Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

mã tài liệu 000
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD , file DOC (DOCX), file báo cáo Powerpoint, Bản vẽ chi tiết sản phẩm, lồng phôi, sơ đồ đúc, qui trình công nghệ, sơ đồ kết cấu nguyên công, bản vẽ đồ gá. Bản thuyết minh Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm qui trình công nghệ và làm đồ gá.................
giá 0 VNĐ
đồ án ngưng giao dịch

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

DÙNG CHO ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP
1. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN.
2. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. Thi tự luận
3. NGUYÊN TẮC TỔ HỢP CÂU HỎI LÀM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN.
- Nguyên tắc: tổ hợp thành một đề gồm 5 câu từ 5 loại câu hỏi
- Thang điểm: 10
- Loại câu hỏi: Tự luận
4. NGÂN HÀNG CÂU HỎI.
4.1. Câu hỏi loại 1
1. Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng hộp ?
2. Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng càng ?
3. Đặc điểm, phân loại và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng trục ?
4. Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng bạc ?
5. Đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết dạng đĩa ?
6. Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng hộp?
7. Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng càng?
8. Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng trục?
9. Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng bạc?
10. Lựa chọn vật liệu, phôi và phương pháp chế tạo phôi khi gia công chi tiết dạng đĩa?
11. Phân loại các mối lắp trong sản phẩm cơ khí, phân tích phương pháp lắp lẫn hoàn toàn?
12. Phân tích phương pháp lắp lẫn không hoàn toàn, phương pháp chọn lắp?
13. Phân tích phương pháp lắp sửa, phương pháp lắp điều chỉnh?
---------------------------------------------------------------------------------------
4.2. Câu hỏi loại 2
1. Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là mặt phẳng kết hợp với hai lỗ vuông góc với mặt phẳng ấy khi gia công chi tiết dạng hộp?
2. Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là hệ ba mặt phẳng vuông góc khi gia công chi tiết dạng hộp?
3. Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là mặt phẳng kết hợp với hai lỗ vuông góc với mặt phẳng ấy khi gia công chi tiết dạng càng?
4. Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là hệ ba mặt phẳng vuông góc khi gia công chi tiết dạng càng?
5. Kể tên một số phương án chọn chuẩn thô khi gia công chi tiết dạng hộp?
6. Kể tên một số phương án chọn chuẩn thô gia công mặt phẳng khi gia công chi tiết dạng càng?
7. Phân tích phương án chọn chuẩn thô gia công lỗ cơ bản thứ nhất khi gia công chi tiết dạng càng?
8. Phân tích phương án chọn chuẩn thô gia công lỗ cơ bản thứ hai khi gia công chi tiết dạng càng?
9. Phân tích phương án chuẩn tinh gia công các bề mặt chính của chi tiết dạng bạc trên một và hai lần gá đặt?
10. Phân tích phương án chuẩn tinh gia công các bề mặt chính của chi tiết dạng bạc trên ba và bốn lần gá đặt?
11. Kể tên một số phương án chọn chuẩn thô khi gia công chi tiết dạng trục?
12. Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là hai lỗ tâm khi gia công chi tiết dạng trục?
13. Phân tích phương án chọn chuẩn tinh là mặt trụ ngoài khi gia công chi tiết dạng trục?
14. Kể tên và phân tích các phương án chọn chuẩn thô khi gia công chi dạng đĩa?
15. Phân tích các phương án chọn chuẩn tinh khi gia công chi tiết dạng đĩa?
---------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Câu hỏi loại 3:
1. Biện pháp gia công mặt phẳng chuẩn và lỗ chuẩn khi gia công chi tiết dạng hộp?
2. Biện pháp gia công các lỗ phụ trên chi tiết dạng hộp?
3. Biện pháp gia công mặt đầu trên chi tiết dạng càng?
4. Biện pháp gia công lỗ đầu nhỏ trên chi tiết dạng càng?
5. Biện pháp gia công lỗ đầu to trên chi tiết dạng càng?
6. Biện pháp gia công các bề mặt phụ trên chi tiết dạng càng?
7. Biện pháp khỏa mặt đầu và khoan tâm khi gia công chi tiết dạng trục?
8. Những chú ý khi gia công chi tiết trục cỡ lớn?
9. Những chú ý khi gia công chi tiết trục rỗng?
10. Các biện pháp khi gia công mặt lệch tâm tròn xoay có độ lệch tâm nhỏ trên trục?
11. Các biện pháp khi gia công mặt lệch tâm không tròn xoay có độ lệch tâm nhỏ trên trục?
12. Các biện pháp khi gia công mặt lệch tâm tròn xoay có độ lệch tâm lớn trên trục (trục khuỷu)?
13. Biện pháp gia công các bề mặt chính trên chi tiết dạng bạc trước nhiệt luyện?
14. Biện pháp gia công các bề mặt chính trên chi tiết dạng bạc sau nhiệt luyện?
15. Biện pháp gia công các bề mặt phụ trên chi tiết dạng bạc?
16. Những chú ý khi gia công chi tiết dạng bạc?
17. Biện pháp gia công bề mặt lỗ chính trên chi tiết dạng đĩa và bánh răng?
18. Trình bày phương pháp phay bánh răng trụ theo nguyên lý định hình?
19. Trình bày phương pháp phay lăn răng?
20. Trình bày phương pháp xọc răng bằng dao dạng bánh răng?
21. Trình bày phương pháp chạy rà bánh răng trụ?
22. Trình bày phương pháp mài răng bánh răng trụ theo nguyên lý bao hình?
23. Trình bày phương pháp mài răng bánh răng trụ theo nguyên lý định hình?
24. Trình bày phương pháp gia công răng bánh răng côn răng thẳng theo phương pháp chép hình?
25. Trình bày phương pháp gia công răng bánh vít theo phương pháp tiến dao hướng kính?
26. Trình bày phương pháp gia công răng bánh vít theo phương pháp tiến dao tiếp tuyến?
27. Trình bày phương pháp gia công răng bánh vít theo phương pháp tiến dao phối hợp?
28. Đặc điểm của phương pháp gia công răng bánh vít bằng dao bay?
---------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Câu hỏi loại 4:
1. Các biện pháp công nghệ khi gia công các lỗ đồng trục trên chi tiết dạng hộp?
2. Các biện pháp công nghệ khi gia công các lỗ bố trí trên một mặt phẳng khi gia công chi tiết dạng hộp?
3. Trình bày về hàm mục tiêu tối ưu hóa quá trình cắt khi tiện?
--------------------------------------------------------------------------------------
4.5. Câu hỏi loại 5: ????? [/CENTER]

 

Close