Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ QUI TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN BƠM 2 LỖ CAO THẮNG

mã tài liệu 100400300394
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB (tập hợp tất cả các file) Bao gồm tất cả file CAD, file 2D, ko thuyết minh...., Bản vẽ chi tiết sản phẩm, bản vẽ quy trình công nghệ, nguyên công, đồ gá gia công , bản vẽ phôi ......Cung cấp thêm thư viện dao và đồ gá tiêu chuẩn....Ngoài ra còn nhiều tài liệu như tra cứu chế độ cắt, tra lượng dư, hướng dẫn làm quy trình công nghệ và làm đồ gá............ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN BƠM 2 LỖ CAO THẮNG
giá 979,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

NỘI DUNG

Thiết kế quá trình công nghệ gia công chi tiết: CHI TIẾT THÂN BƠM 2 LỖ CAO THẮNG

Trong điều kiện:

-        Dạng sản xuất hàng loạt vừa.

-        Trang thiết bị tự chọn.

Với các yêu cầu sau:

  1. PHẦN BẢN VẼ:

-        Bản vẽ chi tiết gia công khổ giấy A0.

-        Bản vẽ chi tiết lồng phôi khổ giấy A0.

-        Bản vẽ sơ đồ nguyên lý khổ giấy A0.

-        01 bản vẽ kết cấu nguyên công khổ giấy A0.

-        01 bản vẽ đồ gá khổ giấy A0 .

 

Close