Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Câu hỏi ôn tập Môn học : Công Nghệ Chế Tạo Máy và Đồ Gá

mã tài liệu 123
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả Câu hỏi ôn tập Môn học : Công Nghệ Chế Tạo Máy và Đồ Gá
giá 0 VNĐ
đồ án ngưng giao dịch

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Câu hỏi ôn tập

Môn học : Công Nghệ Chế Tạo Máy và Đồ Gá

Phần lý thuyết:

 1. Quá trình sản xuất và quá trình công nghệ là gì?.
 2. Quá trình gá đặt là gì?, cho ví dụ cụ thể?.
 3. Khái niệm chuẩn và phân loại chuẩn, cho ví dụ?.
 4. Trình bày nguyên tắc 6 điểm khi định vị?, cho ví dụ về trường hợp siêu định vị?.
 5. Trình bày các nguyên tắc chọn chuẩn gia công?.
 6. Khái niệm về các chi tiết định vị chính và chi tiết định vị phụ, cho ví dụ cụ thể?.
 7. Trình bày khái niệm về độ chính xác gia công?.
 8. Trình bày các phương pháp đạt độ chính xác gia công?.
 9. Trình bày các nguyên nhân gây ra sai số gia công?.
 10. Trình bày các phương pháp rèn và các kỹ thuật rèn?.
 11. Lượng dư gia công là gì, phân loại và cho ví dụ?.
 12. Trình bày các thành phần của quá trình công nghệ, cho ví dụ?.
 13. Trình bày phương pháp phay mặt phẳng?.
 14. Hãy nêu các phương pháp gia công mặt ngoài tròn xoay và các biện pháp nâng cao năng suất khi tiện.
 15. Trình bày phương pháp mài lỗ có tâm và mài lỗ không tâm?.
 16. Trình bày phương pháp gia công ren trên máy tiện?.
 17. Trình bày các phương pháp định tâm mối ghép then – then hoa, vẽ hình minh họa?.
 18. Trình bày khái niệm, phân loại và yêu cầu kỹ thuật của mối ghép then – then hoa?.
 19. Trình bày phương pháp gia công bánh răng bằng phay định hình?.
 20. Trình bày phương pháp gia công bánh răng bằng phay bao hình?.

Phần bài tập:

 1. Bài tập về xác định bậc tự do
 2. Bài tập về phương pháp tính sai số chuẩn bằng chuỗi kích thước công nghệ.

Close