Thông báo

Tất cả đồ án đều đã qua kiểm duyệt kỹ của chính Thầy/ Cô chuyên ngành kỹ thuật để xứng đáng là một trong những website đồ án thuộc khối ngành kỹ thuật uy tín & chất lượng.

Đảm bảo hoàn tiền 100% và huỷ đồ án khỏi hệ thống với những đồ án kém chất lượng.

Thông báo: Hiện tại hotline đang ở nước ngoài giữa tháng 6 mới về, các bạn vui lòng gởi email thay vì gọi điện thoại nhé.

THIẾT KẾ ETO Ê TÔ MÁY PHAY

mã tài liệu 300600200008
nguồn huongdandoan.com
đánh giá 5.0
mô tả 500 MB Bao gồm tất cả file CAD, thiết kế 2D(3D)..... , bản vẽ nguyên lý, bản vẽ thiết kế, tập bản vẽ các chi tiết trong , Thiết kế kết cấu Thiết kế động học ...............
giá 989,000 VNĐ
download đồ án

NỘI DUNG ĐỒ ÁN

THIẾT KẾ ETO Ê TÔ MÁY PHAY, thuyết minh THIẾT KẾ ETO Ê TÔ MÁY PHAY , động học ETO Ê TÔ, kết cấu ETO Ê TÔ, nguyên lý ETO Ê TÔ , cấu tạo ETO Ê TÔ, quy trình sản xuất ETO Ê TÔ,

 

 

THIẾT KẾ ETO Ê TÔ MÁY PHAY, thuyết minh THIẾT KẾ ETO Ê TÔ MÁY PHAY , động học ETO Ê TÔ, kết cấu ETO Ê TÔ, nguyên lý ETO Ê TÔ , cấu tạo ETO Ê TÔ, quy trình sản xuất ETO Ê TÔ,

Close