Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

PHẦN MỀM HỔ TRỢ THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC

mã tài liệu 300100100001
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC - BỘ TRUYỀN CƠ KHÍ - HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG - TÍNH TOÁN VÀ CHỌN Ổ LĂN, HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

PHẦN MỀM HỔ TRỢ THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC - BỘ TRUYỀN CƠ KHÍ - HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG - TÍNH TOÁN VÀ CHỌN Ổ LĂN

Chương trình này sẽ thực hiện gọi tới các chương trình trong bộ phần mềm khi người sử dụng chọn chức năng tương ứng :

PHẦN MỀM HỔ TRỢ THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC

          HTD - Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí : khi chọn chức năng này thì CTMCenter sẽ gọi thực thi chương trình HTD.exe là chương trình thực hiện tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí.

          CTM2.a - Thiết kế các bộ truyền động cơ khí : khi chọn chức năng này thì CTMCenter sẽ gọi thực thi chương trình CTM2_a.exe là chương trình thực hiện tính toán thiết kế các bộ truyền động cơ khí (bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít - bánh vít).

          CTM2.b - Tính toán và chọn ổ lăn : khi chọn chức năng này thì CTMCenter sẽ gọi thực thi chương trình CTM2_b.exe là chương trình thực hiện tính toán và lựa chọn ổ lăn hoặc tra cứu các thông số của ổ lăn.

Tính toán và chọn ổ lăn

          Chạy AutoCAD : chức năng này đã được giới thiệu ở phần cài đặt menu CTM trong AutoCAD.

*** Chương trình CTMCenter chỉ nhằm mục đích tạo thuận lợi cho người sử dụng.

3.2. Chương trình HTD :

PHẦN MỀM HỔ TRỢ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN CƠ KHÍ

          Đây là chương trình thực hiện tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Khi thực thi chương trình này sẽ có giao diện ban đầu như hính sau ....................

Trong menu "File" của chương trình có các chức năng sau :

          - New : Tạo một tài liệu mới, khi chọn chức năng này chương trình sẽ xuất hiện hộp thoại "New Document", trên hộp thoại này bạn cần chọn "loại hộp" là hộp "Tự thiết lập", "Hộp 1 cấp", "Hộp 2 cấp" hay "Hộp 3 cấp". Với các loại "Hộp 1 cấp", "Hộp 2 cấp" và "Hộp 3 cấp" là những loại hộp mẫu có sơ đồ của hệ đã được thiết lập sẵn. Trong mục "Tên gọi", bạn hãy chọn loại sơ đồ hệ dẫn động mà bạn muốn thực hiện tính thiết kế

PHẦN MỀM HỔ TRỢ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG

ở trang Tab này, bạn sẽ thực hiện quá trình tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Trong hộp danh sách "Trình tự tính thiết kế" liệt kế các quá trình tính thiết kế, bạn cần thực hiện theo trình tự này (tuy nhiên khi tính các bộ truyền hay tính chọn ổ lăn cho các trục thì có thể đảo lộn), nếu không đúng thì sẽ không được phép.

          Để thực hiện tính toán thiết kế bạn chọn bước muốn tính thiết kế rồi nhấn nút "Tính thiết kế ...".

          Nếu bạn muốn thực hiện liên tiếp theo trình tự đó từ đầu đến cuối thì chọn "Tính thiết kế toàn bộ ...".

PHẦN MỀM HỔ TRỢ THIẾT KẾ TÍNH TOÁN VÀ CHỌN Ổ LĂN

          Giao diện của quá trình tính thiết kế thay đổi tuỳ theo mục trong trình tự tính thiết kế và theo từng bước thiết kế. Khi tính thiết kế xong thì chọn chuyển sang trang Tab "Kết quả" để có bảng kết quả đã tính thiết kế của hệ thống. Trong trang này bạn hãy chọn nội dung kết quả muốn hiển thị. Có hai chức năng được cung cấp ở đây là :

PHẦN MỀM CHI TIẾT MÁY

3.3. Chương trình CTM2_a :

          Đây là chương trình thực hiện tính toán thiết kế các bộ truyền động cơ khí như : bộ truyền đai, bộ truyền xích, bộ truyền bánh răng, bộ truyền trục vít - bánh vít.

          Khi thực hiện chương trình có giao diện :

Trên đó bạn phải chọn lại bộ truyền muốn tính thiết kế và nhập các thông số yêu cầu. Nếu bạn không nhập trạng thái chịu tải thì sẽ coi là tải trọng tĩnh.

 

          Lấy từ file ... : nếu bạn đã có dữ liệu lưu trên file từ lần nhập dữ liệu trước thì bạn có thể chọn chức năng này để mở file đó mà không cần nhập lại dữ liệu.

          Lưu vào file ... : chương trình sẽ lưu lại các dữ liệu hiện thời vào file do bạn chỉ ra.

          Tính thiết kế ... : sau khi đã nhập đầy đủ thông tin thì bạn chọn chức năng này để thực hiện tính toán thiết kế bộ truyền.

          Kết quả ... : chức năng này chỉ có thể lựa chọn được khi đã thực hiện tính thiết kế thành công. Sau khi tính thiết kế, bạn hãy chọn chức năng này để hiển thị bảng kết quả tính thiết kế.

PHẦN MỀM HỔ TRỢ THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC - BỘ TRUYỀN CƠ KHÍ - HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG - TÍNH TOÁN VÀ CHỌN Ổ LĂN

Close