệ số

 • Hệ số tải C (bảng 5-6)                                            0,9                 0,9                   0,9
 • Hệ số ảnh hưởng đến                                       0,92              0,89                  0,92
 • Hệ số ảnh hưởng đến vận tốc                             1,0                 1,0                   0,94

                                                       6,0                2,5                    1,0

9/ Định các kích thước chủ yếu của bánh đai    

           A :   h= 3,5   , t = 16      , s = 10

           O  :  h= 2,5   , t = 12      , s = 8

            B =                                                         76                 52                     25

 • Đường kính ngòai bánh đai (CT 5-23)

Bánh dẫn :  D                                         105              147                    210              210

Bánh bị dẫn:D                                         255               367                  510

10/ Tính lực căng ban đầu Svà lực tác dụng lên trục R

            S=  (N)                                                              56                 97                    166

            R = 3.                                                         967              833                    480

Kết luận chọn phương án dùng bộ truyền đai H vì có tỉ số truyền sai số nhỏ hơn.Lực tác dụng lên trục nhỏ.

C.THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN CẤP NHANH.

1.Chọn vật liệu chế tạo bánh răng.

+Bánh nhỏ :Thép 45 thường hóa.

                ĩbk = 600  N/mm.

                ĩch  = 300 N/ mm.

Độ rắn HB=200,phôi rèn giả thiết đường kính phôi dưới 100 mm

+Bánh lớn: Thép 35 thường hóa .

                ĩbk = 500  N/mm.

                ĩch = 260  N/mm.

Độ rắn HB = 170, phôi rèn giả thiết đường kính100 ÷ 300 mm

2.Địnhng suất cho phép .

  +Số chu kỳ làm việc của bánh lớn .

T=5 năm, mỗi năm 300 ngày, mỗi ngày 2 ca, mỗi ca 8 giờ nên

ta có:       T = ............ = 1440000

Vậy         N2 = TnII = 1440000152,63 = 22010­6

  +Số chu kỳ làm việc của bánh  nhỏ :

                N =inII =3,822010­6 =836106

Vì N, N đều lớn hơn N= 10 nên :

Hệ số chu kỳ ứng suất.    

                KN= KN = 1

+Ứng suất tiếp xúc cho phép.

               +Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh nhỏ

                [ĩ] = 2,6200 = 520 (N/mm)

+Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh lớn

                [ĩ]= 2,6170 = 442 (N/mm)

*Xác định ứng suất mỏi cho phép.

Để xác định ứng suất uốn cho phép, lấy hệ số an toàn n = 1,5 ; hệ số tập trung ứng suất ở chân răng k= 1,8 (vì l phơi rn , thp thường hóa ), giới hạn mỏi của thép 45 là:

                          (N/mm2)

của thp 35 l:  (N/mm2)

+Hệ số chu kỳ ứng suất KN’’=1

+ Để xác định ứng suất cho phép lấy hệ số an toàn    n =1.5

+Hệ số tập trung ứng suất chân răng                           Kĩ = 1,8

Vì bánh răng quay một chiều (răng làm việc 1 mặt).

+ Đối với bánh nhỏ của ứng suất uốn cho phép.

             [ĩ] =  (N/mm)

+ Đối với bánh lớn của ứng suất cho phép.

             [ĩ] = (N/mm)

3. chọn  sơ bộ hệ số dạng răng : k = 1,3

4. Chọn  hệ số chiều rộng bánh răng:

5.Tính khoảng cách trục (công thức 3-10) trang

chọn góc ăn khớp

Lấy 5

...................................................................

6.Tính vận tốc vòng và chọn cấp chính xác chế tạo bánh răng.

        Với V = 2,3m/s  theo bảng (3-11) trang 46,ta chọn cấp chính xác 9.

       V = 2,3m/s m/s.

7.Định chính xác tải trọng k

Do tải trọng K không đổi và độ rắn của các bánh răng HB<350 nên Ktt = 1

Giả sử b >,  cấp chính xác là 9,vận tốc vòng v < 3 m/s

Tra bảng (3-14) trang 48, tìm được Kđ = 1,2 ; V=3÷8m/s.

Close